blob: e7e1a425f65a9d302c17ea32155b22434f765f81 [file] [log] [blame]
/*
* Copyright (C) STMicroelectronics SA 2014
* Authors: Fabien Dessenne <fabien.dessenne@st.com> for STMicroelectronics.
* License terms: GNU General Public License (GPL), version 2
*/
struct bdisp_node {
/* 0 - General */
u32 nip;
u32 cic;
u32 ins;
u32 ack;
/* 1 - Target */
u32 tba;
u32 tty;
u32 txy;
u32 tsz;
/* 2 - Color Fill */
u32 s1cf;
u32 s2cf;
/* 3 - Source 1 */
u32 s1ba;
u32 s1ty;
u32 s1xy;
u32 s1sz_tsz;
/* 4 - Source 2 */
u32 s2ba;
u32 s2ty;
u32 s2xy;
u32 s2sz;
/* 5 - Source 3 */
u32 s3ba;
u32 s3ty;
u32 s3xy;
u32 s3sz;
/* 6 - Clipping */
u32 cwo;
u32 cws;
/* 7 - CLUT */
u32 cco;
u32 cml;
/* 8 - Filter & Mask */
u32 fctl;
u32 pmk;
/* 9 - Chroma Filter */
u32 rsf;
u32 rzi;
u32 hfp;
u32 vfp;
/* 10 - Luma Filter */
u32 y_rsf;
u32 y_rzi;
u32 y_hfp;
u32 y_vfp;
/* 11 - Flicker */
u32 ff0;
u32 ff1;
u32 ff2;
u32 ff3;
/* 12 - Color Key */
u32 key1;
u32 key2;
/* 14 - Static Address & User */
u32 sar;
u32 usr;
/* 15 - Input Versatile Matrix */
u32 ivmx0;
u32 ivmx1;
u32 ivmx2;
u32 ivmx3;
/* 16 - Output Versatile Matrix */
u32 ovmx0;
u32 ovmx1;
u32 ovmx2;
u32 ovmx3;
/* 17 - Pace */
u32 pace;
/* 18 - VC1R & DEI */
u32 vc1r;
u32 dei;
/* 19 - Gradient Fill */
u32 hgf;
u32 vgf;
};
/* HW registers : static */
#define BLT_CTL 0x0A00
#define BLT_ITS 0x0A04
#define BLT_STA1 0x0A08
#define BLT_AQ1_CTL 0x0A60
#define BLT_AQ1_IP 0x0A64
#define BLT_AQ1_LNA 0x0A68
#define BLT_AQ1_STA 0x0A6C
#define BLT_ITM0 0x0AD0
/* HW registers : plugs */
#define BLT_PLUGS1_OP2 0x0B04
#define BLT_PLUGS1_CHZ 0x0B08
#define BLT_PLUGS1_MSZ 0x0B0C
#define BLT_PLUGS1_PGZ 0x0B10
#define BLT_PLUGS2_OP2 0x0B24
#define BLT_PLUGS2_CHZ 0x0B28
#define BLT_PLUGS2_MSZ 0x0B2C
#define BLT_PLUGS2_PGZ 0x0B30
#define BLT_PLUGS3_OP2 0x0B44
#define BLT_PLUGS3_CHZ 0x0B48
#define BLT_PLUGS3_MSZ 0x0B4C
#define BLT_PLUGS3_PGZ 0x0B50
#define BLT_PLUGT_OP2 0x0B84
#define BLT_PLUGT_CHZ 0x0B88
#define BLT_PLUGT_MSZ 0x0B8C
#define BLT_PLUGT_PGZ 0x0B90
/* HW registers : node */
#define BLT_NIP 0x0C00
#define BLT_CIC 0x0C04
#define BLT_INS 0x0C08
#define BLT_ACK 0x0C0C
#define BLT_TBA 0x0C10
#define BLT_TTY 0x0C14
#define BLT_TXY 0x0C18
#define BLT_TSZ 0x0C1C
#define BLT_S1BA 0x0C28
#define BLT_S1TY 0x0C2C
#define BLT_S1XY 0x0C30
#define BLT_S2BA 0x0C38
#define BLT_S2TY 0x0C3C
#define BLT_S2XY 0x0C40
#define BLT_S2SZ 0x0C44
#define BLT_S3BA 0x0C48
#define BLT_S3TY 0x0C4C
#define BLT_S3XY 0x0C50
#define BLT_S3SZ 0x0C54
#define BLT_FCTL 0x0C68
#define BLT_RSF 0x0C70
#define BLT_RZI 0x0C74
#define BLT_HFP 0x0C78
#define BLT_VFP 0x0C7C
#define BLT_Y_RSF 0x0C80
#define BLT_Y_RZI 0x0C84
#define BLT_Y_HFP 0x0C88
#define BLT_Y_VFP 0x0C8C
#define BLT_IVMX0 0x0CC0
#define BLT_IVMX1 0x0CC4
#define BLT_IVMX2 0x0CC8
#define BLT_IVMX3 0x0CCC
#define BLT_OVMX0 0x0CD0
#define BLT_OVMX1 0x0CD4
#define BLT_OVMX2 0x0CD8
#define BLT_OVMX3 0x0CDC
#define BLT_DEI 0x0CEC
/* HW registers : filters */
#define BLT_HFC_N 0x0D00
#define BLT_VFC_N 0x0D90
#define BLT_Y_HFC_N 0x0E00
#define BLT_Y_VFC_N 0x0E90
#define BLT_NB_H_COEF 16
#define BLT_NB_V_COEF 10
/* Registers values */
#define BLT_CTL_RESET BIT(31) /* Global soft reset */
#define BLT_ITS_AQ1_LNA BIT(12) /* AQ1 LNA reached */
#define BLT_STA1_IDLE BIT(0) /* BDISP idle */
#define BLT_AQ1_CTL_CFG 0x80400003 /* Enable, P3, LNA reached */
#define BLT_INS_S1_MASK (BIT(0) | BIT(1) | BIT(2))
#define BLT_INS_S1_OFF 0x00000000 /* src1 disabled */
#define BLT_INS_S1_MEM 0x00000001 /* src1 fetched from memory */
#define BLT_INS_S1_CF 0x00000003 /* src1 color fill */
#define BLT_INS_S1_COPY 0x00000004 /* src1 direct copy */
#define BLT_INS_S1_FILL 0x00000007 /* src1 firect fill */
#define BLT_INS_S2_MASK (BIT(3) | BIT(4))
#define BLT_INS_S2_OFF 0x00000000 /* src2 disabled */
#define BLT_INS_S2_MEM 0x00000008 /* src2 fetched from memory */
#define BLT_INS_S2_CF 0x00000018 /* src2 color fill */
#define BLT_INS_S3_MASK BIT(5)
#define BLT_INS_S3_OFF 0x00000000 /* src3 disabled */
#define BLT_INS_S3_MEM 0x00000020 /* src3 fetched from memory */
#define BLT_INS_IVMX BIT(6) /* Input versatile matrix */
#define BLT_INS_CLUT BIT(7) /* Color Look Up Table */
#define BLT_INS_SCALE BIT(8) /* Scaling */
#define BLT_INS_FLICK BIT(9) /* Flicker filter */
#define BLT_INS_CLIP BIT(10) /* Clipping */
#define BLT_INS_CKEY BIT(11) /* Color key */
#define BLT_INS_OVMX BIT(12) /* Output versatile matrix */
#define BLT_INS_DEI BIT(13) /* Deinterlace */
#define BLT_INS_PMASK BIT(14) /* Plane mask */
#define BLT_INS_VC1R BIT(17) /* VC1 Range mapping */
#define BLT_INS_ROTATE BIT(18) /* Rotation */
#define BLT_INS_GRAD BIT(19) /* Gradient fill */
#define BLT_INS_AQLOCK BIT(29) /* AQ lock */
#define BLT_INS_PACE BIT(30) /* Pace down */
#define BLT_INS_IRQ BIT(31) /* Raise IRQ when node done */
#define BLT_CIC_ALL_GRP 0x000FDFFC /* all valid groups present */
#define BLT_ACK_BYPASS_S2S3 0x00000007 /* Bypass src2 and src3 */
#define BLT_TTY_COL_SHIFT 16 /* Color format */
#define BLT_TTY_COL_MASK 0x001F0000 /* Color format mask */
#define BLT_TTY_ALPHA_R BIT(21) /* Alpha range */
#define BLT_TTY_CR_NOT_CB BIT(22) /* CR not Cb */
#define BLT_TTY_MB BIT(23) /* MB frame / field*/
#define BLT_TTY_HSO BIT(24) /* H scan order */
#define BLT_TTY_VSO BIT(25) /* V scan order */
#define BLT_TTY_DITHER BIT(26) /* Dithering */
#define BLT_TTY_CHROMA BIT(27) /* Write chroma / luma */
#define BLT_TTY_BIG_END BIT(30) /* Big endianness */
#define BLT_S1TY_A1_SUBSET BIT(22) /* A1 subset */
#define BLT_S1TY_CHROMA_EXT BIT(26) /* Chroma Extended */
#define BTL_S1TY_SUBBYTE BIT(28) /* Sub-byte fmt, pixel order */
#define BLT_S1TY_RGB_EXP BIT(29) /* RGB expansion mode */
#define BLT_S2TY_A1_SUBSET BIT(22) /* A1 subset */
#define BLT_S2TY_CHROMA_EXT BIT(26) /* Chroma Extended */
#define BTL_S2TY_SUBBYTE BIT(28) /* Sub-byte fmt, pixel order */
#define BLT_S2TY_RGB_EXP BIT(29) /* RGB expansion mode */
#define BLT_S3TY_BLANK_ACC BIT(26) /* Blank access */
#define BLT_FCTL_HV_SCALE 0x00000055 /* H/V resize + color filter */
#define BLT_FCTL_Y_HV_SCALE 0x33000000 /* Luma version */
#define BLT_FCTL_HV_SAMPLE 0x00000044 /* H/V resize */
#define BLT_FCTL_Y_HV_SAMPLE 0x22000000 /* Luma version */
#define BLT_RZI_DEFAULT 0x20003000 /* H/VNB_repeat = 3/2 */
/* Color format */
#define BDISP_RGB565 0x00 /* RGB565 */
#define BDISP_RGB888 0x01 /* RGB888 */
#define BDISP_XRGB8888 0x02 /* RGB888_32 */
#define BDISP_ARGB8888 0x05 /* ARGB888 */
#define BDISP_NV12 0x16 /* YCbCr42x R2B */
#define BDISP_YUV_3B 0x1E /* YUV (3 buffer) */