blob: db6f10bfc3946934099ee2a1d37de64b198f7368 [file] [log] [blame]
#!/bin/bash
. ./wvtest/wvtest.sh
WVSTART "hash_mac_addr test"
HASH_MAC_ADDR=./hash_mac_addr.py
WVFAIL $HASH_MAC_ADDR
WVFAIL $HASH_MAC_ADDR -a nonsense
WVPASSEQ "$($HASH_MAC_ADDR -a 00:00:00:00:00:00)" \
85cce83032eb6bd39ddea68e0be917e4665b5d26
WVPASSEQ "$($HASH_MAC_ADDR -a aa:bb:cc:dd:ee:ff)" \
"$($HASH_MAC_ADDR -a AA:BB:CC:DD:EE:FF)"