blob: 26026dd692bc7648e19b7a446351a443795a7a8b [file] [log] [blame]
#ifndef B43legacy_DEBUGFS_H_
#define B43legacy_DEBUGFS_H_
struct b43legacy_wldev;
struct b43legacy_txstatus;
enum b43legacy_dyndbg { /* Dynamic debugging features */
B43legacy_DBG_XMITPOWER,
B43legacy_DBG_DMAOVERFLOW,
B43legacy_DBG_DMAVERBOSE,
B43legacy_DBG_PWORK_FAST,
B43legacy_DBG_PWORK_STOP,
__B43legacy_NR_DYNDBG,
};
#ifdef CPTCFG_B43LEGACY_DEBUG
struct dentry;
#define B43legacy_NR_LOGGED_TXSTATUS 100
struct b43legacy_txstatus_log {
struct b43legacy_txstatus *log;
int end;
spinlock_t lock; /* lock for debugging */
};
struct b43legacy_dfs_file {
struct dentry *dentry;
char *buffer;
size_t data_len;
};
struct b43legacy_dfsentry {
struct b43legacy_wldev *dev;
struct dentry *subdir;
struct b43legacy_dfs_file file_tsf;
struct b43legacy_dfs_file file_ucode_regs;
struct b43legacy_dfs_file file_shm;
struct b43legacy_dfs_file file_txstat;
struct b43legacy_dfs_file file_txpower_g;
struct b43legacy_dfs_file file_restart;
struct b43legacy_dfs_file file_loctls;
struct b43legacy_txstatus_log txstatlog;
/* Enabled/Disabled list for the dynamic debugging features. */
u32 dyn_debug[__B43legacy_NR_DYNDBG];
/* Dentries for the dynamic debugging entries. */
struct dentry *dyn_debug_dentries[__B43legacy_NR_DYNDBG];
};
int b43legacy_debug(struct b43legacy_wldev *dev,
enum b43legacy_dyndbg feature);
void b43legacy_debugfs_init(void);
void b43legacy_debugfs_exit(void);
void b43legacy_debugfs_add_device(struct b43legacy_wldev *dev);
void b43legacy_debugfs_remove_device(struct b43legacy_wldev *dev);
void b43legacy_debugfs_log_txstat(struct b43legacy_wldev *dev,
const struct b43legacy_txstatus *status);
#else /* CPTCFG_B43LEGACY_DEBUG*/
static inline
int b43legacy_debug(struct b43legacy_wldev *dev,
enum b43legacy_dyndbg feature)
{
return 0;
}
static inline
void b43legacy_debugfs_init(void) { }
static inline
void b43legacy_debugfs_exit(void) { }
static inline
void b43legacy_debugfs_add_device(struct b43legacy_wldev *dev) { }
static inline
void b43legacy_debugfs_remove_device(struct b43legacy_wldev *dev) { }
static inline
void b43legacy_debugfs_log_txstat(struct b43legacy_wldev *dev,
const struct b43legacy_txstatus *status)
{ }
#endif /* CPTCFG_B43LEGACY_DEBUG*/
#endif /* B43legacy_DEBUGFS_H_ */