blob: ff7eaad9cad10d555052ac7759ba4355a6ba7e44 [file] [log] [blame]
# Norwegian translations for dnsmasq package.
# This file is put in the public domain.
# Simon Kelley <simon@thekelleys.org.uk>, 2006.
#
# Current translator: Jan Erik Askildt <jeaskildt@gmail.com>, 2006
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dnsmasq 2.25\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-18 12:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-11 17:39+0000\n"
"Last-Translator: Jan Erik Askildt <jeaskildt@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: no\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: cache.c:505
msgid "Internal error in cache."
msgstr ""
#: cache.c:908
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to load names from %s: %s"
msgstr "feilet å laste navn fra %s: %s"
#: cache.c:934 dhcp.c:820
#, c-format
msgid "bad address at %s line %d"
msgstr "dårlig adresse ved %s linje %d"
#: cache.c:985 dhcp.c:836
#, c-format
msgid "bad name at %s line %d"
msgstr "dårlig navn ved %s linje %d"
#: cache.c:992 dhcp.c:911
#, c-format
msgid "read %s - %d addresses"
msgstr "les %s - %d adresser"
#: cache.c:1100
msgid "cleared cache"
msgstr "mellomlager tømt"
#: cache.c:1123
#, c-format
msgid "No IPv4 address found for %s"
msgstr ""
#: cache.c:1201
#, c-format
msgid "%s is a CNAME, not giving it to the DHCP lease of %s"
msgstr ""
#: cache.c:1225
#, c-format
msgid "not giving name %s to the DHCP lease of %s because the name exists in %s with address %s"
msgstr "gir ikke navnet %s til DHCP leien for %s fordi navnet eksisterer i %s med adressen %s"
#: cache.c:1366
#, c-format
msgid "time %lu"
msgstr ""
#: cache.c:1367
#, fuzzy, c-format
msgid "cache size %d, %d/%d cache insertions re-used unexpired cache entries."
msgstr "mellomlager størrelse %d, %d/%d mellomlager innsettinger re-bruker mellomlager plasser som ikke er utløpt"
#: cache.c:1369
#, c-format
msgid "queries forwarded %u, queries answered locally %u"
msgstr ""
#: cache.c:1372
#, c-format
msgid "queries for authoritative zones %u"
msgstr ""
#: cache.c:1398
#, c-format
msgid "server %s#%d: queries sent %u, retried or failed %u"
msgstr ""
#: util.c:45
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to seed the random number generator: %s"
msgstr "feilet å lytte på socket: %s"
#: util.c:205
#, fuzzy
msgid "failed to allocate memory"
msgstr "feilet å laste %d bytes"
#: util.c:243 option.c:579
msgid "could not get memory"
msgstr "kunne ikke få minne"
#: util.c:253
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create pipe: %s"
msgstr "kan ikke lese %s: %s"
#: util.c:261
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to allocate %d bytes"
msgstr "feilet å laste %d bytes"
#: util.c:429
#, c-format
msgid "infinite"
msgstr "uendelig"
#: option.c:318
msgid "Specify local address(es) to listen on."
msgstr "Spesifiser lokal(e) adresse(r) å lytte på."
#: option.c:319
msgid "Return ipaddr for all hosts in specified domains."
msgstr "Returner ipaddr for alle verter i det spesifiserte domenet."
#: option.c:320
msgid "Fake reverse lookups for RFC1918 private address ranges."
msgstr "Forfalsk revers oppslag for RFC1918 private adresse områder."
#: option.c:321
msgid "Treat ipaddr as NXDOMAIN (defeats Verisign wildcard)."
msgstr "Behandle ipaddr som NXDOMAIN (omgår Verisign wildcard)."
#: option.c:322
#, c-format
msgid "Specify the size of the cache in entries (defaults to %s)."
msgstr "Spesifiser størrelsen på mellomlager plassene (standard er %s)."
#: option.c:323
#, c-format
msgid "Specify configuration file (defaults to %s)."
msgstr "Spesifiser konfigurasjonsfil (standard er %s)."
#: option.c:324
msgid "Do NOT fork into the background: run in debug mode."
msgstr "IKKE legg (fork) som bakgrunnsprosess: kjør i debug modus."
#: option.c:325
msgid "Do NOT forward queries with no domain part."
msgstr "IKKE videresend oppslag som mangler domene del."
#: option.c:326
msgid "Return self-pointing MX records for local hosts."
msgstr "Returner selv-pekende MX post for lokale verter."
#: option.c:327
msgid "Expand simple names in /etc/hosts with domain-suffix."
msgstr "Utvid enkle navn i /etc/hosts med domene-suffiks."
#: option.c:328
msgid "Don't forward spurious DNS requests from Windows hosts."
msgstr "Ikke videresend falske/uekte DNS forespørsler fra Windows verter."
#: option.c:329
msgid "Enable DHCP in the range given with lease duration."
msgstr "Aktiver DHCP i det gitte området med leie varighet"
#: option.c:330
#, c-format
msgid "Change to this group after startup (defaults to %s)."
msgstr "Skift til denne gruppen etter oppstart (standard er %s)."
#: option.c:331
msgid "Set address or hostname for a specified machine."
msgstr "Sett adresse eller vertsnavn for en spesifikk maskin."
#: option.c:332
#, fuzzy
msgid "Read DHCP host specs from file."
msgstr "dårlig MX navn"
#: option.c:333
msgid "Read DHCP option specs from file."
msgstr ""
#: option.c:334
msgid "Evaluate conditional tag expression."
msgstr ""
#: option.c:335
#, c-format
msgid "Do NOT load %s file."
msgstr "IKKE last %s filen."
#: option.c:336
#, c-format
msgid "Specify a hosts file to be read in addition to %s."
msgstr "Spesifiser en verts (hosts) fil som skal leses i tilleg til %s."
#: option.c:337
msgid "Specify interface(s) to listen on."
msgstr "Spesifiser nettverkskort det skal lyttes på."
#: option.c:338
msgid "Specify interface(s) NOT to listen on."
msgstr "Spesifiser nettverkskort det IKKE skal lyttes på."
#: option.c:339
#, fuzzy
msgid "Map DHCP user class to tag."
msgstr "Map DHCP bruker klasse til opsjon sett."
#: option.c:340
msgid "Map RFC3046 circuit-id to tag."
msgstr ""
#: option.c:341
msgid "Map RFC3046 remote-id to tag."
msgstr ""
#: option.c:342
msgid "Map RFC3993 subscriber-id to tag."
msgstr ""
#: option.c:343
#, fuzzy
msgid "Don't do DHCP for hosts with tag set."
msgstr "Ikke utfør DHCP for klienter i opsjon sett."
#: option.c:344
#, fuzzy
msgid "Force broadcast replies for hosts with tag set."
msgstr "Ikke utfør DHCP for klienter i opsjon sett."
#: option.c:345
msgid "Do NOT fork into the background, do NOT run in debug mode."
msgstr "IKKE last (fork) som bakgrunnsprosess, IKKE kjør i debug modus."
#: option.c:346
msgid "Assume we are the only DHCP server on the local network."
msgstr "Anta at vi er den eneste DHCP tjeneren på det lokale nettverket."
#: option.c:347
#, c-format
msgid "Specify where to store DHCP leases (defaults to %s)."
msgstr "Spesifiser hvor DHCP leiene skal lagres (standard er %s)."
#: option.c:348
msgid "Return MX records for local hosts."
msgstr "Returner MX records for lokale verter."
#: option.c:349
msgid "Specify an MX record."
msgstr "Spesifiser en MX post."
#: option.c:350
msgid "Specify BOOTP options to DHCP server."
msgstr "Spesifiser BOOTP opsjoner til DHCP tjener."
#: option.c:351
#, c-format
msgid "Do NOT poll %s file, reload only on SIGHUP."
msgstr "IKKE spør (poll) %s fil, les på nytt kun ved SIGHUP"
#: option.c:352
msgid "Do NOT cache failed search results."
msgstr "IKKE mellomlagre søkeresultater som feiler."
#: option.c:353
#, c-format
msgid "Use nameservers strictly in the order given in %s."
msgstr "Bruk navnetjenere kun som bestemt i rekkefølgen gitt i %s."
#: option.c:354
#, fuzzy
msgid "Specify options to be sent to DHCP clients."
msgstr "Sett ekstra opsjoner som skal fordeles til DHCP klientene."
#: option.c:355
msgid "DHCP option sent even if the client does not request it."
msgstr ""
#: option.c:356
msgid "Specify port to listen for DNS requests on (defaults to 53)."
msgstr "Spesifiser lytteport for DNS oppslag (standard er 53)."
#: option.c:357
#, c-format
msgid "Maximum supported UDP packet size for EDNS.0 (defaults to %s)."
msgstr "Maksimal støttet UDP pakkestørrelse for EDNS.0 (standard er %s)."
#: option.c:358
#, fuzzy
msgid "Log DNS queries."
msgstr "Logg oppslag."
#: option.c:359
#, fuzzy
msgid "Force the originating port for upstream DNS queries."
msgstr "Tving bruk av opprinnelig port for oppstrøms oppslag."
#: option.c:360
msgid "Do NOT read resolv.conf."
msgstr "IKKE les resolv.conf."
#: option.c:361
#, c-format
msgid "Specify path to resolv.conf (defaults to %s)."
msgstr "Spesifiser stien til resolv.conf (standard er %s)."
#: option.c:362
#, fuzzy
msgid "Specify path to file with server= options"
msgstr "Spesifiser stien til PID fil. (standard er %s)."
#: option.c:363
msgid "Specify address(es) of upstream servers with optional domains."
msgstr "Spesifiser adressen(e) til oppstrøms tjenere med valgfrie domener."
#: option.c:364
#, fuzzy
msgid "Specify address of upstream servers for reverse address queries"
msgstr "Spesifiser adressen(e) til oppstrøms tjenere med valgfrie domener."
#: option.c:365
msgid "Never forward queries to specified domains."
msgstr "Aldri videresend oppslag til spesifiserte domener."
#: option.c:366
msgid "Specify the domain to be assigned in DHCP leases."
msgstr "Spesifiser domenet som skal tildeles i DHCP leien."
#: option.c:367
msgid "Specify default target in an MX record."
msgstr "Spesifiser default mål i en MX post."
#: option.c:368
msgid "Specify time-to-live in seconds for replies from /etc/hosts."
msgstr "Spesifiser time-to-live i sekunder for svar fra /etc/hosts."
#: option.c:369
#, fuzzy
msgid "Specify time-to-live in seconds for negative caching."
msgstr "Spesifiser time-to-live i sekunder for svar fra /etc/hosts."
#: option.c:370
#, fuzzy
msgid "Specify time-to-live in seconds for maximum TTL to send to clients."
msgstr "Spesifiser time-to-live i sekunder for svar fra /etc/hosts."
#: option.c:371
#, c-format
msgid "Change to this user after startup. (defaults to %s)."
msgstr "Skift til denne bruker etter oppstart (standard er %s)."
#: option.c:372
#, fuzzy
msgid "Map DHCP vendor class to tag."
msgstr "Map DHCP produsent klasse til opsjon sett."
#: option.c:373
msgid "Display dnsmasq version and copyright information."
msgstr "Vis dnsmasq versjon og copyright informasjon."
#: option.c:374
msgid "Translate IPv4 addresses from upstream servers."
msgstr "Oversett IPv4 adresser fra oppstrøms tjenere."
#: option.c:375
msgid "Specify a SRV record."
msgstr "Spesifiser en SRV post."
#: option.c:376
msgid "Display this message. Use --help dhcp for known DHCP options."
msgstr ""
#: option.c:377
#, fuzzy, c-format
msgid "Specify path of PID file (defaults to %s)."
msgstr "Spesifiser stien til PID fil. (standard er %s)."
#: option.c:378
#, c-format
msgid "Specify maximum number of DHCP leases (defaults to %s)."
msgstr "Spesifiser maksimum antall DHCP leier (standard er %s)"
#: option.c:379
msgid "Answer DNS queries based on the interface a query was sent to."
msgstr "Svar DNS oppslag basert på nettverkskortet oppslaget ble sendt til."
#: option.c:380
msgid "Specify TXT DNS record."
msgstr "Spesifiser TXT DNS post."
#: option.c:381
#, fuzzy
msgid "Specify PTR DNS record."
msgstr "Spesifiser TXT DNS post."
#: option.c:382
msgid "Give DNS name to IPv4 address of interface."
msgstr ""
#: option.c:383
msgid "Bind only to interfaces in use."
msgstr "Bind kun til nettverkskort som er i bruk."
#: option.c:384
#, c-format
msgid "Read DHCP static host information from %s."
msgstr "Les DHCP statisk vert informasjon fra %s."
#: option.c:385
msgid "Enable the DBus interface for setting upstream servers, etc."
msgstr "Aktiver DBus interface for å sette oppstrøms tjenere, osv."
#: option.c:386
msgid "Do not provide DHCP on this interface, only provide DNS."
msgstr "Ikke lever DHCP på dette nettverkskortet, kun lever DNS."
#: option.c:387
msgid "Enable dynamic address allocation for bootp."
msgstr "Aktiver dynamisk adresse allokering for bootp."
#: option.c:388
#, fuzzy
msgid "Map MAC address (with wildcards) to option set."
msgstr "Map DHCP produsent klasse til opsjon sett."
#: option.c:389
msgid "Treat DHCP requests on aliases as arriving from interface."
msgstr ""
#: option.c:390
msgid "Disable ICMP echo address checking in the DHCP server."
msgstr ""
#: option.c:391
msgid "Shell script to run on DHCP lease creation and destruction."
msgstr ""
#: option.c:392
msgid "Lua script to run on DHCP lease creation and destruction."
msgstr ""
#: option.c:393
msgid "Run lease-change scripts as this user."
msgstr ""
#: option.c:394
msgid "Read configuration from all the files in this directory."
msgstr ""
#: option.c:395
#, fuzzy
msgid "Log to this syslog facility or file. (defaults to DAEMON)"
msgstr "Skift til denne bruker etter oppstart (standard er %s)."
#: option.c:396
msgid "Do not use leasefile."
msgstr ""
#: option.c:397
#, fuzzy, c-format
msgid "Maximum number of concurrent DNS queries. (defaults to %s)"
msgstr "Spesifiser maksimum antall DHCP leier (standard er %s)"
#: option.c:398
#, c-format
msgid "Clear DNS cache when reloading %s."
msgstr ""
#: option.c:399
msgid "Ignore hostnames provided by DHCP clients."
msgstr ""
#: option.c:400
msgid "Do NOT reuse filename and server fields for extra DHCP options."
msgstr ""
#: option.c:401
msgid "Enable integrated read-only TFTP server."
msgstr ""
#: option.c:402
msgid "Export files by TFTP only from the specified subtree."
msgstr ""
#: option.c:403
msgid "Add client IP address to tftp-root."
msgstr ""
#: option.c:404
msgid "Allow access only to files owned by the user running dnsmasq."
msgstr ""
#: option.c:405
#, fuzzy, c-format
msgid "Maximum number of conncurrent TFTP transfers (defaults to %s)."
msgstr "Spesifiser maksimum antall DHCP leier (standard er %s)"
#: option.c:406
msgid "Disable the TFTP blocksize extension."
msgstr ""
#: option.c:407
msgid "Convert TFTP filenames to lowercase"
msgstr ""
#: option.c:408
msgid "Ephemeral port range for use by TFTP transfers."
msgstr ""
#: option.c:409
msgid "Extra logging for DHCP."
msgstr ""
#: option.c:410
msgid "Enable async. logging; optionally set queue length."
msgstr ""
#: option.c:411
msgid "Stop DNS rebinding. Filter private IP ranges when resolving."
msgstr ""
#: option.c:412
msgid "Allow rebinding of 127.0.0.0/8, for RBL servers."
msgstr ""
#: option.c:413
msgid "Inhibit DNS-rebind protection on this domain."
msgstr ""
#: option.c:414
msgid "Always perform DNS queries to all servers."
msgstr ""
#: option.c:415
msgid "Set tag if client includes matching option in request."
msgstr ""
#: option.c:416
msgid "Use alternative ports for DHCP."
msgstr ""
#: option.c:417
#, fuzzy
msgid "Specify NAPTR DNS record."
msgstr "Spesifiser TXT DNS post."
#: option.c:418
msgid "Specify lowest port available for DNS query transmission."
msgstr ""
#: option.c:419
msgid "Use only fully qualified domain names for DHCP clients."
msgstr ""
#: option.c:420
msgid "Generate hostnames based on MAC address for nameless clients."
msgstr ""
#: option.c:421
msgid "Use these DHCP relays as full proxies."
msgstr ""
#: option.c:422
msgid "Relay DHCP requests to a remote server"
msgstr ""
#: option.c:423
msgid "Specify alias name for LOCAL DNS name."
msgstr ""
#: option.c:424
#, fuzzy
msgid "Prompt to send to PXE clients."
msgstr "Sett ekstra opsjoner som skal fordeles til DHCP klientene."
#: option.c:425
msgid "Boot service for PXE menu."
msgstr ""
#: option.c:426
msgid "Check configuration syntax."
msgstr ""
#: option.c:427
msgid "Add requestor's MAC address to forwarded DNS queries."
msgstr ""
#: option.c:428
msgid "Add requestor's IP subnet to forwarded DNS queries."
msgstr ""
#: option.c:429
#, fuzzy
msgid "Proxy DNSSEC validation results from upstream nameservers."
msgstr "Oversett IPv4 adresser fra oppstrøms tjenere."
#: option.c:430
msgid "Attempt to allocate sequential IP addresses to DHCP clients."
msgstr ""
#: option.c:431
msgid "Copy connection-track mark from queries to upstream connections."
msgstr ""
#: option.c:432
msgid "Allow DHCP clients to do their own DDNS updates."
msgstr ""
#: option.c:433
msgid "Send router-advertisements for interfaces doing DHCPv6"
msgstr ""
#: option.c:434
msgid "Specify DUID_EN-type DHCPv6 server DUID"
msgstr ""
#: option.c:435
#, fuzzy
msgid "Specify host (A/AAAA and PTR) records"
msgstr "Spesifiser en MX post."
#: option.c:436
#, fuzzy
msgid "Specify arbitrary DNS resource record"
msgstr "Spesifiser TXT DNS post."
#: option.c:437
#, fuzzy
msgid "Bind to interfaces in use - check for new interfaces"
msgstr "ukjent tilknytning (interface) %s"
#: option.c:438
msgid "Export local names to global DNS"
msgstr ""
#: option.c:439
msgid "Domain to export to global DNS"
msgstr ""
#: option.c:440
msgid "Set TTL for authoritative replies"
msgstr ""
#: option.c:441
msgid "Set authoritive zone information"
msgstr ""
#: option.c:442
msgid "Secondary authoritative nameservers for forward domains"
msgstr ""
#: option.c:443
msgid "Peers which are allowed to do zone transfer"
msgstr ""
#: option.c:444
msgid "Specify ipsets to which matching domains should be added"
msgstr ""
#: option.c:445
msgid "Specify a domain and address range for synthesised names"
msgstr ""
#: option.c:446
msgid "Activate DNSSEC validation"
msgstr ""
#: option.c:447
msgid "Specify trust anchor key digest."
msgstr ""
#: option.c:448
msgid "Disable upstream checking for DNSSEC debugging."
msgstr ""
#: option.c:449
msgid "Ensure answers without DNSSEC are in unsigned zones."
msgstr ""
#: option.c:450
msgid "Don't check DNSSEC signature timestamps until first cache-reload"
msgstr ""
#: option.c:452
msgid "Specify DHCPv6 prefix class"
msgstr ""
#: option.c:454
msgid "Set priority, resend-interval and router-lifetime"
msgstr ""
#: option.c:455
msgid "Do not log routine DHCP."
msgstr ""
#: option.c:456
msgid "Do not log routine DHCPv6."
msgstr ""
#: option.c:457
msgid "Do not log RA."
msgstr ""
#: option.c:458
msgid "Accept queries only from directly-connected networks"
msgstr ""
#: option.c:459
msgid "Detect and remove DNS forwarding loops"
msgstr ""
#: option.c:661
#, c-format
msgid ""
"Usage: dnsmasq [options]\n"
"\n"
msgstr ""
"Bruk: dnsmasq [opsjoner]\n"
"\n"
#: option.c:663
#, c-format
msgid "Use short options only on the command line.\n"
msgstr "Bruk korte opsjoner kun på kommandolinjen.\n"
#: option.c:665
#, fuzzy, c-format
msgid "Valid options are:\n"
msgstr "Gyldige opsjoner er :\n"
#: option.c:722 option.c:726
msgid "bad port"
msgstr "dårlig port"
#: option.c:753 option.c:785
msgid "interface binding not supported"
msgstr ""
#: option.c:762 option.c:3494
#, fuzzy
msgid "bad interface name"
msgstr "dårlig MX navn"
#: option.c:792
#, fuzzy
msgid "bad address"
msgstr "les %s - %d adresser"
#: option.c:974
msgid "unsupported encapsulation for IPv6 option"
msgstr ""
#: option.c:988
msgid "bad dhcp-option"
msgstr "dårlig dhcp-opsjon"
#: option.c:1056
#, fuzzy
msgid "bad IP address"
msgstr "les %s - %d adresser"
#: option.c:1059 option.c:1197 option.c:2812
#, fuzzy
msgid "bad IPv6 address"
msgstr "les %s - %d adresser"
#: option.c:1224 option.c:1318
msgid "bad domain in dhcp-option"
msgstr "dårlig domene i dhcp-opsjon"
#: option.c:1356
msgid "dhcp-option too long"
msgstr "dhcp-opsjon for lang"
#: option.c:1363
msgid "illegal dhcp-match"
msgstr ""
#: option.c:1425
msgid "illegal repeated flag"
msgstr ""
#: option.c:1433
msgid "illegal repeated keyword"
msgstr ""
#: option.c:1495 option.c:4092
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot access directory %s: %s"
msgstr "kan ikke lese %s: %s"
#: option.c:1541 tftp.c:493
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot access %s: %s"
msgstr "kan ikke lese %s: %s"
#: option.c:1588
msgid "setting log facility is not possible under Android"
msgstr ""
#: option.c:1597
msgid "bad log facility"
msgstr ""
#: option.c:1650
msgid "bad MX preference"
msgstr "dårlig MX preferanse"
#: option.c:1655
msgid "bad MX name"
msgstr "dårlig MX navn"
#: option.c:1669
msgid "bad MX target"
msgstr "dårlig MX mål"
#: option.c:1681
msgid "cannot run scripts under uClinux"
msgstr ""
#: option.c:1683
msgid "recompile with HAVE_SCRIPT defined to enable lease-change scripts"
msgstr ""
#: option.c:1687
msgid "recompile with HAVE_LUASCRIPT defined to enable Lua scripts"
msgstr ""
#: option.c:1928 option.c:1966 option.c:2015
#, fuzzy
msgid "bad prefix"
msgstr "dårlig port"
#: option.c:2289
msgid "recompile with HAVE_IPSET defined to enable ipset directives"
msgstr ""
#: option.c:2469
#, fuzzy
msgid "bad port range"
msgstr "dårlig port"
#: option.c:2485
msgid "bad bridge-interface"
msgstr ""
#: option.c:2545
msgid "only one tag allowed"
msgstr ""
#: option.c:2565 option.c:2577 option.c:2683 option.c:2724
msgid "bad dhcp-range"
msgstr "dårlig dhcp-område"
#: option.c:2592
msgid "inconsistent DHCP range"
msgstr "ikke konsistent DHCP område"
#: option.c:2651
msgid "prefix length must be exactly 64 for RA subnets"
msgstr ""
#: option.c:2653
msgid "prefix length must be exactly 64 for subnet constructors"
msgstr ""
#: option.c:2657
msgid "prefix length must be at least 64"
msgstr ""
#: option.c:2660
#, fuzzy
msgid "inconsistent DHCPv6 range"
msgstr "ikke konsistent DHCP område"
#: option.c:2671
msgid "prefix must be zero with \"constructor:\" argument"
msgstr ""
#: option.c:2782 option.c:2830
#, fuzzy
msgid "bad hex constant"
msgstr "dårlig dhcp-vert"
#: option.c:2804
msgid "cannot match tags in --dhcp-host"
msgstr ""
#: option.c:2852
#, fuzzy, c-format
msgid "duplicate dhcp-host IP address %s"
msgstr "dubliserte IP adresser i %s dhcp-config direktiv."
#: option.c:2910
#, fuzzy
msgid "bad DHCP host name"
msgstr "dårlig MX navn"
#: option.c:2992
#, fuzzy
msgid "bad tag-if"
msgstr "dårlig MX mål"
#: option.c:3316 option.c:3710
msgid "invalid port number"
msgstr "ugyldig portnummer"
#: option.c:3378
#, fuzzy
msgid "bad dhcp-proxy address"
msgstr "les %s - %d adresser"
#: option.c:3404
#, fuzzy
msgid "Bad dhcp-relay"
msgstr "dårlig dhcp-område"
#: option.c:3430
msgid "bad RA-params"
msgstr ""
#: option.c:3439
msgid "bad DUID"
msgstr ""
#: option.c:3481
#, fuzzy
msgid "invalid alias range"
msgstr "ugyldig vekt"
#: option.c:3535
msgid "bad CNAME"
msgstr ""
#: option.c:3540
msgid "duplicate CNAME"
msgstr ""
#: option.c:3560
#, fuzzy
msgid "bad PTR record"
msgstr "dårlig SRV post"
#: option.c:3591
#, fuzzy
msgid "bad NAPTR record"
msgstr "dårlig SRV post"
#: option.c:3625
#, fuzzy
msgid "bad RR record"
msgstr "dårlig SRV post"
#: option.c:3655
msgid "bad TXT record"
msgstr "dårlig TXT post"
#: option.c:3696
msgid "bad SRV record"
msgstr "dårlig SRV post"
#: option.c:3703
msgid "bad SRV target"
msgstr "dårlig SRV mål"
#: option.c:3717
msgid "invalid priority"
msgstr "ugyldig prioritet"
#: option.c:3724
msgid "invalid weight"
msgstr "ugyldig vekt"
#: option.c:3748
#, fuzzy
msgid "Bad host-record"
msgstr "dårlig SRV post"
#: option.c:3765
#, fuzzy
msgid "Bad name in host-record"
msgstr "dårlig navn i %s"
#: option.c:3826
#, fuzzy
msgid "bad trust anchor"
msgstr "dårlig port"
#: option.c:3840
msgid "bad HEX in trust anchor"
msgstr ""
#: option.c:3850
msgid "unsupported option (check that dnsmasq was compiled with DHCP/TFTP/DNSSEC/DBus support)"
msgstr ""
#: option.c:3909
msgid "missing \""
msgstr "mangler \""
#: option.c:3966
msgid "bad option"
msgstr "dårlig opsjon"
#: option.c:3968
msgid "extraneous parameter"
msgstr "overflødig parameter"
#: option.c:3970
msgid "missing parameter"
msgstr "mangler parameter"
#: option.c:3972
#, fuzzy
msgid "illegal option"
msgstr "dårlig opsjon"
#: option.c:3979
msgid "error"
msgstr "feil"
#: option.c:3981
#, fuzzy, c-format
msgid " at line %d of %s"
msgstr "%s på linje %d av %%s"
#: option.c:4045 option.c:4168 tftp.c:667
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "kan ikke lese %s: %s"
#: option.c:4229 option.c:4265
#, fuzzy, c-format
msgid "read %s"
msgstr "leser %s"
#: option.c:4331
msgid "junk found in command line"
msgstr ""
#: option.c:4366
#, c-format
msgid "Dnsmasq version %s %s\n"
msgstr "Dnsmasq versjon %s %s\n"
#: option.c:4367
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Compile time options: %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Kompileringsopsjoner %s\n"
"\n"
#: option.c:4368
#, c-format
msgid "This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.\n"
msgstr "Denne programvaren kommer med ABSOLUTT INGEN GARANTI.\n"
#: option.c:4369
#, c-format
msgid "Dnsmasq is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
msgstr "DNsmasq er fri programvare, du er velkommen til å redistribuere den\n"
#: option.c:4370
#, fuzzy, c-format
msgid "under the terms of the GNU General Public License, version 2 or 3.\n"
msgstr "under vilkårene gitt i GNU General Public License, versjon 2.\n"
#: option.c:4381
msgid "try --help"
msgstr ""
#: option.c:4383
msgid "try -w"
msgstr ""
#: option.c:4385
#, fuzzy, c-format
msgid "bad command line options: %s"
msgstr "dårlige kommandlinje opsjoner: %s."
#: option.c:4434
#, c-format
msgid "cannot get host-name: %s"
msgstr "klarer ikke å få vertsnavn: %s"
#: option.c:4462
msgid "only one resolv.conf file allowed in no-poll mode."
msgstr "kun en resolv.conf fil tillat i no-poll modus."
#: option.c:4472
msgid "must have exactly one resolv.conf to read domain from."
msgstr "må ha nøyaktig en resolv.conf å lese domene fra."
#: option.c:4475 network.c:1506 dhcp.c:769
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to read %s: %s"
msgstr "feilet å lese %s: %s"
#: option.c:4492
#, c-format
msgid "no search directive found in %s"
msgstr "intet søke direktiv funnet i %s"
#: option.c:4513
msgid "there must be a default domain when --dhcp-fqdn is set"
msgstr ""
#: option.c:4522
msgid "syntax check OK"
msgstr ""
#: forward.c:114
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to send packet: %s"
msgstr "feilet å lytte på socket: %s"
#: forward.c:574
msgid "discarding DNS reply: subnet option mismatch"
msgstr ""
#: forward.c:597
#, c-format
msgid "nameserver %s refused to do a recursive query"
msgstr "navnetjener %s nektet å gjøre et rekursivt oppslag"
#: forward.c:629
#, c-format
msgid "possible DNS-rebind attack detected: %s"
msgstr ""
#: forward.c:1132 forward.c:1663
msgid "Ignoring query from non-local network"
msgstr ""
#: forward.c:2101
#, fuzzy, c-format
msgid "Maximum number of concurrent DNS queries reached (max: %d)"
msgstr "Spesifiser maksimum antall DHCP leier (standard er %s)"
#: network.c:715
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to create listening socket for %s: %s"
msgstr "feilet å lage lytte socket: %s"
#: network.c:1021
#, c-format
msgid "LOUD WARNING: listening on %s may accept requests via interfaces other than %s"
msgstr ""
#: network.c:1028
msgid "LOUD WARNING: use --bind-dynamic rather than --bind-interfaces to avoid DNS amplification attacks via these interface(s)"
msgstr ""
#: network.c:1037
#, fuzzy, c-format
msgid "warning: no addresses found for interface %s"
msgstr "benytter lokale adresser kun for %s %s"
#: network.c:1095
#, fuzzy, c-format
msgid "interface %s failed to join DHCPv6 multicast group: %s"
msgstr "feilet å binde DHCP tjener socket: %s"
#: network.c:1289
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to bind server socket for %s: %s"
msgstr "feilet å binde lytte socket for %s: %s"
#: network.c:1444
#, c-format
msgid "ignoring nameserver %s - local interface"
msgstr "ignorerer navnetjener %s - lokal tilknytning"
#: network.c:1455
#, fuzzy, c-format
msgid "ignoring nameserver %s - cannot make/bind socket: %s"
msgstr "ignorerer navnetjener %s - kan ikke lage/dinde socket: %s"
#: network.c:1468
msgid "unqualified"
msgstr "ikke kvalifisert"
#: network.c:1468
msgid "names"
msgstr ""
#: network.c:1470
msgid "default"
msgstr ""
#: network.c:1472
msgid "domain"
msgstr "domene"
#: network.c:1475
#, c-format
msgid "using local addresses only for %s %s"
msgstr "benytter lokale adresser kun for %s %s"
#: network.c:1477
#, fuzzy, c-format
msgid "using standard nameservers for %s %s"
msgstr "benytter navnetjener %s#%d for %s %s"
#: network.c:1479
#, c-format
msgid "using nameserver %s#%d for %s %s"
msgstr "benytter navnetjener %s#%d for %s %s"
#: network.c:1483
#, fuzzy, c-format
msgid "NOT using nameserver %s#%d - query loop detected"
msgstr "benytter navnetjener %s#%d for %s %s"
#: network.c:1486
#, fuzzy, c-format
msgid "using nameserver %s#%d(via %s)"
msgstr "benytter navnetjener %s#%d"
#: network.c:1488
#, c-format
msgid "using nameserver %s#%d"
msgstr "benytter navnetjener %s#%d"
#: dnsmasq.c:154
msgid "No trust anchors provided for DNSSEC"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:157
msgid "Cannot reduce cache size from default when DNSSEC enabled"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:159
#, fuzzy
msgid "DNSSEC not available: set HAVE_DNSSEC in src/config.h"
msgstr "DBus ikke tilgjengelig: sett HAVE_DBUS i src/config.h"
#: dnsmasq.c:165
#, fuzzy
msgid "TFTP server not available: set HAVE_TFTP in src/config.h"
msgstr "DBus ikke tilgjengelig: sett HAVE_DBUS i src/config.h"
#: dnsmasq.c:170
msgid "Cannot use --conntrack AND --query-port"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:173
#, fuzzy
msgid "Conntrack support not available: set HAVE_CONNTRACK in src/config.h"
msgstr "DBus ikke tilgjengelig: sett HAVE_DBUS i src/config.h"
#: dnsmasq.c:178
msgid "asychronous logging is not available under Solaris"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:183
msgid "asychronous logging is not available under Android"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:188
#, fuzzy
msgid "authoritative DNS not available: set HAVE_AUTH in src/config.h"
msgstr "DBus ikke tilgjengelig: sett HAVE_DBUS i src/config.h"
#: dnsmasq.c:193
#, fuzzy
msgid "Loop detection not available: set HAVE_LOOP in src/config.h"
msgstr "DBus ikke tilgjengelig: sett HAVE_DBUS i src/config.h"
#: dnsmasq.c:201
msgid "zone serial must be configured in --auth-soa"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:219
msgid "dhcp-range constructor not available on this platform"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:262
msgid "cannot set --bind-interfaces and --bind-dynamic"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:265
#, c-format
msgid "failed to find list of interfaces: %s"
msgstr "feilet å finne liste av tilknytninger (interfaces): %s"
#: dnsmasq.c:274
#, c-format
msgid "unknown interface %s"
msgstr "ukjent tilknytning (interface) %s"
#: dnsmasq.c:330 dnsmasq.c:954
#, c-format
msgid "DBus error: %s"
msgstr "DBus feil: %s"
#: dnsmasq.c:333
msgid "DBus not available: set HAVE_DBUS in src/config.h"
msgstr "DBus ikke tilgjengelig: sett HAVE_DBUS i src/config.h"
#: dnsmasq.c:361
#, c-format
msgid "unknown user or group: %s"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:416
#, c-format
msgid "cannot chdir to filesystem root: %s"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:653
#, fuzzy, c-format
msgid "started, version %s DNS disabled"
msgstr "startet, versjon %s mellomlager deaktivert"
#: dnsmasq.c:655
#, c-format
msgid "started, version %s cachesize %d"
msgstr "startet, versjon %s mellomlager størrelse %d"
#: dnsmasq.c:657
#, c-format
msgid "started, version %s cache disabled"
msgstr "startet, versjon %s mellomlager deaktivert"
#: dnsmasq.c:659
#, c-format
msgid "compile time options: %s"
msgstr "kompilerings opsjoner: %s"
#: dnsmasq.c:665
msgid "DBus support enabled: connected to system bus"
msgstr "DBus støtte aktivert: koblet til system buss"
#: dnsmasq.c:667
msgid "DBus support enabled: bus connection pending"
msgstr "DBus støtte aktivert: avventer buss tilkobling"
#: dnsmasq.c:672
msgid "DNS service limited to local subnets"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:677
msgid "DNSSEC validation enabled"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:679
msgid "DNSSEC signature timestamps not checked until first cache reload"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:684
#, fuzzy, c-format
msgid "warning: failed to change owner of %s: %s"
msgstr "feilet å laste navn fra %s: %s"
#: dnsmasq.c:688
msgid "setting --bind-interfaces option because of OS limitations"
msgstr "setter --bind-interfaces opsjon på grunn av OS begrensninger"
#: dnsmasq.c:698
#, c-format
msgid "warning: interface %s does not currently exist"
msgstr "advarsel: nettverkskort %s eksisterer ikke for tiden"
#: dnsmasq.c:703
msgid "warning: ignoring resolv-file flag because no-resolv is set"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:706
#, fuzzy
msgid "warning: no upstream servers configured"
msgstr "setter oppstrøms tjener fra DBus"
#: dnsmasq.c:710
#, c-format
msgid "asynchronous logging enabled, queue limit is %d messages"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:731
msgid "IPv6 router advertisement enabled"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:736
#, c-format
msgid "DHCP, sockets bound exclusively to interface %s"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:753
msgid "root is "
msgstr ""
#: dnsmasq.c:753
#, fuzzy
msgid "enabled"
msgstr "deaktivert"
#: dnsmasq.c:755
msgid "secure mode"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:781
#, c-format
msgid "restricting maximum simultaneous TFTP transfers to %d"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:956
msgid "connected to system DBus"
msgstr "tilkoblet til system DBus"
#: dnsmasq.c:1106
#, c-format
msgid "cannot fork into background: %s"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:1109
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to create helper: %s"
msgstr "feilet å lese %s: %s"
#: dnsmasq.c:1112
#, c-format
msgid "setting capabilities failed: %s"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:1115
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to change user-id to %s: %s"
msgstr "feilet å laste navn fra %s: %s"
#: dnsmasq.c:1118
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to change group-id to %s: %s"
msgstr "feilet å laste navn fra %s: %s"
#: dnsmasq.c:1121
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to open pidfile %s: %s"
msgstr "feilet å lese %s: %s"
#: dnsmasq.c:1124
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot open log %s: %s"
msgstr "kan ikke åpne %s:%s"
#: dnsmasq.c:1127
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to load Lua script: %s"
msgstr "feilet å laste %s: %s"
#: dnsmasq.c:1130
#, c-format
msgid "TFTP directory %s inaccessible: %s"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:1151
msgid "now checking DNSSEC signature timestamps"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:1218
#, c-format
msgid "script process killed by signal %d"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:1222
#, c-format
msgid "script process exited with status %d"
msgstr ""
#: dnsmasq.c:1226
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to execute %s: %s"
msgstr "feilet å få tilgang til %s: %s"
#: dnsmasq.c:1281
msgid "exiting on receipt of SIGTERM"
msgstr "avslutter etter mottak av SIGTERM"
#: dnsmasq.c:1309
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to access %s: %s"
msgstr "feilet å få tilgang til %s: %s"
#: dnsmasq.c:1339
#, c-format
msgid "reading %s"
msgstr "leser %s"
#: dnsmasq.c:1350
#, fuzzy, c-format
msgid "no servers found in %s, will retry"
msgstr "intet søke direktiv funnet i %s"
#: dhcp.c:53
#, c-format
msgid "cannot create DHCP socket: %s"
msgstr "kan ikke lage DHCP socket: %s"
#: dhcp.c:68
#, c-format
msgid "failed to set options on DHCP socket: %s"
msgstr "feilet å sette opsjoner på DHCP socket: %s"
#: dhcp.c:89
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to set SO_REUSE{ADDR|PORT} on DHCP socket: %s"
msgstr "feilet å sette SO_REUSEADDR på DHCP socket: %s"
#: dhcp.c:101
#, c-format
msgid "failed to bind DHCP server socket: %s"
msgstr "feilet å binde DHCP tjener socket: %s"
#: dhcp.c:127
#, c-format
msgid "cannot create ICMP raw socket: %s."
msgstr "kan ikke lage ICMP raw socket: %s"
#: dhcp.c:239
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown interface %s in bridge-interface"
msgstr "ukjent tilknytning (interface) %s"
#: dhcp.c:278
#, c-format
msgid "DHCP packet received on %s which has no address"
msgstr ""
#: dhcp.c:408
#, c-format
msgid "ARP-cache injection failed: %s"
msgstr ""
#: dhcp.c:506
#, c-format
msgid "DHCP range %s -- %s is not consistent with netmask %s"
msgstr "DHCP område %s -- %s er ikke konsistent med nettmaske %s"
#: dhcp.c:807
#, c-format
msgid "bad line at %s line %d"
msgstr "dårlig linje ved %s linje %d"
#: dhcp.c:850
#, c-format
msgid "ignoring %s line %d, duplicate name or IP address"
msgstr ""
#: dhcp.c:994 rfc3315.c:2089
#, c-format
msgid "DHCP relay %s -> %s"
msgstr ""
#: lease.c:61
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot open or create lease file %s: %s"
msgstr "kan ikke åpne eller lage leie fil: %s"
#: lease.c:134
msgid "too many stored leases"
msgstr "for mange lagrede leier"
#: lease.c:165
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot run lease-init script %s: %s"
msgstr "kan ikke lese %s: %s"
#: lease.c:171
#, c-format
msgid "lease-init script returned exit code %s"
msgstr ""
#: lease.c:342
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to write %s: %s (retry in %us)"
msgstr "feilet å lese %s: %s"
#: lease.c:906
#, c-format
msgid "Ignoring domain %s for DHCP host name %s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:342
#, c-format
msgid "no address range available for DHCP request %s %s"
msgstr "ingen adresse område tilgjengelig for DHCP krav %s %s"
#: rfc2131.c:343
msgid "with subnet selector"
msgstr "med subnet velger"
#: rfc2131.c:343
msgid "via"
msgstr "via"
#: rfc2131.c:355
#, fuzzy, c-format
msgid "%u available DHCP subnet: %s/%s"
msgstr "ingen adresse område tilgjengelig for DHCP krav %s %s"
#: rfc2131.c:358 rfc3315.c:300
#, c-format
msgid "%u available DHCP range: %s -- %s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:469
#, fuzzy, c-format
msgid "%u vendor class: %s"
msgstr "DBus feil: %s"
#: rfc2131.c:471
#, fuzzy, c-format
msgid "%u user class: %s"
msgstr "DBus feil: %s"
#: rfc2131.c:498
msgid "disabled"
msgstr "deaktivert"
#: rfc2131.c:539 rfc2131.c:967 rfc2131.c:1385 rfc3315.c:602 rfc3315.c:823
#: rfc3315.c:1095
msgid "ignored"
msgstr "oversett"
#: rfc2131.c:554 rfc2131.c:1205 rfc3315.c:873
msgid "address in use"
msgstr "adresse i bruk"
#: rfc2131.c:568 rfc2131.c:1021
msgid "no address available"
msgstr "ingen adresse tilgjengelig"
#: rfc2131.c:575 rfc2131.c:1168
msgid "wrong network"
msgstr "galt nettverk"
#: rfc2131.c:590
msgid "no address configured"
msgstr "ingen adresse konfigurert"
#: rfc2131.c:596 rfc2131.c:1218
msgid "no leases left"
msgstr "ingen leier igjen"
#: rfc2131.c:691 rfc3315.c:475
#, c-format
msgid "%u client provides name: %s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:796
msgid "PXE BIS not supported"
msgstr ""
#: rfc2131.c:935 rfc3315.c:1189
#, fuzzy, c-format
msgid "disabling DHCP static address %s for %s"
msgstr "deaktiverer DHCP statisk adresse %s"
#: rfc2131.c:956
msgid "unknown lease"
msgstr "ukjent leie"
#: rfc2131.c:990
#, c-format
msgid "not using configured address %s because it is leased to %s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:1000
#, c-format
msgid "not using configured address %s because it is in use by the server or relay"
msgstr ""
#: rfc2131.c:1003
#, c-format
msgid "not using configured address %s because it was previously declined"
msgstr ""
#: rfc2131.c:1019 rfc2131.c:1211
msgid "no unique-id"
msgstr ""
#: rfc2131.c:1106
msgid "wrong server-ID"
msgstr ""
#: rfc2131.c:1125
msgid "wrong address"
msgstr "gal adresse"
#: rfc2131.c:1143 rfc3315.c:969
msgid "lease not found"
msgstr "leie ikke funnet"
#: rfc2131.c:1176
msgid "address not available"
msgstr "adresse ikke tilgjengelig"
#: rfc2131.c:1187
msgid "static lease available"
msgstr "statisk leie tilgjengelig"
#: rfc2131.c:1191
msgid "address reserved"
msgstr "adresse reservert"
#: rfc2131.c:1199
#, c-format
msgid "abandoning lease to %s of %s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:1712
#, c-format
msgid "%u bootfile name: %s"
msgstr ""
#: rfc2131.c:1721
#, fuzzy, c-format
msgid "%u server name: %s"
msgstr "DBus feil: %s"
#: rfc2131.c:1729
#, fuzzy, c-format
msgid "%u next server: %s"
msgstr "DBus feil: %s"
#: rfc2131.c:1732
#, c-format
msgid "%u broadcast response"
msgstr ""
#: rfc2131.c:1795
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot send DHCP/BOOTP option %d: no space left in packet"
msgstr "kan ikke sende DHCP opsjon %d: ikke mer plass i pakken"
#: rfc2131.c:2036
msgid "PXE menu too large"
msgstr ""
#: rfc2131.c:2173 rfc3315.c:1456
#, fuzzy, c-format
msgid "%u requested options: %s"
msgstr "kompilerings opsjoner: %s"
#: rfc2131.c:2453
#, c-format
msgid "cannot send RFC3925 option: too many options for enterprise number %d"
msgstr ""
#: netlink.c:77
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create netlink socket: %s"
msgstr "kan ikke binde netlink socket: %s"
#: netlink.c:347
#, fuzzy, c-format
msgid "netlink returns error: %s"
msgstr "DBus feil: %s"
#: dbus.c:171
msgid "attempt to set an IPv6 server address via DBus - no IPv6 support"
msgstr "forsøk på å sette en IPv6 tjener adresse via DBus - ingen IPv6 støtte"
#: dbus.c:500
msgid "setting upstream servers from DBus"
msgstr "setter oppstrøms tjener fra DBus"
#: dbus.c:547
msgid "could not register a DBus message handler"
msgstr "kunne ikke registrere en DBus meldingshåndterer"
#: bpf.c:263
#, c-format
msgid "cannot create DHCP BPF socket: %s"
msgstr "kan ikke lage DHCP BPF socket: %s"
#: bpf.c:291
#, fuzzy, c-format
msgid "DHCP request for unsupported hardware type (%d) received on %s"
msgstr "DHCP krav for ikke støttet maskinvare type (%d) mottatt på %s"
#: bpf.c:376
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create PF_ROUTE socket: %s"
msgstr "kan ikke lage DHCP socket: %s"
#: bpf.c:397
msgid "Unknown protocol version from route socket"
msgstr ""
#: helper.c:153
msgid "lease() function missing in Lua script"
msgstr ""
#: tftp.c:309
msgid "unable to get free port for TFTP"
msgstr ""
#: tftp.c:325
#, c-format
msgid "unsupported request from %s"
msgstr ""
#: tftp.c:439
#, fuzzy, c-format
msgid "file %s not found"
msgstr "leie ikke funnet"
#: tftp.c:548
#, c-format
msgid "error %d %s received from %s"
msgstr ""
#: tftp.c:590
#, fuzzy, c-format
msgid "failed sending %s to %s"
msgstr "feilet å lese %s: %s"
#: tftp.c:590
#, c-format
msgid "sent %s to %s"
msgstr ""
#: log.c:190
#, c-format
msgid "overflow: %d log entries lost"
msgstr ""
#: log.c:268
#, c-format
msgid "log failed: %s"
msgstr ""
#: log.c:472
msgid "FAILED to start up"
msgstr "FEILET å starte opp"
#: conntrack.c:65
#, c-format
msgid "Conntrack connection mark retrieval failed: %s"
msgstr ""
#: dhcp6.c:59
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create DHCPv6 socket: %s"
msgstr "kan ikke lage DHCP socket: %s"
#: dhcp6.c:80
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to set SO_REUSE{ADDR|PORT} on DHCPv6 socket: %s"
msgstr "feilet å sette SO_REUSEADDR på DHCP socket: %s"
#: dhcp6.c:92
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to bind DHCPv6 server socket: %s"
msgstr "feilet å binde DHCP tjener socket: %s"
#: rfc3315.c:157
#, fuzzy, c-format
msgid "no address range available for DHCPv6 request from relay at %s"
msgstr "ingen adresse område tilgjengelig for DHCP krav %s %s"
#: rfc3315.c:166
#, fuzzy, c-format
msgid "no address range available for DHCPv6 request via %s"
msgstr "ingen adresse område tilgjengelig for DHCP krav %s %s"
#: rfc3315.c:297
#, fuzzy, c-format
msgid "%u available DHCPv6 subnet: %s/%d"
msgstr "ingen adresse område tilgjengelig for DHCP krav %s %s"
#: rfc3315.c:379
#, fuzzy, c-format
msgid "%u vendor class: %u"
msgstr "DBus feil: %s"
#: rfc3315.c:427
#, fuzzy, c-format
msgid "%u client MAC address: %s"
msgstr "ingen tilknytning (interface) med adresse %s"
#: rfc3315.c:659
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown prefix-class %d"
msgstr "ukjent leie"
#: rfc3315.c:791 rfc3315.c:913
msgid "success"
msgstr ""
#: rfc3315.c:806 rfc3315.c:808 rfc3315.c:921 rfc3315.c:923
#, fuzzy
msgid "no addresses available"
msgstr "ingen adresse tilgjengelig"
#: rfc3315.c:865
#, fuzzy
msgid "address unavailable"
msgstr "adresse ikke tilgjengelig"
#: rfc3315.c:900
msgid "not on link"
msgstr ""
#: rfc3315.c:973 rfc3315.c:1151 rfc3315.c:1228
msgid "no binding found"
msgstr ""
#: rfc3315.c:1011
msgid "deprecated"
msgstr ""
#: rfc3315.c:1016
#, fuzzy
msgid "address invalid"
msgstr "adresse i bruk"
#: rfc3315.c:1061
msgid "confirm failed"
msgstr ""
#: rfc3315.c:1072
#, fuzzy
msgid "all addresses still on link"
msgstr "dårlig adresse ved %s linje %d"
#: rfc3315.c:1160
msgid "release received"
msgstr ""
#: rfc3315.c:2080
msgid "Cannot multicast to DHCPv6 server without correct interface"
msgstr ""
#: dhcp-common.c:145
#, c-format
msgid "Ignoring duplicate dhcp-option %d"
msgstr ""
#: dhcp-common.c:222
#, c-format
msgid "%u tags: %s"
msgstr ""
#: dhcp-common.c:407
#, c-format
msgid "%s has more than one address in hostsfile, using %s for DHCP"
msgstr ""
#: dhcp-common.c:430
#, c-format
msgid "duplicate IP address %s (%s) in dhcp-config directive"
msgstr "dubliserte IP adresser i %s (%s) i dhcp-config direktiv"
#: dhcp-common.c:494
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to set SO_BINDTODEVICE on DHCP socket: %s"
msgstr "feilet å sette SO_REUSEADDR på DHCP socket: %s"
#: dhcp-common.c:615
#, c-format
msgid "Known DHCP options:\n"
msgstr ""
#: dhcp-common.c:626
#, c-format
msgid "Known DHCPv6 options:\n"
msgstr ""
#: dhcp-common.c:823
msgid ", prefix deprecated"
msgstr ""
#: dhcp-common.c:826
#, c-format
msgid ", lease time "
msgstr ""
#: dhcp-common.c:868
#, c-format
msgid "%s stateless on %s%.0s%.0s%s"
msgstr ""
#: dhcp-common.c:870
#, fuzzy, c-format
msgid "%s, static leases only on %.0s%s%s%.0s"
msgstr "DHCP, statisk leie kun på %.0s%s, leie tid %s"
#: dhcp-common.c:872
#, c-format
msgid "%s, proxy on subnet %.0s%s%.0s%.0s"
msgstr ""
#: dhcp-common.c:873
#, fuzzy, c-format
msgid "%s, IP range %s -- %s%s%.0s"
msgstr "DHCP, IP område %s -- %s, leie tid %s"
#: dhcp-common.c:886
#, c-format
msgid "DHCPv4-derived IPv6 names on %s%s"
msgstr ""
#: dhcp-common.c:889
#, fuzzy, c-format
msgid "router advertisement on %s%s"
msgstr "DHCP, statisk leie kun på %.0s%s, leie tid %s"
#: dhcp-common.c:900
#, c-format
msgid "DHCP relay from %s to %s via %s"
msgstr ""
#: dhcp-common.c:902
#, c-format
msgid "DHCP relay from %s to %s"
msgstr ""
#: radv.c:98
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create ICMPv6 socket: %s"
msgstr "kan ikke lage DHCP socket: %s"
#: auth.c:429
#, c-format
msgid "ignoring zone transfer request from %s"
msgstr ""
#: ipset.c:95
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to find kernel version: %s"
msgstr "feilet å binde DHCP tjener socket: %s"
#: ipset.c:114
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to create IPset control socket: %s"
msgstr "feilet å lage lytte socket: %s"
#: blockdata.c:58
#, c-format
msgid "DNSSEC memory in use %u, max %u, allocated %u"
msgstr ""
#: tables.c:76
msgid "error: fill_addr missused"
msgstr ""
#: tables.c:105
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to access pf devices: %s"
msgstr "feilet å få tilgang til %s: %s"
#: tables.c:119
#, fuzzy, c-format
msgid "warning: no opened pf devices %s"
msgstr "benytter lokale adresser kun for %s %s"
#: tables.c:127
#, fuzzy, c-format
msgid "error: cannot use table name %s"
msgstr "klarer ikke å få vertsnavn: %s"
#: tables.c:135
#, c-format
msgid "error: cannot strlcpy table name %s"
msgstr ""
#: tables.c:141
#, c-format
msgid "warning: pfr_add_tables: %s(%d)"
msgstr ""
#: tables.c:147
msgid "info: table created"
msgstr ""
#: tables.c:158
#, c-format
msgid "warning: DIOCR%sADDRS: %s"
msgstr ""
#: tables.c:162
#, fuzzy, c-format
msgid "%d addresses %s"
msgstr "les %s - %d adresser"
#~ msgid "duplicate IP address %s in dhcp-config directive."
#~ msgstr "dubliserte IP adresser i %s dhcp-config direktiv."
#, fuzzy
#~ msgid "Specify path to Lua script (no default)."
#~ msgstr "Spesifiser stien til PID fil. (standard er %s)."
#~ msgid "TXT record string too long"
#~ msgstr "TXT post streng for lang"
#~ msgid "failed to set IPV6 options on listening socket: %s"
#~ msgstr "feilet å sette IPv6 opsjoner på lytte socket: %s"
#~ msgid "failed to bind listening socket for %s: %s"
#~ msgstr "feilet å binde lytte socket for %s: %s"
#~ msgid "must set exactly one interface on broken systems without IP_RECVIF"
#~ msgstr "må sette nøyaktig et interface på ødelagte systemer uten IP_RECVIF"
#~ msgid "Ignoring DHCP lease for %s because it has an illegal domain part"
#~ msgstr "Ignorerer DHCP leie for %s siden den har en ulovlig domene del"
#~ msgid "ISC dhcpd integration not available: set HAVE_ISC_READER in src/config.h"
#~ msgstr "ISC dhcpf integrasjon ikke tilgjengelig: sett HAVE_ISC_READER i src/config.h"
#, fuzzy
#~ msgid "illegal domain %s in dhcp-config directive."
#~ msgstr "dubliserte IP adresser i %s dhcp-config direktiv."
#~ msgid "running as root"
#~ msgstr "kjører som rot (root)"
#, fuzzy
#~ msgid "read %s - %d hosts"
#~ msgstr "les %s - %d adresser"
#~ msgid "domains"
#~ msgstr "domener"
#~ msgid "Ignoring DHCP host name %s because it has an illegal domain part"
#~ msgstr "Ignorerer DHCP verts navn %s på grunn av ulovlig domene del"
#~ msgid "Display this message."
#~ msgstr "Vis denne meldingen."
#~ msgid "failed to read %s: %m"
#~ msgstr "feilet å lese %s: %m"
#~ msgid "failed to read %s:%m"
#~ msgstr "feilet å lese %s:%m"
#, fuzzy
#~ msgid "cannot send encapsulated option %d: no space left in wrapper"
#~ msgstr "kan ikke sende DHCP opsjon %d: ikke mer plass i pakken"
#~ msgid "More than one vendor class matches, using %s"
#~ msgstr "Mer enn en produsent klasse som passer, bruker %s"
#~ msgid "forwarding table overflow: check for server loops."
#~ msgstr "fremsendelse (forwarding) tabell overflyt: sjekk etter tjener løkker."
#~ msgid "nested includes not allowed"
#~ msgstr "nøstede inkluderinger er ikke tillatt"
#~ msgid "DHCP, %s will be written every %s"
#~ msgstr "DHCP, %s vil bli skrevet hver %s"
#~ msgid "cannot create DHCP packet socket: %s. Is CONFIG_PACKET enabled in your kernel?"
#~ msgstr "kan ikke lage DHCP pakke socket: %s. Er CONFIG_PACKET aktivert i din kjerne?"
#~ msgid "Cannot use RTnetlink socket, falling back to ioctl API"
#~ msgstr "Kan ikke benytte RTnetlink socket, faller tilbake til ioctl API"