blob: 6ece5b7231a38de3c404c91abd67e5cb2fb1490d [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_ATA) += libata.o
# non-SFF interface
obj-$(CONFIG_SATA_AHCI) += ahci.o libahci.o
obj-$(CONFIG_SATA_ACARD_AHCI) += acard-ahci.o libahci.o
obj-$(CONFIG_SATA_AHCI_PLATFORM) += ahci_platform.o libahci.o
obj-$(CONFIG_SATA_FSL) += sata_fsl.o
obj-$(CONFIG_SATA_INIC162X) += sata_inic162x.o
obj-$(CONFIG_SATA_SIL24) += sata_sil24.o
obj-$(CONFIG_SATA_DWC) += sata_dwc_460ex.o
# SFF w/ custom DMA
obj-$(CONFIG_PDC_ADMA) += pdc_adma.o
obj-$(CONFIG_PATA_ARASAN_CF) += pata_arasan_cf.o
obj-$(CONFIG_PATA_OCTEON_CF) += pata_octeon_cf.o
obj-$(CONFIG_SATA_QSTOR) += sata_qstor.o
obj-$(CONFIG_SATA_SX4) += sata_sx4.o
# SFF SATA w/ BMDMA
obj-$(CONFIG_ATA_PIIX) += ata_piix.o
obj-$(CONFIG_SATA_MV) += sata_mv.o
obj-$(CONFIG_SATA_NV) += sata_nv.o
obj-$(CONFIG_SATA_PROMISE) += sata_promise.o
obj-$(CONFIG_SATA_SIL) += sata_sil.o
obj-$(CONFIG_SATA_SIS) += sata_sis.o
obj-$(CONFIG_SATA_SVW) += sata_svw.o
obj-$(CONFIG_SATA_ULI) += sata_uli.o
obj-$(CONFIG_SATA_VIA) += sata_via.o
obj-$(CONFIG_SATA_VITESSE) += sata_vsc.o
# SFF PATA w/ BMDMA
obj-$(CONFIG_PATA_ALI) += pata_ali.o
obj-$(CONFIG_PATA_AMD) += pata_amd.o
obj-$(CONFIG_PATA_ARTOP) += pata_artop.o
obj-$(CONFIG_PATA_ATIIXP) += pata_atiixp.o
obj-$(CONFIG_PATA_ATP867X) += pata_atp867x.o
obj-$(CONFIG_PATA_BF54X) += pata_bf54x.o
obj-$(CONFIG_PATA_CMD64X) += pata_cmd64x.o
obj-$(CONFIG_PATA_CS5520) += pata_cs5520.o
obj-$(CONFIG_PATA_CS5530) += pata_cs5530.o
obj-$(CONFIG_PATA_CS5535) += pata_cs5535.o
obj-$(CONFIG_PATA_CS5536) += pata_cs5536.o
obj-$(CONFIG_PATA_CYPRESS) += pata_cypress.o
obj-$(CONFIG_PATA_EFAR) += pata_efar.o
obj-$(CONFIG_PATA_HPT366) += pata_hpt366.o
obj-$(CONFIG_PATA_HPT37X) += pata_hpt37x.o
obj-$(CONFIG_PATA_HPT3X2N) += pata_hpt3x2n.o
obj-$(CONFIG_PATA_HPT3X3) += pata_hpt3x3.o
obj-$(CONFIG_PATA_ICSIDE) += pata_icside.o
obj-$(CONFIG_PATA_IMX) += pata_imx.o
obj-$(CONFIG_PATA_IT8213) += pata_it8213.o
obj-$(CONFIG_PATA_IT821X) += pata_it821x.o
obj-$(CONFIG_PATA_JMICRON) += pata_jmicron.o
obj-$(CONFIG_PATA_MACIO) += pata_macio.o
obj-$(CONFIG_PATA_MARVELL) += pata_marvell.o
obj-$(CONFIG_PATA_MPC52xx) += pata_mpc52xx.o
obj-$(CONFIG_PATA_NETCELL) += pata_netcell.o
obj-$(CONFIG_PATA_NINJA32) += pata_ninja32.o
obj-$(CONFIG_PATA_NS87415) += pata_ns87415.o
obj-$(CONFIG_PATA_OLDPIIX) += pata_oldpiix.o
obj-$(CONFIG_PATA_OPTIDMA) += pata_optidma.o
obj-$(CONFIG_PATA_PDC2027X) += pata_pdc2027x.o
obj-$(CONFIG_PATA_PDC_OLD) += pata_pdc202xx_old.o
obj-$(CONFIG_PATA_RADISYS) += pata_radisys.o
obj-$(CONFIG_PATA_RDC) += pata_rdc.o
obj-$(CONFIG_PATA_SC1200) += pata_sc1200.o
obj-$(CONFIG_PATA_SCC) += pata_scc.o
obj-$(CONFIG_PATA_SCH) += pata_sch.o
obj-$(CONFIG_PATA_SERVERWORKS) += pata_serverworks.o
obj-$(CONFIG_PATA_SIL680) += pata_sil680.o
obj-$(CONFIG_PATA_SIS) += pata_sis.o
obj-$(CONFIG_PATA_TOSHIBA) += pata_piccolo.o
obj-$(CONFIG_PATA_TRIFLEX) += pata_triflex.o
obj-$(CONFIG_PATA_VIA) += pata_via.o
obj-$(CONFIG_PATA_WINBOND) += pata_sl82c105.o
# SFF PIO only
obj-$(CONFIG_PATA_AT32) += pata_at32.o
obj-$(CONFIG_PATA_AT91) += pata_at91.o
obj-$(CONFIG_PATA_CMD640_PCI) += pata_cmd640.o
obj-$(CONFIG_PATA_ISAPNP) += pata_isapnp.o
obj-$(CONFIG_PATA_IXP4XX_CF) += pata_ixp4xx_cf.o
obj-$(CONFIG_PATA_MPIIX) += pata_mpiix.o
obj-$(CONFIG_PATA_NS87410) += pata_ns87410.o
obj-$(CONFIG_PATA_OPTI) += pata_opti.o
obj-$(CONFIG_PATA_PCMCIA) += pata_pcmcia.o
obj-$(CONFIG_PATA_PALMLD) += pata_palmld.o
obj-$(CONFIG_PATA_PLATFORM) += pata_platform.o
obj-$(CONFIG_PATA_OF_PLATFORM) += pata_of_platform.o
obj-$(CONFIG_PATA_RB532) += pata_rb532_cf.o
obj-$(CONFIG_PATA_RZ1000) += pata_rz1000.o
obj-$(CONFIG_PATA_SAMSUNG_CF) += pata_samsung_cf.o
obj-$(CONFIG_PATA_PXA) += pata_pxa.o
# Should be last but two libata driver
obj-$(CONFIG_PATA_ACPI) += pata_acpi.o
# Should be last but one libata driver
obj-$(CONFIG_ATA_GENERIC) += ata_generic.o
# Should be last libata driver
obj-$(CONFIG_PATA_LEGACY) += pata_legacy.o
libata-y := libata-core.o libata-scsi.o libata-eh.o libata-transport.o
libata-$(CONFIG_ATA_SFF) += libata-sff.o
libata-$(CONFIG_SATA_PMP) += libata-pmp.o
libata-$(CONFIG_ATA_ACPI) += libata-acpi.o