blob: 6ca4d11df8c245907b95948c8dbb29d62c12a109 [file] [log] [blame]
/**
* (C) Copyright 2005
* 2N Telekomunikace, Ladislav Michl <michl@2n.cz>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* version 2.
*
* Image layout looks like following:
* u32 - size
* u32 - version
* ... - data
* u32 - crc32
*/
#include "crcek.h"
/**
* do_crc32 - calculate CRC32 of given buffer
* r0 - crc
* r1 - pointer to buffer
* r2 - buffer len
*/
.macro do_crc32
ldr r5, FFFFFFFF
eor r0, r0, r5
adr r3, CRC32_TABLE
1:
ldrb r4, [r1], #1
eor r4, r4, r0
and r4, r4, #0xff
ldr r4, [r3, r4, lsl#2]
eor r0, r4, r0, lsr#8
subs r2, r2, #0x1
bne 1b
eor r0, r0, r5
.endm
.macro crcuj, offset, size
mov r0, #0
ldr r1, \offset
ldr r2, [r1]
cmp r2, r0 @ no data, no problem
beq 2f
tst r2, #3 @ unaligned size
bne 2f
ldr r3, \size
cmp r2, r3 @ bogus size
bhi 2f
add r1, r1, #4
do_crc32
ldr r1, [r1]
2:
cmp r0, r1
.endm
.macro wait, reg
mov \reg, #0x1000
3:
subs \reg, \reg, #0x1
bne 3b
.endm
.text
.globl crcek
crcek:
b crc2_bad
mov r6, #0
crcuj _LOADER1_OFFSET, _LOADER_SIZE
bne crc1_bad
orr r6, r6, #1
crc1_bad:
crcuj _LOADER2_OFFSET, _LOADER_SIZE
bne crc2_bad
orr r6, r6, #2
crc2_bad:
ldr r3, _LOADER1_OFFSET
ldr r4, _LOADER2_OFFSET
b boot_2nd
tst r6, #3
beq one_is_bad @ one of them (or both) has bad crc
ldr r1, [r3, #4]
ldr r2, [r4, #4]
cmp r1, r2 @ boot 2nd loader if versions differ
beq boot_1st
b boot_2nd
one_is_bad:
tst r6, #1
bne boot_1st
tst r6, #2
bne boot_2nd
@ We are doomed, so let user know.
ldr r0, GPIO_BASE @ configure GPIO pins
ldr r1, GPIO_DIRECTION
strh r1, [r0, #0x08]
blink_loop:
mov r1, #0x08
strh r1, [r0, #0x04]
wait r3
mov r1, #0x10
strh r1, [r0, #0x04]
wait r3
b blink_loop
boot_1st:
add pc, r3, #8
boot_2nd:
add pc, r4, #8
_LOADER_SIZE:
.word LOADER_SIZE - 8 @ minus size and crc32
_LOADER1_OFFSET:
.word LOADER1_OFFSET
_LOADER2_OFFSET:
.word LOADER2_OFFSET
FFFFFFFF:
.word 0xffffffff
CRC32_TABLE:
.word 0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 0x076dc419
.word 0x706af48f, 0xe963a535, 0x9e6495a3, 0x0edb8832, 0x79dcb8a4
.word 0xe0d5e91e, 0x97d2d988, 0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07
.word 0x90bf1d91, 0x1db71064, 0x6ab020f2, 0xf3b97148, 0x84be41de
.word 0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7, 0x136c9856
.word 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec, 0x14015c4f, 0x63066cd9
.word 0xfa0f3d63, 0x8d080df5, 0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4
.word 0xa2677172, 0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b
.word 0x35b5a8fa, 0x42b2986c, 0xdbbbc9d6, 0xacbcf940, 0x32d86ce3
.word 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59, 0x26d930ac, 0x51de003a
.word 0xc8d75180, 0xbfd06116, 0x21b4f4b5, 0x56b3c423, 0xcfba9599
.word 0xb8bda50f, 0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924
.word 0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d, 0x76dc4190
.word 0x01db7106, 0x98d220bc, 0xefd5102a, 0x71b18589, 0x06b6b51f
.word 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433, 0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e
.word 0xe10e9818, 0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d, 0x91646c97, 0xe6635c01
.word 0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e, 0x6c0695ed
.word 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457, 0x65b0d9c6, 0x12b7e950
.word 0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c, 0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3
.word 0xfbd44c65, 0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2
.word 0x4adfa541, 0x3dd895d7, 0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb, 0x4369e96a
.word 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0, 0x44042d73, 0x33031de5
.word 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9, 0x5005713c, 0x270241aa, 0xbe0b1010
.word 0xc90c2086, 0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f
.word 0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4, 0x59b33d17
.word 0x2eb40d81, 0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad, 0xedb88320, 0x9abfb3b6
.word 0x03b6e20c, 0x74b1d29a, 0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615
.word 0x73dc1683, 0xe3630b12, 0x94643b84, 0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8
.word 0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1, 0xf00f9344
.word 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe, 0xf762575d, 0x806567cb
.word 0x196c3671, 0x6e6b06e7, 0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a
.word 0x67dd4acc, 0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5
.word 0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e, 0x38d8c2c4, 0x4fdff252, 0xd1bb67f1
.word 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b, 0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c
.word 0x36034af6, 0x41047a60, 0xdf60efc3, 0xa867df55, 0x316e8eef
.word 0x4669be79, 0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236
.word 0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f, 0xc5ba3bbe
.word 0xb2bd0b28, 0x2bb45a92, 0x5cb36a04, 0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31
.word 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d, 0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c
.word 0x026d930a, 0x9c0906a9, 0xeb0e363f, 0x72076785, 0x05005713
.word 0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38, 0x92d28e9b
.word 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21, 0x86d3d2d4, 0xf1d4e242
.word 0x68ddb3f8, 0x1fda836e, 0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1
.word 0x18b74777, 0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c
.word 0x8f659eff, 0xf862ae69, 0x616bffd3, 0x166ccf45, 0xa00ae278
.word 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2, 0xa7672661, 0xd06016f7
.word 0x4969474d, 0x3e6e77db, 0xaed16a4a, 0xd9d65adc, 0x40df0b66
.word 0x37d83bf0, 0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9
.word 0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6, 0xbad03605
.word 0xcdd70693, 0x54de5729, 0x23d967bf, 0xb3667a2e, 0xc4614ab8
.word 0x5d681b02, 0x2a6f2b94, 0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b
.word 0x2d02ef8d
GPIO_BASE:
.word 0xfffce000
GPIO_DIRECTION:
.word 0x0000ffe7
.end