blob: 063099d48839943a98faadaed0957083bfc8fa1d [file] [log] [blame]
#ifndef __REGS_2700G_
#define __REGS_2700G_
/* extern unsigned long virt_base_2700; */
/* #define __REG_2700G(x) (*(volatile unsigned long*)((x)+virt_base_2700)) */
#define __REG_2700G(x) ((x)+virt_base_2700)
/* System Configuration Registers (0x0000_0000 0x0000_0010) */
#define SYSCFG __REG_2700G(0x00000000)
#define PFBASE __REG_2700G(0x00000004)
#define PFCEIL __REG_2700G(0x00000008)
#define POLLFLAG __REG_2700G(0x0000000c)
#define SYSRST __REG_2700G(0x00000010)
/* Interrupt Control Registers (0x0000_0014 0x0000_002F) */
#define NINTPW __REG_2700G(0x00000014)
#define MINTENABLE __REG_2700G(0x00000018)
#define MINTSTAT __REG_2700G(0x0000001c)
#define SINTENABLE __REG_2700G(0x00000020)
#define SINTSTAT __REG_2700G(0x00000024)
#define SINTCLR __REG_2700G(0x00000028)
/* Clock Control Registers (0x0000_002C 0x0000_005F) */
#define SYSCLKSRC __REG_2700G(0x0000002c)
#define PIXCLKSRC __REG_2700G(0x00000030)
#define CLKSLEEP __REG_2700G(0x00000034)
#define COREPLL __REG_2700G(0x00000038)
#define DISPPLL __REG_2700G(0x0000003c)
#define PLLSTAT __REG_2700G(0x00000040)
#define VOVRCLK __REG_2700G(0x00000044)
#define PIXCLK __REG_2700G(0x00000048)
#define MEMCLK __REG_2700G(0x0000004c)
#define M24CLK __REG_2700G(0x00000050)
#define MBXCLK __REG_2700G(0x00000054)
#define SDCLK __REG_2700G(0x00000058)
#define PIXCLKDIV __REG_2700G(0x0000005c)
/* LCD Port Control Register (0x0000_0060 0x0000_006F) */
#define LCD_CONFIG __REG_2700G(0x00000060)
/* On-Die Frame Buffer Registers (0x0000_0064 0x0000_006B) */
#define ODFBPWR __REG_2700G(0x00000064)
#define ODFBSTAT __REG_2700G(0x00000068)
/* GPIO Registers (0x0000_006C 0x0000_007F) */
#define GPIOCGF __REG_2700G(0x0000006c)
#define GPIOHI __REG_2700G(0x00000070)
#define GPIOLO __REG_2700G(0x00000074)
#define GPIOSTAT __REG_2700G(0x00000078)
/* Pulse Width Modulator (PWM) Registers (0x0000_0200 0x0000_02FF) */
#define PWMRST __REG_2700G(0x00000200)
#define PWMCFG __REG_2700G(0x00000204)
#define PWM0DIV __REG_2700G(0x00000210)
#define PWM0DUTY __REG_2700G(0x00000214)
#define PWM0PER __REG_2700G(0x00000218)
#define PWM1DIV __REG_2700G(0x00000220)
#define PWM1DUTY __REG_2700G(0x00000224)
#define PWM1PER __REG_2700G(0x00000228)
/* Identification (ID) Registers (0x0000_0300 0x0000_0FFF) */
#define ID __REG_2700G(0x00000FF0)
/* Local Memory (SDRAM) Interface Registers (0x0000_1000 0x0000_1FFF) */
#define LMRST __REG_2700G(0x00001000)
#define LMCFG __REG_2700G(0x00001004)
#define LMPWR __REG_2700G(0x00001008)
#define LMPWRSTAT __REG_2700G(0x0000100c)
#define LMCEMR __REG_2700G(0x00001010)
#define LMTYPE __REG_2700G(0x00001014)
#define LMTIM __REG_2700G(0x00001018)
#define LMREFRESH __REG_2700G(0x0000101c)
#define LMPROTMIN __REG_2700G(0x00001020)
#define LMPROTMAX __REG_2700G(0x00001024)
#define LMPROTCFG __REG_2700G(0x00001028)
#define LMPROTERR __REG_2700G(0x0000102c)
/* Plane Controller Registers (0x0000_2000 0x0000_2FFF) */
#define GSCTRL __REG_2700G(0x00002000)
#define VSCTRL __REG_2700G(0x00002004)
#define GBBASE __REG_2700G(0x00002020)
#define VBBASE __REG_2700G(0x00002024)
#define GDRCTRL __REG_2700G(0x00002040)
#define VCMSK __REG_2700G(0x00002044)
#define GSCADR __REG_2700G(0x00002060)
#define VSCADR __REG_2700G(0x00002064)
#define VUBASE __REG_2700G(0x00002084)
#define VVBASE __REG_2700G(0x000020a4)
#define GSADR __REG_2700G(0x000020c0)
#define VSADR __REG_2700G(0x000020c4)
#define HCCTRL __REG_2700G(0x00002100)
#define HCSIZE __REG_2700G(0x00002110)
#define HCPOS __REG_2700G(0x00002120)
#define HCBADR __REG_2700G(0x00002130)
#define HCCKMSK __REG_2700G(0x00002140)
#define GPLUT __REG_2700G(0x00002150)
#define DSCTRL __REG_2700G(0x00002154)
#define DHT01 __REG_2700G(0x00002158)
#define DHT02 __REG_2700G(0x0000215c)
#define DHT03 __REG_2700G(0x00002160)
#define DVT01 __REG_2700G(0x00002164)
#define DVT02 __REG_2700G(0x00002168)
#define DVT03 __REG_2700G(0x0000216c)
#define DBCOL __REG_2700G(0x00002170)
#define BGCOLOR __REG_2700G(0x00002174)
#define DINTRS __REG_2700G(0x00002178)
#define DINTRE __REG_2700G(0x0000217c)
#define DINTRCNT __REG_2700G(0x00002180)
#define DSIG __REG_2700G(0x00002184)
#define DMCTRL __REG_2700G(0x00002188)
#define CLIPCTRL __REG_2700G(0x0000218c)
#define SPOCTRL __REG_2700G(0x00002190)
#define SVCTRL __REG_2700G(0x00002194)
/* 0x0000_2198 */
/* 0x0000_21A8 VSCOEFF[0:4] Video Scalar Vertical Coefficient [0:4] 4.14.5 */
#define VSCOEFF0 __REG_2700G(0x00002198)
#define VSCOEFF1 __REG_2700G(0x0000219c)
#define VSCOEFF2 __REG_2700G(0x000021a0)
#define VSCOEFF3 __REG_2700G(0x000021a4)
#define VSCOEFF4 __REG_2700G(0x000021a8)
#define SHCTRL __REG_2700G(0x000021b0)
/* 0x0000_21B4 */
/* 0x0000_21D4 HSCOEFF[0:8] Video Scalar Horizontal Coefficient [0:8] 4.14.7 */
#define HSCOEFF0 __REG_2700G(0x000021b4)
#define HSCOEFF1 __REG_2700G(0x000021b8)
#define HSCOEFF2 __REG_2700G(0x000021bc)
#define HSCOEFF3 __REG_2700G(0x000021c0)
#define HSCOEFF4 __REG_2700G(0x000021c4)
#define HSCOEFF5 __REG_2700G(0x000021c8)
#define HSCOEFF6 __REG_2700G(0x000021cc)
#define HSCOEFF7 __REG_2700G(0x000021d0)
#define HSCOEFF8 __REG_2700G(0x000021d4)
#define SSSIZE __REG_2700G(0x000021D8)
/* 0x0000_2200 */
/* 0x0000_2240 VIDGAM[0:16] Video Gamma LUT Index [0:16] 4.15.2 */
#define VIDGAM0 __REG_2700G(0x00002200)
#define VIDGAM1 __REG_2700G(0x00002204)
#define VIDGAM2 __REG_2700G(0x00002208)
#define VIDGAM3 __REG_2700G(0x0000220c)
#define VIDGAM4 __REG_2700G(0x00002210)
#define VIDGAM5 __REG_2700G(0x00002214)
#define VIDGAM6 __REG_2700G(0x00002218)
#define VIDGAM7 __REG_2700G(0x0000221c)
#define VIDGAM8 __REG_2700G(0x00002220)
#define VIDGAM9 __REG_2700G(0x00002224)
#define VIDGAM10 __REG_2700G(0x00002228)
#define VIDGAM11 __REG_2700G(0x0000222c)
#define VIDGAM12 __REG_2700G(0x00002230)
#define VIDGAM13 __REG_2700G(0x00002234)
#define VIDGAM14 __REG_2700G(0x00002238)
#define VIDGAM15 __REG_2700G(0x0000223c)
#define VIDGAM16 __REG_2700G(0x00002240)
/* 0x0000_2250 */
/* 0x0000_2290 GFXGAM[0:16] Graphics Gamma LUT Index [0:16] 4.15.3 */
#define GFXGAM0 __REG_2700G(0x00002250)
#define GFXGAM1 __REG_2700G(0x00002254)
#define GFXGAM2 __REG_2700G(0x00002258)
#define GFXGAM3 __REG_2700G(0x0000225c)
#define GFXGAM4 __REG_2700G(0x00002260)
#define GFXGAM5 __REG_2700G(0x00002264)
#define GFXGAM6 __REG_2700G(0x00002268)
#define GFXGAM7 __REG_2700G(0x0000226c)
#define GFXGAM8 __REG_2700G(0x00002270)
#define GFXGAM9 __REG_2700G(0x00002274)
#define GFXGAM10 __REG_2700G(0x00002278)
#define GFXGAM11 __REG_2700G(0x0000227c)
#define GFXGAM12 __REG_2700G(0x00002280)
#define GFXGAM13 __REG_2700G(0x00002284)
#define GFXGAM14 __REG_2700G(0x00002288)
#define GFXGAM15 __REG_2700G(0x0000228c)
#define GFXGAM16 __REG_2700G(0x00002290)
#define DLSTS __REG_2700G(0x00002300)
#define DLLCTRL __REG_2700G(0x00002304)
#define DVLNUM __REG_2700G(0x00002308)
#define DUCTRL __REG_2700G(0x0000230c)
#define DVECTRL __REG_2700G(0x00002310)
#define DHDET __REG_2700G(0x00002314)
#define DVDET __REG_2700G(0x00002318)
#define DODMSK __REG_2700G(0x0000231c)
#define CSC01 __REG_2700G(0x00002330)
#define CSC02 __REG_2700G(0x00002334)
#define CSC03 __REG_2700G(0x00002338)
#define CSC04 __REG_2700G(0x0000233c)
#define CSC05 __REG_2700G(0x00002340)
#define FB_MEMORY_START __REG_2700G(0x00060000)
#endif /* __REGS_2700G_ */