blob: 73bcb12088322779ebcf8a325830859d2f29a672 [file] [log] [blame]
#ifndef _SBP_BASE_H
#define _SBP_BASE_H
#include <linux/firewire.h>
#include <linux/spinlock.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/workqueue.h>
#include <target/target_core_base.h>
#define SBP_VERSION "v0.1"
#define SBP_NAMELEN 32
#define SBP_ORB_FETCH_SIZE 8
#define MANAGEMENT_AGENT_STATE_IDLE 0
#define MANAGEMENT_AGENT_STATE_BUSY 1
#define ORB_NOTIFY(v) (((v) >> 31) & 0x01)
#define ORB_REQUEST_FORMAT(v) (((v) >> 29) & 0x03)
#define MANAGEMENT_ORB_FUNCTION(v) (((v) >> 16) & 0x0f)
#define MANAGEMENT_ORB_FUNCTION_LOGIN 0x0
#define MANAGEMENT_ORB_FUNCTION_QUERY_LOGINS 0x1
#define MANAGEMENT_ORB_FUNCTION_RECONNECT 0x3
#define MANAGEMENT_ORB_FUNCTION_SET_PASSWORD 0x4
#define MANAGEMENT_ORB_FUNCTION_LOGOUT 0x7
#define MANAGEMENT_ORB_FUNCTION_ABORT_TASK 0xb
#define MANAGEMENT_ORB_FUNCTION_ABORT_TASK_SET 0xc
#define MANAGEMENT_ORB_FUNCTION_LOGICAL_UNIT_RESET 0xe
#define MANAGEMENT_ORB_FUNCTION_TARGET_RESET 0xf
#define LOGIN_ORB_EXCLUSIVE(v) (((v) >> 28) & 0x01)
#define LOGIN_ORB_RESERVED(v) (((v) >> 24) & 0x0f)
#define LOGIN_ORB_RECONNECT(v) (((v) >> 20) & 0x0f)
#define LOGIN_ORB_LUN(v) (((v) >> 0) & 0xffff)
#define LOGIN_ORB_PASSWORD_LENGTH(v) (((v) >> 16) & 0xffff)
#define LOGIN_ORB_RESPONSE_LENGTH(v) (((v) >> 0) & 0xffff)
#define RECONNECT_ORB_LOGIN_ID(v) (((v) >> 0) & 0xffff)
#define LOGOUT_ORB_LOGIN_ID(v) (((v) >> 0) & 0xffff)
#define CMDBLK_ORB_DIRECTION(v) (((v) >> 27) & 0x01)
#define CMDBLK_ORB_SPEED(v) (((v) >> 24) & 0x07)
#define CMDBLK_ORB_MAX_PAYLOAD(v) (((v) >> 20) & 0x0f)
#define CMDBLK_ORB_PG_TBL_PRESENT(v) (((v) >> 19) & 0x01)
#define CMDBLK_ORB_PG_SIZE(v) (((v) >> 16) & 0x07)
#define CMDBLK_ORB_DATA_SIZE(v) (((v) >> 0) & 0xffff)
#define STATUS_BLOCK_SRC(v) (((v) & 0x03) << 30)
#define STATUS_BLOCK_RESP(v) (((v) & 0x03) << 28)
#define STATUS_BLOCK_DEAD(v) (((v) ? 1 : 0) << 27)
#define STATUS_BLOCK_LEN(v) (((v) & 0x07) << 24)
#define STATUS_BLOCK_SBP_STATUS(v) (((v) & 0xff) << 16)
#define STATUS_BLOCK_ORB_OFFSET_HIGH(v) (((v) & 0xffff) << 0)
#define STATUS_SRC_ORB_CONTINUING 0
#define STATUS_SRC_ORB_FINISHED 1
#define STATUS_SRC_UNSOLICITED 2
#define STATUS_RESP_REQUEST_COMPLETE 0
#define STATUS_RESP_TRANSPORT_FAILURE 1
#define STATUS_RESP_ILLEGAL_REQUEST 2
#define STATUS_RESP_VENDOR_DEPENDENT 3
#define SBP_STATUS_OK 0
#define SBP_STATUS_REQ_TYPE_NOTSUPP 1
#define SBP_STATUS_SPEED_NOTSUPP 2
#define SBP_STATUS_PAGE_SIZE_NOTSUPP 3
#define SBP_STATUS_ACCESS_DENIED 4
#define SBP_STATUS_LUN_NOTSUPP 5
#define SBP_STATUS_PAYLOAD_TOO_SMALL 6
/* 7 is reserved */
#define SBP_STATUS_RESOURCES_UNAVAIL 8
#define SBP_STATUS_FUNCTION_REJECTED 9
#define SBP_STATUS_LOGIN_ID_UNKNOWN 10
#define SBP_STATUS_DUMMY_ORB_COMPLETE 11
#define SBP_STATUS_REQUEST_ABORTED 12
#define SBP_STATUS_UNSPECIFIED_ERROR 0xff
#define AGENT_STATE_RESET 0
#define AGENT_STATE_ACTIVE 1
#define AGENT_STATE_SUSPENDED 2
#define AGENT_STATE_DEAD 3
struct sbp2_pointer {
__be32 high;
__be32 low;
};
struct sbp_command_block_orb {
struct sbp2_pointer next_orb;
struct sbp2_pointer data_descriptor;
__be32 misc;
u8 command_block[12];
};
struct sbp_page_table_entry {
__be16 segment_length;
__be16 segment_base_hi;
__be32 segment_base_lo;
};
struct sbp_management_orb {
struct sbp2_pointer ptr1;
struct sbp2_pointer ptr2;
__be32 misc;
__be32 length;
struct sbp2_pointer status_fifo;
};
struct sbp_status_block {
__be32 status;
__be32 orb_low;
u8 data[24];
};
struct sbp_login_response_block {
__be32 misc;
struct sbp2_pointer command_block_agent;
__be32 reconnect_hold;
};
struct sbp_login_descriptor {
struct sbp_session *sess;
struct list_head link;
u32 login_lun;
u64 status_fifo_addr;
int exclusive;
u16 login_id;
struct sbp_target_agent *tgt_agt;
};
struct sbp_session {
spinlock_t lock;
struct se_session *se_sess;
struct list_head login_list;
struct delayed_work maint_work;
u64 guid; /* login_owner_EUI_64 */
int node_id; /* login_owner_ID */
struct fw_card *card;
int generation;
int speed;
int reconnect_hold;
u64 reconnect_expires;
};
struct sbp_tpg {
/* Target portal group tag for TCM */
u16 tport_tpgt;
/* Pointer back to sbp_tport */
struct sbp_tport *tport;
/* Returned by sbp_make_tpg() */
struct se_portal_group se_tpg;
};
struct sbp_tport {
/* Target Unit Identifier (EUI-64) */
u64 guid;
/* Target port name */
char tport_name[SBP_NAMELEN];
/* Returned by sbp_make_tport() */
struct se_wwn tport_wwn;
struct sbp_tpg *tpg;
/* FireWire unit directory */
struct fw_descriptor unit_directory;
/* SBP Management Agent */
struct sbp_management_agent *mgt_agt;
/* Parameters */
int enable;
s32 directory_id;
int mgt_orb_timeout;
int max_reconnect_timeout;
int max_logins_per_lun;
};
static inline u64 sbp2_pointer_to_addr(const struct sbp2_pointer *ptr)
{
return (u64)(be32_to_cpu(ptr->high) & 0x0000ffff) << 32 |
(be32_to_cpu(ptr->low) & 0xfffffffc);
}
static inline void addr_to_sbp2_pointer(u64 addr, struct sbp2_pointer *ptr)
{
ptr->high = cpu_to_be32(addr >> 32);
ptr->low = cpu_to_be32(addr);
}
struct sbp_target_agent {
spinlock_t lock;
struct fw_address_handler handler;
struct sbp_login_descriptor *login;
int state;
struct work_struct work;
u64 orb_pointer;
bool doorbell;
};
struct sbp_target_request {
struct sbp_login_descriptor *login;
u64 orb_pointer;
struct sbp_command_block_orb orb;
struct sbp_status_block status;
struct work_struct work;
struct se_cmd se_cmd;
struct sbp_page_table_entry *pg_tbl;
void *cmd_buf;
unsigned char sense_buf[TRANSPORT_SENSE_BUFFER];
};
struct sbp_management_agent {
spinlock_t lock;
struct sbp_tport *tport;
struct fw_address_handler handler;
int state;
struct work_struct work;
u64 orb_offset;
struct sbp_management_request *request;
};
struct sbp_management_request {
struct sbp_management_orb orb;
struct sbp_status_block status;
struct fw_card *card;
int generation;
int node_addr;
int speed;
};
#endif