blob: ae0f84c68de5b670c3560ed9e92c8dada854af46 [file] [log] [blame]
#ifndef DDK750_DISPLAY_H__
#define DDK750_DISPLAY_H__
/* panel path select
80000[29:28]
*/
#define PNL_2_OFFSET 0
#define PNL_2_MASK (3 << PNL_2_OFFSET)
#define PNL_2_USAGE (PNL_2_MASK << 16)
#define PNL_2_PRI ((0 << PNL_2_OFFSET)|PNL_2_USAGE)
#define PNL_2_SEC ((2 << PNL_2_OFFSET)|PNL_2_USAGE)
/* primary timing & plane enable bit
1: 80000[8] & 80000[2] on
0: both off
*/
#define PRI_TP_OFFSET 4
#define PRI_TP_MASK (1 << PRI_TP_OFFSET)
#define PRI_TP_USAGE (PRI_TP_MASK << 16)
#define PRI_TP_ON ((0x1 << PRI_TP_OFFSET)|PRI_TP_USAGE)
#define PRI_TP_OFF ((0x0 << PRI_TP_OFFSET)|PRI_TP_USAGE)
/* panel sequency status
80000[27:24]
*/
#define PNL_SEQ_OFFSET 6
#define PNL_SEQ_MASK (1 << PNL_SEQ_OFFSET)
#define PNL_SEQ_USAGE (PNL_SEQ_MASK << 16)
#define PNL_SEQ_ON ((1 << PNL_SEQ_OFFSET)|PNL_SEQ_USAGE)
#define PNL_SEQ_OFF ((0 << PNL_SEQ_OFFSET)|PNL_SEQ_USAGE)
/* dual digital output
80000[19]
*/
#define DUAL_TFT_OFFSET 8
#define DUAL_TFT_MASK (1 << DUAL_TFT_OFFSET)
#define DUAL_TFT_USAGE (DUAL_TFT_MASK << 16)
#define DUAL_TFT_ON ((1 << DUAL_TFT_OFFSET)|DUAL_TFT_USAGE)
#define DUAL_TFT_OFF ((0 << DUAL_TFT_OFFSET)|DUAL_TFT_USAGE)
/* secondary timing & plane enable bit
1:80200[8] & 80200[2] on
0: both off
*/
#define SEC_TP_OFFSET 5
#define SEC_TP_MASK (1<< SEC_TP_OFFSET)
#define SEC_TP_USAGE (SEC_TP_MASK << 16)
#define SEC_TP_ON ((0x1 << SEC_TP_OFFSET)|SEC_TP_USAGE)
#define SEC_TP_OFF ((0x0 << SEC_TP_OFFSET)|SEC_TP_USAGE)
/* crt path select
80200[19:18]
*/
#define CRT_2_OFFSET 2
#define CRT_2_MASK (3 << CRT_2_OFFSET)
#define CRT_2_USAGE (CRT_2_MASK << 16)
#define CRT_2_PRI ((0x0 << CRT_2_OFFSET)|CRT_2_USAGE)
#define CRT_2_SEC ((0x2 << CRT_2_OFFSET)|CRT_2_USAGE)
/* DAC affect both DVI and DSUB
4[20]
*/
#define DAC_OFFSET 7
#define DAC_MASK (1 << DAC_OFFSET)
#define DAC_USAGE (DAC_MASK << 16)
#define DAC_ON ((0x0<< DAC_OFFSET)|DAC_USAGE)
#define DAC_OFF ((0x1 << DAC_OFFSET)|DAC_USAGE)
/* DPMS only affect D-SUB head
0[31:30]
*/
#define DPMS_OFFSET 9
#define DPMS_MASK (3 << DPMS_OFFSET)
#define DPMS_USAGE (DPMS_MASK << 16)
#define DPMS_OFF ((3 << DPMS_OFFSET)|DPMS_USAGE)
#define DPMS_ON ((0 << DPMS_OFFSET)|DPMS_USAGE)
/*
LCD1 means panel path TFT1 & panel path DVI (so enable DAC)
CRT means crt path DSUB
*/
#if 0
typedef enum _disp_output_t
{
NO_DISPLAY = DPMS_OFF,
LCD1_PRI = PNL_2_PRI|PRI_TP_ON|PNL_SEQ_ON|DPMS_OFF|DAC_ON,
LCD1_SEC = PNL_2_SEC|SEC_TP_ON|PNL_SEQ_ON|DPMS_OFF|DAC_ON,
LCD2_PRI = CRT_2_PRI|PRI_TP_ON|DUAL_TFT_ON|DPMS_OFF,
LCD2_SEC = CRT_2_SEC|SEC_TP_ON|DUAL_TFT_ON|DPMS_OFF,
DSUB_PRI = CRT_2_PRI|PRI_TP_ON|DAC_ON,
DSUB_SEC = CRT_2_SEC|SEC_TP_ON|DAC_ON,
LCD1_DSUB_PRI = PNL_2_PRI|PRI_TP_ON|PNL_SEQ_ON|
CRT_2_PRI|SEC_TP_OFF|DAC_ON,
LCD1_DSUB_SEC = PNL_2_SEC|SEC_TP_ON|PNL_SEQ_ON|
CRT_2_SEC|PRI_TP_OFF|DAC_ON,
/* LCD1 show primary and DSUB show secondary */
LCD1_DSUB_DUAL = PNL_2_PRI|PRI_TP_ON|PNL_SEQ_ON|
CRT_2_SEC|SEC_TP_ON|DAC_ON,
/* LCD1 show secondary and DSUB show primary */
LCD1_DSUB_DUAL_SWAP = PNL_2_SEC|SEC_TP_ON|PNL_SEQ_ON|
CRT_2_PRI|PRI_TP_ON|DAC_ON,
LCD1_LCD2_PRI = PNL_2_PRI|PRI_TP_ON|PNL_SEQ_ON|
CRT_2_PRI|SEC_TP_OFF|DPMS_OFF|DUAL_TFT_ON,
LCD1_LCD2_SEC = PNL_2_SEC|SEC_TP_ON|PNL_SEQ_ON|
CRT_2_SEC|PRI_TP_OFF|DPMS_OFF|DUAL_TFT_ON,
LCD1_LCD2_DSUB_PRI = PNL_2_PRI|PRI_TP_ON|PNL_SEQ_ON|DAC_ON|
CRT_2_PRI|SEC_TP_OFF|DPMS_ON|DUAL_TFT_ON,
LCD1_LCD2_DSUB_SEC = PNL_2_SEC|SEC_TP_ON|PNL_SEQ_ON|DAC_ON|
CRT_2_SEC|PRI_TP_OFF|DPMS_ON|DUAL_TFT_ON,
}
disp_output_t;
#else
typedef enum _disp_output_t{
do_LCD1_PRI = PNL_2_PRI|PRI_TP_ON|PNL_SEQ_ON|DAC_ON,
do_LCD1_SEC = PNL_2_SEC|SEC_TP_ON|PNL_SEQ_ON|DAC_ON,
#if 0
do_LCD2_PRI = CRT_2_PRI|PRI_TP_ON,
do_LCD2_SEC = CRT_2_SEC|SEC_TP_ON,
#else
do_LCD2_PRI = CRT_2_PRI|PRI_TP_ON|DUAL_TFT_ON,
do_LCD2_SEC = CRT_2_SEC|SEC_TP_ON|DUAL_TFT_ON,
#endif
/*
do_DSUB_PRI = CRT_2_PRI|PRI_TP_ON|DPMS_ON|DAC_ON,
do_DSUB_SEC = CRT_2_SEC|SEC_TP_ON|DPMS_ON|DAC_ON,
*/
#if 0
do_CRT_PRI = CRT_2_PRI|PRI_TP_ON,
do_CRT_SEC = CRT_2_SEC|SEC_TP_ON,
#else
do_CRT_PRI = CRT_2_PRI|PRI_TP_ON|DPMS_ON|DAC_ON,
do_CRT_SEC = CRT_2_SEC|SEC_TP_ON|DPMS_ON|DAC_ON,
#endif
}
disp_output_t;
#endif
void ddk750_setLogicalDispOut(disp_output_t);
int ddk750_initDVIDisp(void);
#endif