blob: 3b7ce9275f5108c9f26d949566ceafa2b7e16736 [file] [log] [blame]
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/string.h>
#include <linux/mm.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/fb.h>
#include <linux/ioport.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/pci.h>
#include <linux/vmalloc.h>
#include <linux/pagemap.h>
#include <linux/console.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/screen_info.h>
#include "sm750.h"
#include "sm750_help.h"
#include "sm750_cursor.h"
#define PEEK32(addr) \
readl(cursor->mmio + (addr))
#define POKE32(addr, data) \
writel((data), cursor->mmio + (addr))
/* cursor control for voyager and 718/750*/
#define HWC_ADDRESS 0x0
#define HWC_ADDRESS_ENABLE 31:31
#define HWC_ADDRESS_ENABLE_DISABLE 0
#define HWC_ADDRESS_ENABLE_ENABLE 1
#define HWC_ADDRESS_EXT 27:27
#define HWC_ADDRESS_EXT_LOCAL 0
#define HWC_ADDRESS_EXT_EXTERNAL 1
#define HWC_ADDRESS_CS 26:26
#define HWC_ADDRESS_CS_0 0
#define HWC_ADDRESS_CS_1 1
#define HWC_ADDRESS_ADDRESS 25:0
#define HWC_LOCATION 0x4
#define HWC_LOCATION_TOP 27:27
#define HWC_LOCATION_TOP_INSIDE 0
#define HWC_LOCATION_TOP_OUTSIDE 1
#define HWC_LOCATION_Y 26:16
#define HWC_LOCATION_LEFT 11:11
#define HWC_LOCATION_LEFT_INSIDE 0
#define HWC_LOCATION_LEFT_OUTSIDE 1
#define HWC_LOCATION_X 10:0
#define HWC_COLOR_12 0x8
#define HWC_COLOR_12_2_RGB565 31:16
#define HWC_COLOR_12_1_RGB565 15:0
#define HWC_COLOR_3 0xC
#define HWC_COLOR_3_RGB565 15:0
/* hw_cursor_xxx works for voyager,718 and 750 */
void hw_cursor_enable(struct lynx_cursor *cursor)
{
u32 reg;
reg = FIELD_VALUE(0, HWC_ADDRESS, ADDRESS, cursor->offset)|
FIELD_SET(0, HWC_ADDRESS, EXT, LOCAL)|
FIELD_SET(0, HWC_ADDRESS, ENABLE, ENABLE);
POKE32(HWC_ADDRESS, reg);
}
void hw_cursor_disable(struct lynx_cursor *cursor)
{
POKE32(HWC_ADDRESS, 0);
}
void hw_cursor_setSize(struct lynx_cursor *cursor,
int w, int h)
{
cursor->w = w;
cursor->h = h;
}
void hw_cursor_setPos(struct lynx_cursor *cursor,
int x, int y)
{
u32 reg;
reg = FIELD_VALUE(0, HWC_LOCATION, Y, y)|
FIELD_VALUE(0, HWC_LOCATION, X, x);
POKE32(HWC_LOCATION, reg);
}
void hw_cursor_setColor(struct lynx_cursor *cursor,
u32 fg, u32 bg)
{
POKE32(HWC_COLOR_12, (fg<<16)|(bg&0xffff));
POKE32(HWC_COLOR_3, 0xffe0);
}
void hw_cursor_setData(struct lynx_cursor *cursor,
u16 rop, const u8 *pcol, const u8 *pmsk)
{
int i, j, count, pitch, offset;
u8 color, mask, opr;
u16 data;
void __iomem *pbuffer, *pstart;
/* in byte*/
pitch = cursor->w >> 3;
/* in byte */
count = pitch * cursor->h;
/* in byte */
offset = cursor->maxW * 2 / 8;
data = 0;
pstart = cursor->vstart;
pbuffer = pstart;
/*
if(odd &1){
hw_cursor_setData2(cursor,rop,pcol,pmsk);
}
odd++;
if(odd > 0xfffffff0)
odd=0;
*/
for (i = 0; i < count; i++) {
color = *pcol++;
mask = *pmsk++;
data = 0;
for (j = 0; j < 8; j++) {
if (mask & (0x80>>j)) {
if (rop == ROP_XOR)
opr = mask ^ color;
else
opr = mask & color;
/* 2 stands for forecolor and 1 for backcolor */
data |= ((opr & (0x80>>j))?2:1)<<(j*2);
}
}
iowrite16(data, pbuffer);
/* assume pitch is 1,2,4,8,...*/
if ((i+1) % pitch == 0)
{
/* need a return */
pstart += offset;
pbuffer = pstart;
} else {
pbuffer += sizeof(u16);
}
}
}
void hw_cursor_setData2(struct lynx_cursor *cursor,
u16 rop, const u8 *pcol, const u8 *pmsk)
{
int i, j, count, pitch, offset;
u8 color, mask;
u16 data;
void __iomem *pbuffer, *pstart;
/* in byte*/
pitch = cursor->w >> 3;
/* in byte */
count = pitch * cursor->h;
/* in byte */
offset = cursor->maxW * 2 / 8;
data = 0;
pstart = cursor->vstart;
pbuffer = pstart;
for (i = 0; i < count; i++) {
color = *pcol++;
mask = *pmsk++;
data = 0;
for (j = 0; j < 8; j++) {
if (mask & (1<<j))
data |= ((color & (1<<j))?1:2)<<(j*2);
}
iowrite16(data, pbuffer);
/* assume pitch is 1,2,4,8,...*/
if (!(i&(pitch-1))) {
/* need a return */
pstart += offset;
pbuffer = pstart;
} else {
pbuffer += sizeof(u16);
}
}
}