blob: 8b69a6d2159c4213bbb5d1567dd463f4dda92f32 [file] [log] [blame]
/*
* Register definitions for the Atmel AT32/AT91 SPI Controller
*/
/* Register offsets */
#define ATMEL_SPI_CR 0x0000
#define ATMEL_SPI_MR 0x0004
#define ATMEL_SPI_RDR 0x0008
#define ATMEL_SPI_TDR 0x000c
#define ATMEL_SPI_SR 0x0010
#define ATMEL_SPI_IER 0x0014
#define ATMEL_SPI_IDR 0x0018
#define ATMEL_SPI_IMR 0x001c
#define ATMEL_SPI_CSR(x) (0x0030 + 4 * (x))
#define ATMEL_SPI_VERSION 0x00fc
/* Bits in CR */
#define ATMEL_SPI_CR_SPIEN (1 << 0)
#define ATMEL_SPI_CR_SPIDIS (1 << 1)
#define ATMEL_SPI_CR_SWRST (1 << 7)
#define ATMEL_SPI_CR_LASTXFER (1 << 24)
/* Bits in MR */
#define ATMEL_SPI_MR_MSTR (1 << 0)
#define ATMEL_SPI_MR_PS (1 << 1)
#define ATMEL_SPI_MR_PCSDEC (1 << 2)
#define ATMEL_SPI_MR_FDIV (1 << 3)
#define ATMEL_SPI_MR_MODFDIS (1 << 4)
#define ATMEL_SPI_MR_LLB (1 << 7)
#define ATMEL_SPI_MR_PCS(x) (((x) & 15) << 16)
#define ATMEL_SPI_MR_DLYBCS(x) ((x) << 24)
/* Bits in RDR */
#define ATMEL_SPI_RDR_RD(x) (x)
#define ATMEL_SPI_RDR_PCS(x) ((x) << 16)
/* Bits in TDR */
#define ATMEL_SPI_TDR_TD(x) (x)
#define ATMEL_SPI_TDR_PCS(x) ((x) << 16)
#define ATMEL_SPI_TDR_LASTXFER (1 << 24)
/* Bits in SR/IER/IDR/IMR */
#define ATMEL_SPI_SR_RDRF (1 << 0)
#define ATMEL_SPI_SR_TDRE (1 << 1)
#define ATMEL_SPI_SR_MODF (1 << 2)
#define ATMEL_SPI_SR_OVRES (1 << 3)
#define ATMEL_SPI_SR_ENDRX (1 << 4)
#define ATMEL_SPI_SR_ENDTX (1 << 5)
#define ATMEL_SPI_SR_RXBUFF (1 << 6)
#define ATMEL_SPI_SR_TXBUFE (1 << 7)
#define ATMEL_SPI_SR_NSSR (1 << 8)
#define ATMEL_SPI_SR_TXEMPTY (1 << 9)
#define ATMEL_SPI_SR_SPIENS (1 << 16)
/* Bits in CSRx */
#define ATMEL_SPI_CSRx_CPOL (1 << 0)
#define ATMEL_SPI_CSRx_NCPHA (1 << 1)
#define ATMEL_SPI_CSRx_CSAAT (1 << 3)
#define ATMEL_SPI_CSRx_BITS(x) ((x) << 4)
#define ATMEL_SPI_CSRx_SCBR(x) ((x) << 8)
#define ATMEL_SPI_CSRx_SCBR_MAX 0xff
#define ATMEL_SPI_CSRx_DLYBS(x) ((x) << 16)
#define ATMEL_SPI_CSRx_DLYBCT(x) ((x) << 24)
/* Bits in VERSION */
#define ATMEL_SPI_VERSION_REV(x) ((x) << 0)
#define ATMEL_SPI_VERSION_MFN(x) ((x) << 16)
/* Constants for CSRx:BITS */
#define ATMEL_SPI_BITS_8 0
#define ATMEL_SPI_BITS_9 1
#define ATMEL_SPI_BITS_10 2
#define ATMEL_SPI_BITS_11 3
#define ATMEL_SPI_BITS_12 4
#define ATMEL_SPI_BITS_13 5
#define ATMEL_SPI_BITS_14 6
#define ATMEL_SPI_BITS_15 7
#define ATMEL_SPI_BITS_16 8
struct atmel_spi_slave {
struct spi_slave slave;
void *regs;
u32 mr;
};
static inline struct atmel_spi_slave *to_atmel_spi(struct spi_slave *slave)
{
return container_of(slave, struct atmel_spi_slave, slave);
}
/* Register access macros */
#define spi_readl(as, reg) \
readl(as->regs + ATMEL_SPI_##reg)
#define spi_writel(as, reg, value) \
writel(value, as->regs + ATMEL_SPI_##reg)