blob: aabb835e89ff3a2cec181db79ac93e7791cc4046 [file] [log] [blame]
#ifndef READKEY_H
#define READKEY_H
#define CTL_CH(c) ((c) - 'a' + 1)
/* Misc. non-Ascii keys */
#define KEY_UP CTL_CH('p') /* cursor key Up */
#define KEY_DOWN CTL_CH('n') /* cursor key Down */
#define KEY_RIGHT CTL_CH('f') /* Cursor Key Right */
#define KEY_LEFT CTL_CH('b') /* cursor key Left */
#define KEY_HOME CTL_CH('a') /* Cursor Key Home */
#define KEY_ERASE_TO_EOL CTL_CH('k')
#define KEY_REFRESH_TO_EOL CTL_CH('e')
#define KEY_ERASE_LINE CTL_CH('x')
#define KEY_INSERT CTL_CH('o')
#define KEY_CLEAR_SCREEN CTL_CH('l')
#define KEY_DEL7 127
#define KEY_END 133 /* Cursor Key End */
#define KEY_PAGEUP 135 /* Cursor Key Page Up */
#define KEY_PAGEDOWN 136 /* Cursor Key Page Down */
#define KEY_DEL 137 /* Cursor Key Del */
#define ANSI_CLEAR_SCREEN "\e[2J\e[;H"
#define printf_reverse(fmt,args...) printf("\e[7m" fmt "\e[m",##args)
#define puts_reverse(fmt) puts("\e[7m" fmt "\e[m")
#define gotoXY(row, col) printf("\e[%d;%dH", row, col)
#define clear() puts("\e[2J")
int read_key(void);
#endif /* READKEY_H */