blob: 17a7ada4926e9a77cddce679c198e810eead4374 [file] [log] [blame]
/* $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/xfree86/drivers/xgi/initdef.h,v 1.4 2000/12/02 01:16:17 dawes Exp $ */
#ifndef _INITDEF_
#define _INITDEF_
#ifndef NewScratch
#define NewScratch
#endif
/* shampoo */
#ifdef LINUX_KERNEL
#define SEQ_ADDRESS_PORT 0x0014
#define SEQ_DATA_PORT 0x0015
#define MISC_OUTPUT_REG_READ_PORT 0x001C
#define MISC_OUTPUT_REG_WRITE_PORT 0x0012
#define GRAPH_DATA_PORT 0x1F
#define GRAPH_ADDRESS_PORT 0x1E
#define XGI_MASK_DUAL_CHIP 0x04 /* SR3A */
#define CRTC_ADDRESS_PORT_COLOR 0x0024
#define VIDEO_SUBSYSTEM_ENABLE_PORT 0x0013
#define PCI_COMMAND 0x04
#endif
/* ~shampoo */
#define VB_XGI301 0x0001 /*301b*/
#define VB_XGI301B 0x0002
#define VB_XGI302B 0x0004
#define VB_XGI301LV 0x0008 /*301lv*/
#define VB_XGI302LV 0x0010
#define VB_XGI301C 0x0020 /* for 301C */
#define VB_NoLCD 0x8000
/*end 301b*/
#define VB_YPbPrInfo 0x07 /*301lv*/
#define VB_YPbPr525i 0x00
#define VB_YPbPr525p 0x01
#define VB_YPbPr750p 0x02
#define VB_YPbPr1080i 0x03
/* #define CRT1Len 17 */
#define LVDSCRT1Len 15
#define CHTVRegDataLen 5
/* #define ModeInfoFlag 0x07 */
/* #define IsTextMode 0x07 */
/* #define ModeText 0x00 */
/* #define ModeCGA 0x01 */
/* #define ModeEGA 0x02 */
/* #define ModeVGA 0x03 */
/* #define Mode15Bpp 0x04 */
/* #define Mode16Bpp 0x05 */
/* #define Mode24Bpp 0x06 */
/* #define Mode32Bpp 0x07 */
/* #define DACInfoFlag 0x18 */
/* #define MemoryInfoFlag 0x1E0 */
/* #define MemorySizeShift 0x05 */
#define Charx8Dot 0x0200
#define LineCompareOff 0x0400
#define CRT2Mode 0x0800
#define HalfDCLK 0x1000
#define NoSupportSimuTV 0x2000
#define DoubleScanMode 0x8000
#define SupportAllCRT2 0x0078
#define SupportTV 0x0008
#define SupportHiVisionTV 0x0010
#define SupportLCD 0x0020
#define SupportRAMDAC2 0x0040
#define NoSupportTV 0x0070
#define NoSupportHiVisionTV 0x0060
#define NoSupportLCD 0x0058
#define SupportCHTV 0x0800
#define SupportCRT2in301C 0x0100 /* for 301C */
#define SupportTV1024 0x0800 /*301b*/
#define SupportYPbPr 0x1000 /*301lv*/
#define InterlaceMode 0x0080
#define SyncPP 0x0000
#define SyncPN 0x4000
#define SyncNP 0x8000
/* #define SyncNN 0xc000 */
#define ECLKindex0 0x0000
#define ECLKindex1 0x0100
#define ECLKindex2 0x0200
#define ECLKindex3 0x0300
#define ECLKindex4 0x0400
#define SetSimuScanMode 0x0001
#define SwitchToCRT2 0x0002
/* #define SetCRT2ToTV 0x009C */
#define SetCRT2ToAVIDEO 0x0004
#define SetCRT2ToSVIDEO 0x0008
#define SetCRT2ToSCART 0x0010
#define SetCRT2ToLCD 0x0020
#define SetCRT2ToRAMDAC 0x0040
#define SetCRT2ToHiVisionTV 0x0080
#define SetNTSCTV 0x0000
/* #define SetPALTV 0x0100 */
#define SetInSlaveMode 0x0200
#define SetNotSimuMode 0x0400
#define SetNotSimuTVMode 0x0400
#define SetDispDevSwitch 0x0800
#define LoadDACFlag 0x1000
#define DisableCRT2Display 0x2000
#define DriverMode 0x4000
#define HotKeySwitch 0x8000
#define SetCHTVOverScan 0x8000
/* #define SetCRT2ToLCDA 0x8000 301b */
#define PanelRGB18Bit 0x0100
#define PanelRGB24Bit 0x0000
#define TVOverScan 0x10
#define TVOverScanShift 4
#define ClearBufferFlag 0x20
#define EnableDualEdge 0x01 /*301b*/
#define SetToLCDA 0x02
#define YPbPrModeInfo 0x38
/* #define YPbPrMode525i 0x00 */
/* #define YPbPrMode525p 0x08 */
/* #define YPbPrMode750p 0x10 */
/* #define YPbPrMode1080i 0x18 */
#define SetSCARTOutput 0x01
#define BoardTVType 0x02
#define EnablePALMN 0x40
/* #define ProgrammingCRT2 0x01 */
/* #define TVSimuMode 0x02 */
/* #define RPLLDIV2XO 0x04 */
/* #define LCDVESATiming 0x08 */
/* #define EnableLVDSDDA 0x10 */
#define SetDispDevSwitchFlag 0x20
#define CheckWinDos 0x40
#define SetJDOSMode 0x80
#define Panel320x480 0x07/*fstn*/
/* [ycchen] 02/12/03 Modify for Multi-Sync. LCD Support */
#define PanelResInfo 0x1F /* CR36 Panel Type/LCDResInfo */
#define PanelRefInfo 0x60
#define Panel800x600 0x01
#define Panel1024x768 0x02
#define Panel1024x768x75 0x22
#define Panel1280x1024 0x03
#define Panel1280x1024x75 0x23
#define Panel640x480 0x04
#define Panel1024x600 0x05
#define Panel1152x864 0x06
#define Panel1280x960 0x07
#define Panel1152x768 0x08
#define Panel1400x1050 0x09
#define Panel1280x768 0x0A
#define Panel1600x1200 0x0B
#define PanelRef60Hz 0x00
#define PanelRef75Hz 0x20
#define LCDRGB18Bit 0x01
#define ExtChipTrumpion 0x06
#define ExtChipCH7005 0x08
#define ExtChipMitacTV 0x0a
#define LCDNonExpanding 0x10
#define LCDNonExpandingShift 4
#define LCDSync 0x20
#define LCDSyncBit 0xe0
#define LCDSyncShift 6
/* #define DDC2DelayTime 300 */
#define CRT2DisplayFlag 0x2000
/* #define LCDDataLen 8 */
/* #define HiTVDataLen 12 */
/* #define TVDataLen 16 */
/* #define SetPALTV 0x0100 */
#define HalfDCLK 0x1000
#define NTSCHT 1716
#define NTSCVT 525
#define PALHT 1728
#define PALVT 625
#define StHiTVHT 892
#define StHiTVVT 1126
#define StHiTextTVHT 1000
#define StHiTextTVVT 1126
#define ExtHiTVHT 2100
#define ExtHiTVVT 1125
#define St750pTVHT 1716
#define St750pTVVT 525
#define Ext750pTVHT 1716
#define Ext750pTVVT 525
#define St525pTVHT 1716
#define St525pTVVT 525
#define Ext525pTVHT 1716
#define Ext525pTVVT 525
#define St525iTVHT 1716
#define St525iTVVT 525
#define Ext525iTVHT 1716
#define Ext525iTVVT 525
#define VCLKStartFreq 25
#define SoftDramType 0x80
#define VCLK40 0x04
#define VCLK162 0x21
#define LCDRGB18Bit 0x01
#define LoadDACFlag 0x1000
#define AfterLockCRT2 0x4000
#define SetCRT2ToAVIDEO 0x0004
#define SetCRT2ToSCART 0x0010
#define Ext2StructSize 5
#define YPbPr525iVCLK 0x03B
#define YPbPr525iVCLK_2 0x03A
#define SwitchToCRT2 0x0002
/* #define LCDVESATiming 0x08 */
#define SetSCARTOutput 0x01
#define AVIDEOSense 0x01
#define SVIDEOSense 0x02
#define SCARTSense 0x04
#define LCDSense 0x08
#define Monitor1Sense 0x20
#define Monitor2Sense 0x10
#define HiTVSense 0x40
#define BoardTVType 0x02
#define HotPlugFunction 0x08
#define StStructSize 0x06
#define XGI_CRT2_PORT_00 0x00 - 0x030
#define XGI_CRT2_PORT_04 0x04 - 0x030
#define XGI_CRT2_PORT_10 0x10 - 0x30
#define XGI_CRT2_PORT_12 0x12 - 0x30
#define XGI_CRT2_PORT_14 0x14 - 0x30
#define LCDNonExpanding 0x10
#define ADR_CRT2PtrData 0x20E
#define offset_Zurac 0x210
#define ADR_LVDSDesPtrData 0x212
#define ADR_LVDSCRT1DataPtr 0x214
#define ADR_CHTVVCLKPtr 0x216
#define ADR_CHTVRegDataPtr 0x218
#define LVDSDataLen 6
/* #define EnableLVDSDDA 0x10 */
/* #define LVDSDesDataLen 3 */
#define ActiveNonExpanding 0x40
#define ActiveNonExpandingShift 6
/* #define ActivePAL 0x20 */
#define ActivePALShift 5
/* #define ModeSwitchStatus 0x0F */
#define SoftTVType 0x40
#define SoftSettingAddr 0x52
#define ModeSettingAddr 0x53
/* #define SelectCRT1Rate 0x4 */
#define _PanelType00 0x00
#define _PanelType01 0x08
#define _PanelType02 0x10
#define _PanelType03 0x18
#define _PanelType04 0x20
#define _PanelType05 0x28
#define _PanelType06 0x30
#define _PanelType07 0x38
#define _PanelType08 0x40
#define _PanelType09 0x48
#define _PanelType0A 0x50
#define _PanelType0B 0x58
#define _PanelType0C 0x60
#define _PanelType0D 0x68
#define _PanelType0E 0x70
#define _PanelType0F 0x78
#define PRIMARY_VGA 0 /* 1: XGI is primary vga 0:XGI is secondary vga */
#define BIOSIDCodeAddr 0x235
#define OEMUtilIDCodeAddr 0x237
#define VBModeIDTableAddr 0x239
#define OEMTVPtrAddr 0x241
#define PhaseTableAddr 0x243
#define NTSCFilterTableAddr 0x245
#define PALFilterTableAddr 0x247
#define OEMLCDPtr_1Addr 0x249
#define OEMLCDPtr_2Addr 0x24B
#define LCDHPosTable_1Addr 0x24D
#define LCDHPosTable_2Addr 0x24F
#define LCDVPosTable_1Addr 0x251
#define LCDVPosTable_2Addr 0x253
#define OEMLCDPIDTableAddr 0x255
#define VBModeStructSize 5
#define PhaseTableSize 4
#define FilterTableSize 4
#define LCDHPosTableSize 7
#define LCDVPosTableSize 5
#define OEMLVDSPIDTableSize 4
#define LVDSHPosTableSize 4
#define LVDSVPosTableSize 6
#define VB_ModeID 0
#define VB_TVTableIndex 1
#define VB_LCDTableIndex 2
#define VB_LCDHIndex 3
#define VB_LCDVIndex 4
#define OEMLCDEnable 0x0001
#define OEMLCDDelayEnable 0x0002
#define OEMLCDPOSEnable 0x0004
#define OEMTVEnable 0x0100
#define OEMTVDelayEnable 0x0200
#define OEMTVFlickerEnable 0x0400
#define OEMTVPhaseEnable 0x0800
#define OEMTVFilterEnable 0x1000
#define OEMLCDPanelIDSupport 0x0080
/* #define LCDVESATiming 0x0001 //LCD Info CR37 */
/* #define EnableLVDSDDA 0x0002 */
#define EnableScalingLCD 0x0008
#define SetPWDEnable 0x0004
#define SetLCDtoNonExpanding 0x0010
/* #define SetLCDPolarity 0x00E0 */
#define SetLCDDualLink 0x0100
#define SetLCDLowResolution 0x0200
#define SetLCDStdMode 0x0400
#define SetTVStdMode 0x0200
#define SetTVLowResolution 0x0400
/* =============================================================
for 310
============================================================== */
#define SoftDRAMType 0x80
#define SoftSetting_OFFSET 0x52
#define SR07_OFFSET 0x7C
#define SR15_OFFSET 0x7D
#define SR16_OFFSET 0x81
#define SR17_OFFSET 0x85
#define SR19_OFFSET 0x8D
#define SR1F_OFFSET 0x99
#define SR21_OFFSET 0x9A
#define SR22_OFFSET 0x9B
#define SR23_OFFSET 0x9C
#define SR24_OFFSET 0x9D
#define SR25_OFFSET 0x9E
#define SR31_OFFSET 0x9F
#define SR32_OFFSET 0xA0
#define SR33_OFFSET 0xA1
#define CR40_OFFSET 0xA2
#define SR25_1_OFFSET 0xF6
#define CR49_OFFSET 0xF7
#define VB310Data_1_2_Offset 0xB6
#define VB310Data_4_D_Offset 0xB7
#define VB310Data_4_E_Offset 0xB8
#define VB310Data_4_10_Offset 0xBB
#define RGBSenseDataOffset 0xBD
#define YCSenseDataOffset 0xBF
#define VideoSenseDataOffset 0xC1
#define OutputSelectOffset 0xF3
#define ECLK_MCLK_DISTANCE 0x14
#define VBIOSTablePointerStart 0x200
#define StandTablePtrOffset VBIOSTablePointerStart+0x02
#define EModeIDTablePtrOffset VBIOSTablePointerStart+0x04
#define CRT1TablePtrOffset VBIOSTablePointerStart+0x06
#define ScreenOffsetPtrOffset VBIOSTablePointerStart+0x08
#define VCLKDataPtrOffset VBIOSTablePointerStart+0x0A
#define MCLKDataPtrOffset VBIOSTablePointerStart+0x0E
#define CRT2PtrDataPtrOffset VBIOSTablePointerStart+0x10
#define TVAntiFlickPtrOffset VBIOSTablePointerStart+0x12
#define TVDelayPtr1Offset VBIOSTablePointerStart+0x14
#define TVPhaseIncrPtr1Offset VBIOSTablePointerStart+0x16
#define TVYFilterPtr1Offset VBIOSTablePointerStart+0x18
#define LCDDelayPtr1Offset VBIOSTablePointerStart+0x20
#define TVEdgePtr1Offset VBIOSTablePointerStart+0x24
#define CRT2Delay1Offset VBIOSTablePointerStart+0x28
#define LCDDataDesOffset VBIOSTablePointerStart-0x02
#define LCDDataPtrOffset VBIOSTablePointerStart+0x2A
#define LCDDesDataPtrOffset VBIOSTablePointerStart+0x2C
#define LCDDataList VBIOSTablePointerStart+0x22 /* add for GetLCDPtr */
#define TVDataList VBIOSTablePointerStart+0x36 /* add for GetTVPtr */
/* */
/* Modify from 310.inc */
/* */
/* */
#define ShowMsgFlag 0x20 /* SoftSetting */
#define ShowVESAFlag 0x10
#define HotPlugFunction 0x08
#define ModeSoftSetting 0x04
#define TVSoftSetting 0x02
#define LCDSoftSetting 0x01
#define GatingCRTinLCDA 0x10
#define SetHiTVOutput 0x08
#define SetYPbPrOutput 0x04
#define BoardTVType 0x02
#define SetSCARTOutput 0x01
#define ModeSettingYPbPr 0x02 /* TVModeSetting, Others as same as CR30 */
/* TVModeSetting same as CR35 */
/* LCDModeSetting same as CR37 */
#define EnableNewTVFont 0x10 /* MiscCapability */
#define EnableLCDOutput 0x80 /* LCDCfgSetting */
#define SoftDRAMType 0x80 /* DRAMSetting */
#define SoftDRAMConfig 0x40
#define MosSelDRAMType 0x20
#define SDRAM 000h
#define SGRAM 0x01
#define ESDRAM 0x02
#define EnableAGPCfgSetting 0x01 /* AGPCfgSetting */
/* ---------------- SetMode Stack */
#define CRT1Len 15
#define VCLKLen 4
#define DefThreshold 0x0100
#define ExtRegsSize (57+8+37+70+63+28+768+1)/64+1
#define VGA_XGI315 0x0001 /* VGA Type Info */
#define VGA_SNewis315e 0x0002 /* 315 series */
#define VGA_XGI550 0x0004
#define VGA_XGI640 0x0008
#define VGA_XGI740 0x0010
#define VGA_XGI650 0x0020
#define VGA_XGI650M 0x0040
#define VGA_XGI651 0x0080
#define VGA_XGI340 0x0001 /* 340 series */
#define VGA_XGI330 0x0001 /* 330 series */
#define VGA_XGI660 0x0001 /* 660 series */
#define VB_XGI301 0x0001 /* VB Type Info */
#define VB_XGI301B 0x0002 /* 301 series */
#define VB_XGI302B 0x0004
#define VB_NoLCD 0x8000
#define VB_XGI301LV 0x0008
#define VB_XGI302LV 0x0010
#define VB_LVDS_NS 0x0001 /* 3rd party chip */
#define VB_CH7017 0x0002
#define VB_CH7007 0x0080 /* [Billy] 07/05/03 */
/* #define VB_LVDS_SI 0x0004 */
#define ModeInfoFlag 0x0007
#define IsTextMode 0x0007
#define ModeText 0x0000
#define ModeCGA 0x0001
#define ModeEGA 0x0002 /* 16 colors mode */
#define ModeVGA 0x0003 /* 256 colors mode */
#define Mode15Bpp 0x0004 /* 15 Bpp Color Mode */
#define Mode16Bpp 0x0005 /* 16 Bpp Color Mode */
#define Mode24Bpp 0x0006 /* 24 Bpp Color Mode */
#define Mode32Bpp 0x0007 /* 32 Bpp Color Mode */
#define DACInfoFlag 0x0018
#define MONODAC 0x0000
#define CGADAC 0x0008
#define EGADAC 0x0010
#define VGADAC 0x0018
#define MemoryInfoFlag 0x01e0
#define MemorySizeShift 5
#define Need1MSize 0x0000
#define Need2MSize 0x0020
#define Need4MSize 0x0060
#define Need8MSize 0x00e0
#define Need16MSize 0x01e0
#define Charx8Dot 0x0200
#define LineCompareOff 0x0400
#define CRT2Mode 0x0800
#define HalfDCLK 0x1000
#define NoSupportSimuTV 0x2000
#define DoubleScanMode 0x8000
/* -------------- Ext_InfoFlag */
#define SupportModeInfo 0x0007
#define Support256 0x0003
#define Support15Bpp 0x0004
#define Support16Bpp 0x0005
#define Support24Bpp 0x0006
#define Support32Bpp 0x0007
#define SupportAllCRT2 0x0078
#define SupportTV 0x0008
#define SupportHiVisionTV 0x0010
#define SupportLCD 0x0020
#define SupportRAMDAC2 0x0040
#define NoSupportTV 0x0070
#define NoSupportHiVisionTV 0x0060
#define NoSupportLCD 0x0058
#define SupportTV1024 0x0800 /* 301btest */
#define SupportYPbPr 0x1000 /* 301lv */
#define InterlaceMode 0x0080
#define SyncPP 0x0000
#define SyncPN 0x4000
#define SyncNP 0x8000
#define SyncNN 0xC000
/* -------------- SetMode Stack/Scratch */
#define SetSimuScanMode 0x0001 /* VBInfo/CR30 & CR31 */
#define SwitchToCRT2 0x0002
#define SetCRT2ToTV1 0x009C
#define SetCRT2ToTV 0x089C
#define SetCRT2ToAVIDEO 0x0004
#define SetCRT2ToSVIDEO 0x0008
#define SetCRT2ToSCART 0x0010
#define SetCRT2ToLCD 0x0020
#define SetCRT2ToRAMDAC 0x0040
#define SetCRT2ToHiVisionTV 0x0080
#define SetCRT2ToLCDA 0x0100
#define SetInSlaveMode 0x0200
#define SetNotSimuMode 0x0400
#define HKEventMode 0x0800
#define SetCRT2ToYPbPr 0x0800
#define LoadDACFlag 0x1000
#define DisableCRT2Display 0x2000
#define DriverMode 0x4000
#define SetCRT2ToDualEdge 0x8000
#define HotKeySwitch 0x8000
#define ProgrammingCRT2 0x0001 /* Set Flag */
#define EnableVCMode 0x0002
#define SetHKEventMode 0x0004
#define ReserveTVOption 0x0008
#define DisableRelocateIO 0x0010
#define Win9xDOSMode 0x0020
#define JDOSMode 0x0040
/* #define SetWin9xforJap 0x0080 // not used now */
/* #define SetWin9xforKorea 0x0100 // not used now */
#define GatingCRT 0x0800
#define DisableChB 0x1000
#define EnableChB 0x2000
#define DisableChA 0x4000
#define EnableChA 0x8000
#define SetNTSCTV 0x0000 /* TV Info */
#define SetPALTV 0x0001
#define SetNTSCJ 0x0002
#define SetPALMTV 0x0004
#define SetPALNTV 0x0008
#define SetCHTVUnderScan 0x0000
/* #define SetCHTVOverScan 0x0010 */
#define SetYPbPrMode525i 0x0020
#define SetYPbPrMode525p 0x0040
#define SetYPbPrMode750p 0x0080
#define SetYPbPrMode1080i 0x0100
#define SetTVStdMode 0x0200
#define SetTVLowResolution 0x0400
#define SetTVSimuMode 0x0800
#define TVSimuMode 0x0800
#define RPLLDIV2XO 0x1000
#define NTSC1024x768 0x2000
#define SetTVLockMode 0x4000
#define LCDVESATiming 0x0001 /* LCD Info/CR37 */
#define EnableLVDSDDA 0x0002
#define EnableScalingLCD 0x0008
#define SetPWDEnable 0x0004
#define SetLCDtoNonExpanding 0x0010
#define SetLCDPolarity 0x00e0
#define SetLCDDualLink 0x0100
#define SetLCDLowResolution 0x0200
#define SetLCDStdMode 0x0400
#define DefaultLCDCap 0x80ea /* LCD Capability shampoo */
#define RLVDSDHL00 0x0000
#define RLVDSDHL01 0x0001
#define RLVDSDHL10 0x0002 /* default */
#define RLVDSDHL11 0x0003
#define EnableLCD24bpp 0x0004 /* default */
#define DisableLCD24bpp 0x0000
#define RLVDSClkSFT0 0x0000
#define RLVDSClkSFT1 0x0008 /* default */
#define EnableLVDSDCBal 0x0010
#define DisableLVDSDCBal 0x0000 /* default */
#define SinglePolarity 0x0020 /* default */
#define MultiPolarity 0x0000
#define LCDPolarity 0x00c0 /* default: SyncNN */
#define LCDSingleLink 0x0000 /* default */
#define LCDDualLink 0x0100
#define EnableSpectrum 0x0200
#define DisableSpectrum 0x0000 /* default */
#define PWDEnable 0x0400
#define PWDDisable 0x0000 /* default */
#define PWMEnable 0x0800
#define PWMDisable 0x0000 /* default */
#define EnableVBCLKDRVLOW 0x4000
#define EnableVBCLKDRVHigh 0x0000 /* default */
#define EnablePLLSPLOW 0x8000
#define EnablePLLSPHigh 0x0000 /* default */
#define LCDBToA 0x20 /* LCD SetFlag */
#define StLCDBToA 0x40
#define LockLCDBToA 0x80
#define LCDToFull 0x10
#define AVIDEOSense 0x01 /* CR32 */
#define SVIDEOSense 0x02
#define SCARTSense 0x04
#define LCDSense 0x08
#define Monitor2Sense 0x10
#define Monitor1Sense 0x20
#define HiTVSense 0x40
#ifdef NewScratch
#define YPbPrSense 0x80 /* NEW SCRATCH */
#endif
#define TVSense 0xc7
#define TVOverScan 0x10 /* CR35 */
#define TVOverScanShift 4
#ifdef NewScratch
#define NTSCMode 0x00
#define PALMode 0x00
#define NTSCJMode 0x02
#define PALMNMode 0x0c
#define YPbPrMode 0xe0
#define YPbPrMode525i 0x00
#define YPbPrMode525p 0x20
#define YPbPrMode750p 0x40
#define YPbPrMode1080i 0x60
#else /* Old Scratch */
#define ClearBufferFlag 0x20
#endif
#define LCDRGB18Bit 0x01 /* CR37 */
#define LCDNonExpanding 0x10
#define LCDNonExpandingShift 4
#define LCDSync 0x20
#define LCDSyncBit 0xe0 /* H/V polarity & sync ID */
#define LCDSyncShift 6
#ifdef NewScratch
#define ScalingLCD 0x08
#else /* Old Scratch */
#define ExtChipType 0x0e
#define ExtChip301 0x02
#define ExtChipLVDS 0x04
#define ExtChipCH7019 0x06
#define ScalingLCD 0x10
#endif
#define EnableDualEdge 0x01 /* CR38 */
#define SetToLCDA 0x02
#ifdef NewScratch
#define SetYPbPr 0x04
#define DisableChannelA 0x08
#define DisableChannelB 0x10
#define ExtChipType 0xe0
#define ExtChip301 0x20
#define ExtChipLVDS 0x40
#define ExtChipCH7019 0x60
#else /* Old Scratch */
#define YPbPrSense 0x04
#define SetYPbPr 0x08
#define YPbPrMode 0x30
#define YPbPrMode525i 0x00
#define YPbPrMode525p 0x10
#define YPbPrMode750p 0x20
#define YPbPrMode1080i 0x30
#define PALMNMode 0xc0
#endif
#define BacklightControlBit 0x01 /* CR3A */
#define Win9xforJap 0x40
#define Win9xforKorea 0x80
#define ForceMDBits 0x07 /* CR3B */
#define ForceMD_JDOS 0x00
#define ForceMD_640x400T 0x01
#define ForceMD_640x350T 0x02
#define ForceMD_720x400T 0x03
#define ForceMD_640x480E 0x04
#define ForceMD_640x400E 0x05
#define ForceP1Bit 0x10
#define ForceP2Bit 0x20
#define EnableForceMDinBIOS 0x40
#define EnableForceMDinDrv 0x80
#ifdef NewScratch /* New Scratch */
/* ---------------------- VUMA Information */
#define LCDSettingFromCMOS 0x04 /* CR3C */
#define TVSettingFromCMOS 0x08
#define DisplayDeviceFromCMOS 0x10
#define HKSupportInSBIOS 0x20
#define OSDSupportInSBIOS 0x40
#define DisableLogo 0x80
/* ---------------------- HK Evnet Definition */
#define HKEvent 0x0f /* CR3D */
#define HK_ModeSwitch 0x01
#define HK_Expanding 0x02
#define HK_OverScan 0x03
#define HK_Brightness 0x04
#define HK_Contrast 0x05
#define HK_Mute 0x06
#define HK_Volume 0x07
#define ModeSwitchStatus 0xf0
#define ActiveCRT1 0x10
#define ActiveLCD 0x0020
#define ActiveTV 0x40
#define ActiveCRT2 0x80
#define TVSwitchStatus 0x1f /* CR3E */
#define ActiveAVideo 0x01
#define ActiveSVideo 0x02
#define ActiveSCART 0x04
#define ActiveHiTV 0x08
#define ActiveYPbPr 0x10
#define EnableHKEvent 0x01 /* CR3F */
#define EnableOSDEvent 0x02
#define StartOSDEvent 0x04
#define IgnoreHKEvent 0x08
#define IgnoreOSDEvent 0x10
#else /* Old Scratch */
#define OSD_SBIOS 0x02 /* SR17 */
#define DisableLogo 0x04
#define SelectKDOS 0x08
#define KorWinMode 0x10
#define KorMode3Bit 0x0020
#define PSCCtrlBit 0x40
#define NPSCCtrlBitShift 6
#define BlueScreenBit 0x80
#define HKEvent 0x0f /* CR79 */
#define HK_ModeSwitch 0x01
#define HK_Expanding 0x02
#define HK_OverScan 0x03
#define HK_Brightness 0x04
#define HK_Contrast 0x05
#define HK_Mute 0x06
#define HK_Volume 0x07
#define ActivePAL 0x0020
#define ActivePALShift 5
#define ActiveNonExpanding 0x40
#define ActiveNonExpandingShift 6
#define ActiveOverScan 0x80
#define ActiveOverScanShift 7
#define ModeSwitchStatus 0x0b /* SR15 */
#define ActiveCRT1 0x01
#define ActiveLCD 0x02
#define ActiveCRT2 0x08
#define TVSwitchStatus 0xf0 /* SR16 */
#define TVConfigShift 3
#define ActiveTV 0x01
#define ActiveYPbPr 0x04
#define ActiveAVideo 0x10
#define ActiveSVideo 0x0020
#define ActiveSCART 0x40
#define ActiveHiTV 0x80
#define EnableHKEvent 0x01 /* CR7A */
#define EnableOSDEvent 0x02
#define StartOSDEvent 0x04
#define CMOSSupport 0x08
#define HotKeySupport 0x10
#define IngoreHKOSDEvent 0x20
#endif
/* //------------- Misc. Definition */
#define SelectCRT1Rate 00h
/* #define SelectCRT2Rate 04h */
#define DDC1DelayTime 1000
#ifdef TRUMPION
#define DDC2DelayTime 15
#else
#define DDC2DelayTime 150
#endif
#define R_FACTOR 04Dh
#define G_FACTOR 097h
#define B_FACTOR 01Ch
/* --------------------------------------------------------- */
/* translated from asm code 301def.h */
/* */
/* --------------------------------------------------------- */
#define LCDDataLen 8
#define HiTVDataLen 12
#define TVDataLen 12
#define LVDSCRT1Len_H 8
#define LVDSCRT1Len_V 7
#define LVDSDataLen 6
#define LVDSDesDataLen 6
#define LCDDesDataLen 6
#define LVDSDesDataLen2 8
#define LCDDesDataLen2 8
#define CHTVRegLen 16
#define CHLVRegLen 12
#define StHiTVHT 892
#define StHiTVVT 1126
#define StHiTextTVHT 1000
#define StHiTextTVVT 1126
#define ExtHiTVHT 2100
#define ExtHiTVVT 1125
#define NTSCHT 1716
#define NTSCVT 525
#define NTSC1024x768HT 1908
#define NTSC1024x768VT 525
#define PALHT 1728
#define PALVT 625
#define YPbPrTV525iHT 1716 /* YPbPr */
#define YPbPrTV525iVT 525
#define YPbPrTV525pHT 1716
#define YPbPrTV525pVT 525
#define YPbPrTV750pHT 1650
#define YPbPrTV750pVT 750
#define CRT2VCLKSel 0xc0
#define CRT2Delay1 0x04 /* XGI301 */
#define CRT2Delay2 0x0A /* 301B,302 */
#define VCLK25_175 0x00
#define VCLK28_322 0x01
#define VCLK31_5 0x02
#define VCLK36 0x03
#define VCLK40 0x04
#define VCLK43_163 0x05
#define VCLK44_9 0x06
#define VCLK49_5 0x07
#define VCLK50 0x08
#define VCLK52_406 0x09
#define VCLK56_25 0x0A
#define VCLK65 0x0B
#define VCLK67_765 0x0C
#define VCLK68_179 0x0D
#define VCLK72_852 0x0E
#define VCLK75 0x0F
#define VCLK75_8 0x10
#define VCLK78_75 0x11
#define VCLK79_411 0x12
#define VCLK83_95 0x13
#define VCLK84_8 0x14
#define VCLK86_6 0x15
#define VCLK94_5 0x16
#define VCLK104_998 0x17
#define VCLK105_882 0x18
#define VCLK108_2 0x19
#define VCLK109_175 0x1A
#define VCLK113_309 0x1B
#define VCLK116_406 0x1C
#define VCLK132_258 0x1D
#define VCLK135_5 0x1E
#define VCLK139_054 0x1F
#define VCLK157_5 0x20
#define VCLK162 0x21
#define VCLK175 0x22
#define VCLK189 0x23
#define VCLK194_4 0x24
#define VCLK202_5 0x25
#define VCLK229_5 0x26
#define VCLK234 0x27
#define VCLK252_699 0x28
#define VCLK254_817 0x29
#define VCLK265_728 0x2A
#define VCLK266_952 0x2B
#define VCLK269_655 0x2C
#define VCLK272_042 0x2D
#define VCLK277_015 0x2E
#define VCLK286_359 0x2F
#define VCLK291_132 0x30
#define VCLK291_766 0x31
#define VCLK309_789 0x32
#define VCLK315_195 0x33
#define VCLK323_586 0x34
#define VCLK330_615 0x35
#define VCLK332_177 0x36
#define VCLK340_477 0x37
#define VCLK375_847 0x38
#define VCLK388_631 0x39
#define VCLK125_999 0x51
#define VCLK148_5 0x52
#define VCLK178_992 0x54
#define VCLK217_325 0x55
#define VCLK299_505 0x56
#define YPbPr750pVCLK 0x57
#define TVVCLKDIV2 0x3A
#define TVVCLK 0x3B
#define HiTVVCLKDIV2 0x3C
#define HiTVVCLK 0x3D
#define HiTVSimuVCLK 0x3E
#define HiTVTextVCLK 0x3F
#define VCLK39_77 0x40
/* #define YPbPr750pVCLK 0x0F */
#define YPbPr525pVCLK 0x3A
/* #define ;;YPbPr525iVCLK 0x3B */
/* #define ;;YPbPr525iVCLK_2 0x3A */
#define NTSC1024VCLK 0x41
#define VCLK25_175_41 0x42 /* ; ScaleLCD */
#define VCLK25_175_42 0x43
#define VCLK28_322_43 0x44
#define VCLK40_44 0x45
#define VCLKQVGA_1 0x46 /* ; QVGA */
#define VCLKQVGA_2 0x47
#define VCLKQVGA_3 0x48
#define VCLK35_2 0x49 /* ; 800x480 */
#define VCLK122_61 0x4A
#define VCLK80_350 0x4B
#define VCLK107_385 0x4C
#define CHTVVCLK30_2 0x50 /* ;;CHTV */
#define CHTVVCLK28_1 0x51
#define CHTVVCLK43_6 0x52
#define CHTVVCLK26_4 0x53
#define CHTVVCLK24_6 0x54
#define CHTVVCLK47_8 0x55
#define CHTVVCLK31_5 0x56
#define CHTVVCLK26_2 0x57
#define CHTVVCLK39 0x58
#define CHTVVCLK36 0x59
#define CH7007TVVCLK30_2 0x00 /* [Billy] 2007/05/18 For CH7007 */
#define CH7007TVVCLK28_1 0x01
#define CH7007TVVCLK43_6 0x02
#define CH7007TVVCLK26_4 0x03
#define CH7007TVVCLK24_6 0x04
#define CH7007TVVCLK47_8 0x05
#define CH7007TVVCLK31_5 0x06
#define CH7007TVVCLK26_2 0x07
#define CH7007TVVCLK39 0x08
#define CH7007TVVCLK36 0x09
#define RES320x200 0x00
#define RES320x240 0x01
#define RES400x300 0x02
#define RES512x384 0x03
#define RES640x400 0x04
#define RES640x480x60 0x05
#define RES640x480x72 0x06
#define RES640x480x75 0x07
#define RES640x480x85 0x08
#define RES640x480x100 0x09
#define RES640x480x120 0x0A
#define RES640x480x160 0x0B
#define RES640x480x200 0x0C
#define RES800x600x56 0x0D
#define RES800x600x60 0x0E
#define RES800x600x72 0x0F
#define RES800x600x75 0x10
#define RES800x600x85 0x11
#define RES800x600x100 0x12
#define RES800x600x120 0x13
#define RES800x600x160 0x14
#define RES1024x768x43 0x15
#define RES1024x768x60 0x16
#define RES1024x768x70 0x17
#define RES1024x768x75 0x18
#define RES1024x768x85 0x19
#define RES1024x768x100 0x1A
#define RES1024x768x120 0x1B
#define RES1280x1024x43 0x1C
#define RES1280x1024x60 0x1D
#define RES1280x1024x75 0x1E
#define RES1280x1024x85 0x1F
#define RES1600x1200x60 0x20
#define RES1600x1200x65 0x21
#define RES1600x1200x70 0x22
#define RES1600x1200x75 0x23
#define RES1600x1200x85 0x24
#define RES1600x1200x100 0x25
#define RES1600x1200x120 0x26
#define RES1920x1440x60 0x27
#define RES1920x1440x65 0x28
#define RES1920x1440x70 0x29
#define RES1920x1440x75 0x2A
#define RES1920x1440x85 0x2B
#define RES1920x1440x100 0x2C
#define RES2048x1536x60 0x2D
#define RES2048x1536x65 0x2E
#define RES2048x1536x70 0x2F
#define RES2048x1536x75 0x30
#define RES2048x1536x85 0x31
#define RES800x480x60 0x32
#define RES800x480x75 0x33
#define RES800x480x85 0x34
#define RES1024x576x60 0x35
#define RES1024x576x75 0x36
#define RES1024x576x85 0x37
#define RES1280x720x60 0x38
#define RES1280x720x75 0x39
#define RES1280x720x85 0x3A
#define RES1280x960x60 0x3B
#define RES720x480x60 0x3C
#define RES720x576x56 0x3D
#define RES856x480x79I 0x3E
#define RES856x480x60 0x3F
#define RES1280x768x60 0x40
#define RES1400x1050x60 0x41
#define RES1152x864x60 0x42
#define RES1152x864x75 0x43
#define RES1024x768x160 0x44
#define RES1280x960x75 0x45
#define RES1280x960x85 0x46
#define RES1280x960x120 0x47
#define LFBDRAMTrap 0x30
#endif