blob: 336e97a9613ff27ce0b272123379828913b08eb6 [file] [log] [blame]
/**
* \page ChangeLog
*
* \section v37_3_0_8_TO_v37_3_0_9 Version v37.3.0.8 to version v37.3.0.9 changes
*
* \subsection v37_3_0_8_TO_v37_3_0_9Added Added functions
*
* The following functions were added between versions v37.3.0.8 and v37.3.0.9
*
* \li \ref qcsapi_qtm_del_rule_index
* \li \ref qcsapi_qtm_get_strm
* \li \ref qcsapi_qtm_get_state
* \li \ref qcsapi_qtm_get_state_all
* \li \ref qcsapi_qtm_del_rule
* \li \ref qcsapi_qtm_set_state
* \li \ref qcsapi_qtm_get_config
* \li \ref qcsapi_qtm_add_rule
* \li \ref qcsapi_qtm_get_stats
* \li \ref qcsapi_qtm_get_config_all
* \li \ref qcsapi_qtm_get_rule
* \li \ref qcsapi_qtm_get_inactive_flags
* \li \ref qcsapi_qtm_set_config
*
* \subsection v37_3_0_8_TO_v37_3_0_9Removed Removed functions
*
* The following functions were removed between versions v37.3.0.8 and v37.3.0.9
*
* \li qcsapi_vsp_add_rule
* \li qcsapi_vsp_get_rule
* \li qcsapi_vsp_get_strm
* \li qcsapi_vsp_set_config
* \li qcsapi_vsp_get_inactive_flags
* \li qcsapi_vsp_del_rule
* \li qcsapi_vsp_get_config
* \li qcsapi_vsp_get_stats
* \li qcsapi_vsp_get_state_all
* \li qcsapi_vsp_get_state
* \li qcsapi_vsp_del_rule_index
* \li qcsapi_vsp_set_state
* \li qcsapi_vsp_get_config_all
*/