blob: 20a506489a55cd8e7a9cae90292b03e902f41454 [file] [log] [blame]
#include <common.h>
#include <errno.h>
#include <init.h>
#include <clock.h>
#include <usb/ch9.h>
#include <usb/gadget.h>
#include <usb/fsl_usb2.h>
#include <asm/io.h>
#include <asm/byteorder.h>
#include <asm/mmu.h>
/* ### define USB registers here
*/
#define USB_MAX_CTRL_PAYLOAD 64
#define USB_DR_SYS_OFFSET 0x400
/* USB DR device mode registers (Little Endian) */
struct usb_dr_device {
/* Capability register */
u8 res1[256];
u16 caplength; /* Capability Register Length */
u16 hciversion; /* Host Controller Interface Version */
u32 hcsparams; /* Host Controller Structual Parameters */
u32 hccparams; /* Host Controller Capability Parameters */
u8 res2[20];
u32 dciversion; /* Device Controller Interface Version */
u32 dccparams; /* Device Controller Capability Parameters */
u8 res3[24];
/* Operation register */
u32 usbcmd; /* USB Command Register */
u32 usbsts; /* USB Status Register */
u32 usbintr; /* USB Interrupt Enable Register */
u32 frindex; /* Frame Index Register */
u8 res4[4];
u32 deviceaddr; /* Device Address */
u32 endpointlistaddr; /* Endpoint List Address Register */
u8 res5[4];
u32 burstsize; /* Master Interface Data Burst Size Register */
u32 txttfilltuning; /* Transmit FIFO Tuning Controls Register */
u8 res6[24];
u32 configflag; /* Configure Flag Register */
u32 portsc1; /* Port 1 Status and Control Register */
u8 res7[28];
u32 otgsc; /* On-The-Go Status and Control */
u32 usbmode; /* USB Mode Register */
u32 endptsetupstat; /* Endpoint Setup Status Register */
u32 endpointprime; /* Endpoint Initialization Register */
u32 endptflush; /* Endpoint Flush Register */
u32 endptstatus; /* Endpoint Status Register */
u32 endptcomplete; /* Endpoint Complete Register */
u32 endptctrl[6]; /* Endpoint Control Registers */
};
/* ep0 transfer state */
#define WAIT_FOR_SETUP 0
#define DATA_STATE_XMIT 1
#define DATA_STATE_NEED_ZLP 2
#define WAIT_FOR_OUT_STATUS 3
#define DATA_STATE_RECV 4
/* Device Controller Capability Parameter register */
#define DCCPARAMS_DC 0x00000080
#define DCCPARAMS_DEN_MASK 0x0000001f
/* Frame Index Register Bit Masks */
#define USB_FRINDEX_MASKS 0x3fff
/* USB CMD Register Bit Masks */
#define USB_CMD_RUN_STOP 0x00000001
#define USB_CMD_CTRL_RESET 0x00000002
#define USB_CMD_PERIODIC_SCHEDULE_EN 0x00000010
#define USB_CMD_ASYNC_SCHEDULE_EN 0x00000020
#define USB_CMD_INT_AA_DOORBELL 0x00000040
#define USB_CMD_ASP 0x00000300
#define USB_CMD_ASYNC_SCH_PARK_EN 0x00000800
#define USB_CMD_SUTW 0x00002000
#define USB_CMD_ATDTW 0x00004000
#define USB_CMD_ITC 0x00FF0000
/* bit 15,3,2 are frame list size */
#define USB_CMD_FRAME_SIZE_1024 0x00000000
#define USB_CMD_FRAME_SIZE_512 0x00000004
#define USB_CMD_FRAME_SIZE_256 0x00000008
#define USB_CMD_FRAME_SIZE_128 0x0000000C
#define USB_CMD_FRAME_SIZE_64 0x00008000
#define USB_CMD_FRAME_SIZE_32 0x00008004
#define USB_CMD_FRAME_SIZE_16 0x00008008
#define USB_CMD_FRAME_SIZE_8 0x0000800C
/* bit 9-8 are async schedule park mode count */
#define USB_CMD_ASP_00 0x00000000
#define USB_CMD_ASP_01 0x00000100
#define USB_CMD_ASP_10 0x00000200
#define USB_CMD_ASP_11 0x00000300
#define USB_CMD_ASP_BIT_POS 8
/* bit 23-16 are interrupt threshold control */
#define USB_CMD_ITC_NO_THRESHOLD 0x00000000
#define USB_CMD_ITC_1_MICRO_FRM 0x00010000
#define USB_CMD_ITC_2_MICRO_FRM 0x00020000
#define USB_CMD_ITC_4_MICRO_FRM 0x00040000
#define USB_CMD_ITC_8_MICRO_FRM 0x00080000
#define USB_CMD_ITC_16_MICRO_FRM 0x00100000
#define USB_CMD_ITC_32_MICRO_FRM 0x00200000
#define USB_CMD_ITC_64_MICRO_FRM 0x00400000
#define USB_CMD_ITC_BIT_POS 16
/* USB STS Register Bit Masks */
#define USB_STS_INT 0x00000001
#define USB_STS_ERR 0x00000002
#define USB_STS_PORT_CHANGE 0x00000004
#define USB_STS_FRM_LST_ROLL 0x00000008
#define USB_STS_SYS_ERR 0x00000010
#define USB_STS_IAA 0x00000020
#define USB_STS_RESET 0x00000040
#define USB_STS_SOF 0x00000080
#define USB_STS_SUSPEND 0x00000100
#define USB_STS_HC_HALTED 0x00001000
#define USB_STS_RCL 0x00002000
#define USB_STS_PERIODIC_SCHEDULE 0x00004000
#define USB_STS_ASYNC_SCHEDULE 0x00008000
/* USB INTR Register Bit Masks */
#define USB_INTR_INT_EN 0x00000001
#define USB_INTR_ERR_INT_EN 0x00000002
#define USB_INTR_PTC_DETECT_EN 0x00000004
#define USB_INTR_FRM_LST_ROLL_EN 0x00000008
#define USB_INTR_SYS_ERR_EN 0x00000010
#define USB_INTR_ASYN_ADV_EN 0x00000020
#define USB_INTR_RESET_EN 0x00000040
#define USB_INTR_SOF_EN 0x00000080
#define USB_INTR_DEVICE_SUSPEND 0x00000100
/* Device Address bit masks */
#define USB_DEVICE_ADDRESS_MASK 0xFE000000
#define USB_DEVICE_ADDRESS_BIT_POS 25
/* endpoint list address bit masks */
#define USB_EP_LIST_ADDRESS_MASK 0xfffff800
/* PORTSCX Register Bit Masks */
#define PORTSCX_CURRENT_CONNECT_STATUS 0x00000001
#define PORTSCX_CONNECT_STATUS_CHANGE 0x00000002
#define PORTSCX_PORT_ENABLE 0x00000004
#define PORTSCX_PORT_EN_DIS_CHANGE 0x00000008
#define PORTSCX_OVER_CURRENT_ACT 0x00000010
#define PORTSCX_OVER_CURRENT_CHG 0x00000020
#define PORTSCX_PORT_FORCE_RESUME 0x00000040
#define PORTSCX_PORT_SUSPEND 0x00000080
#define PORTSCX_PORT_RESET 0x00000100
#define PORTSCX_LINE_STATUS_BITS 0x00000C00
#define PORTSCX_PORT_POWER 0x00001000
#define PORTSCX_PORT_INDICTOR_CTRL 0x0000C000
#define PORTSCX_PORT_TEST_CTRL 0x000F0000
#define PORTSCX_WAKE_ON_CONNECT_EN 0x00100000
#define PORTSCX_WAKE_ON_CONNECT_DIS 0x00200000
#define PORTSCX_WAKE_ON_OVER_CURRENT 0x00400000
#define PORTSCX_PHY_LOW_POWER_SPD 0x00800000
#define PORTSCX_PORT_FORCE_FULL_SPEED 0x01000000
#define PORTSCX_PORT_SPEED_MASK 0x0C000000
#define PORTSCX_PORT_WIDTH 0x10000000
#define PORTSCX_PHY_TYPE_SEL 0xC0000000
/* bit 11-10 are line status */
#define PORTSCX_LINE_STATUS_SE0 0x00000000
#define PORTSCX_LINE_STATUS_JSTATE 0x00000400
#define PORTSCX_LINE_STATUS_KSTATE 0x00000800
#define PORTSCX_LINE_STATUS_UNDEF 0x00000C00
#define PORTSCX_LINE_STATUS_BIT_POS 10
/* bit 15-14 are port indicator control */
#define PORTSCX_PIC_OFF 0x00000000
#define PORTSCX_PIC_AMBER 0x00004000
#define PORTSCX_PIC_GREEN 0x00008000
#define PORTSCX_PIC_UNDEF 0x0000C000
#define PORTSCX_PIC_BIT_POS 14
/* bit 19-16 are port test control */
#define PORTSCX_PTC_DISABLE 0x00000000
#define PORTSCX_PTC_JSTATE 0x00010000
#define PORTSCX_PTC_KSTATE 0x00020000
#define PORTSCX_PTC_SEQNAK 0x00030000
#define PORTSCX_PTC_PACKET 0x00040000
#define PORTSCX_PTC_FORCE_EN 0x00050000
#define PORTSCX_PTC_BIT_POS 16
/* bit 27-26 are port speed */
#define PORTSCX_PORT_SPEED_FULL 0x00000000
#define PORTSCX_PORT_SPEED_LOW 0x04000000
#define PORTSCX_PORT_SPEED_HIGH 0x08000000
#define PORTSCX_PORT_SPEED_UNDEF 0x0C000000
#define PORTSCX_SPEED_BIT_POS 26
/* bit 28 is parallel transceiver width for UTMI interface */
#define PORTSCX_PTW 0x10000000
#define PORTSCX_PTW_8BIT 0x00000000
#define PORTSCX_PTW_16BIT 0x10000000
/* bit 31-30 are port transceiver select */
#define PORTSCX_PTS_UTMI 0x00000000
#define PORTSCX_PTS_ULPI 0x80000000
#define PORTSCX_PTS_FSLS 0xC0000000
#define PORTSCX_PTS_BIT_POS 30
/* otgsc Register Bit Masks */
#define OTGSC_CTRL_VUSB_DISCHARGE 0x00000001
#define OTGSC_CTRL_VUSB_CHARGE 0x00000002
#define OTGSC_CTRL_OTG_TERM 0x00000008
#define OTGSC_CTRL_DATA_PULSING 0x00000010
#define OTGSC_STS_USB_ID 0x00000100
#define OTGSC_STS_A_VBUS_VALID 0x00000200
#define OTGSC_STS_A_SESSION_VALID 0x00000400
#define OTGSC_STS_B_SESSION_VALID 0x00000800
#define OTGSC_STS_B_SESSION_END 0x00001000
#define OTGSC_STS_1MS_TOGGLE 0x00002000
#define OTGSC_STS_DATA_PULSING 0x00004000
#define OTGSC_INTSTS_USB_ID 0x00010000
#define OTGSC_INTSTS_A_VBUS_VALID 0x00020000
#define OTGSC_INTSTS_A_SESSION_VALID 0x00040000
#define OTGSC_INTSTS_B_SESSION_VALID 0x00080000
#define OTGSC_INTSTS_B_SESSION_END 0x00100000
#define OTGSC_INTSTS_1MS 0x00200000
#define OTGSC_INTSTS_DATA_PULSING 0x00400000
#define OTGSC_INTR_USB_ID 0x01000000
#define OTGSC_INTR_A_VBUS_VALID 0x02000000
#define OTGSC_INTR_A_SESSION_VALID 0x04000000
#define OTGSC_INTR_B_SESSION_VALID 0x08000000
#define OTGSC_INTR_B_SESSION_END 0x10000000
#define OTGSC_INTR_1MS_TIMER 0x20000000
#define OTGSC_INTR_DATA_PULSING 0x40000000
/* USB MODE Register Bit Masks */
#define USB_MODE_CTRL_MODE_IDLE 0x00000000
#define USB_MODE_CTRL_MODE_DEVICE 0x00000002
#define USB_MODE_CTRL_MODE_HOST 0x00000003
#define USB_MODE_CTRL_MODE_RSV 0x00000001
#define USB_MODE_SETUP_LOCK_OFF 0x00000008
#define USB_MODE_STREAM_DISABLE 0x00000010
/* Endpoint Flush Register */
#define EPFLUSH_TX_OFFSET 0x00010000
#define EPFLUSH_RX_OFFSET 0x00000000
/* Endpoint Setup Status bit masks */
#define EP_SETUP_STATUS_MASK 0x0000003F
#define EP_SETUP_STATUS_EP0 0x00000001
/* ENDPOINTCTRLx Register Bit Masks */
#define EPCTRL_TX_ENABLE 0x00800000
#define EPCTRL_TX_DATA_TOGGLE_RST 0x00400000 /* Not EP0 */
#define EPCTRL_TX_DATA_TOGGLE_INH 0x00200000 /* Not EP0 */
#define EPCTRL_TX_TYPE 0x000C0000
#define EPCTRL_TX_DATA_SOURCE 0x00020000 /* Not EP0 */
#define EPCTRL_TX_EP_STALL 0x00010000
#define EPCTRL_RX_ENABLE 0x00000080
#define EPCTRL_RX_DATA_TOGGLE_RST 0x00000040 /* Not EP0 */
#define EPCTRL_RX_DATA_TOGGLE_INH 0x00000020 /* Not EP0 */
#define EPCTRL_RX_TYPE 0x0000000C
#define EPCTRL_RX_DATA_SINK 0x00000002 /* Not EP0 */
#define EPCTRL_RX_EP_STALL 0x00000001
/* bit 19-18 and 3-2 are endpoint type */
#define EPCTRL_EP_TYPE_CONTROL 0
#define EPCTRL_EP_TYPE_ISO 1
#define EPCTRL_EP_TYPE_BULK 2
#define EPCTRL_EP_TYPE_INTERRUPT 3
#define EPCTRL_TX_EP_TYPE_SHIFT 18
#define EPCTRL_RX_EP_TYPE_SHIFT 2
/* SNOOPn Register Bit Masks */
#define SNOOP_ADDRESS_MASK 0xFFFFF000
#define SNOOP_SIZE_ZERO 0x00 /* snooping disable */
#define SNOOP_SIZE_4KB 0x0B /* 4KB snoop size */
#define SNOOP_SIZE_8KB 0x0C
#define SNOOP_SIZE_16KB 0x0D
#define SNOOP_SIZE_32KB 0x0E
#define SNOOP_SIZE_64KB 0x0F
#define SNOOP_SIZE_128KB 0x10
#define SNOOP_SIZE_256KB 0x11
#define SNOOP_SIZE_512KB 0x12
#define SNOOP_SIZE_1MB 0x13
#define SNOOP_SIZE_2MB 0x14
#define SNOOP_SIZE_4MB 0x15
#define SNOOP_SIZE_8MB 0x16
#define SNOOP_SIZE_16MB 0x17
#define SNOOP_SIZE_32MB 0x18
#define SNOOP_SIZE_64MB 0x19
#define SNOOP_SIZE_128MB 0x1A
#define SNOOP_SIZE_256MB 0x1B
#define SNOOP_SIZE_512MB 0x1C
#define SNOOP_SIZE_1GB 0x1D
#define SNOOP_SIZE_2GB 0x1E /* 2GB snoop size */
/* pri_ctrl Register Bit Masks */
#define PRI_CTRL_PRI_LVL1 0x0000000C
#define PRI_CTRL_PRI_LVL0 0x00000003
/* si_ctrl Register Bit Masks */
#define SI_CTRL_ERR_DISABLE 0x00000010
#define SI_CTRL_IDRC_DISABLE 0x00000008
#define SI_CTRL_RD_SAFE_EN 0x00000004
#define SI_CTRL_RD_PREFETCH_DISABLE 0x00000002
#define SI_CTRL_RD_PREFEFETCH_VAL 0x00000001
/* control Register Bit Masks */
#define USB_CTRL_IOENB 0x00000004
#define USB_CTRL_ULPI_INT0EN 0x00000001
/* Endpoint Queue Head data struct
* Rem: all the variables of qh are LittleEndian Mode
* and NEXT_POINTER_MASK should operate on a LittleEndian, Phy Addr
*/
struct ep_queue_head {
u32 max_pkt_length; /* Mult(31-30) , Zlt(29) , Max Pkt len
and IOS(15) */
u32 curr_dtd_ptr; /* Current dTD Pointer(31-5) */
u32 next_dtd_ptr; /* Next dTD Pointer(31-5), T(0) */
u32 size_ioc_int_sts; /* Total bytes (30-16), IOC (15),
MultO(11-10), STS (7-0) */
u32 buff_ptr0; /* Buffer pointer Page 0 (31-12) */
u32 buff_ptr1; /* Buffer pointer Page 1 (31-12) */
u32 buff_ptr2; /* Buffer pointer Page 2 (31-12) */
u32 buff_ptr3; /* Buffer pointer Page 3 (31-12) */
u32 buff_ptr4; /* Buffer pointer Page 4 (31-12) */
u32 res1;
u8 setup_buffer[8]; /* Setup data 8 bytes */
u32 res2[4];
};
/* Endpoint Queue Head Bit Masks */
#define EP_QUEUE_HEAD_MULT_POS 30
#define EP_QUEUE_HEAD_ZLT_SEL 0x20000000
#define EP_QUEUE_HEAD_MAX_PKT_LEN_POS 16
#define EP_QUEUE_HEAD_MAX_PKT_LEN(ep_info) (((ep_info)>>16)&0x07ff)
#define EP_QUEUE_HEAD_IOS 0x00008000
#define EP_QUEUE_HEAD_NEXT_TERMINATE 0x00000001
#define EP_QUEUE_HEAD_IOC 0x00008000
#define EP_QUEUE_HEAD_MULTO 0x00000C00
#define EP_QUEUE_HEAD_STATUS_HALT 0x00000040
#define EP_QUEUE_HEAD_STATUS_ACTIVE 0x00000080
#define EP_QUEUE_CURRENT_OFFSET_MASK 0x00000FFF
#define EP_QUEUE_HEAD_NEXT_POINTER_MASK 0xFFFFFFE0
#define EP_QUEUE_FRINDEX_MASK 0x000007FF
#define EP_MAX_LENGTH_TRANSFER 0x4000
/* Endpoint Transfer Descriptor data struct */
/* Rem: all the variables of td are LittleEndian Mode */
struct ep_td_struct {
u32 next_td_ptr; /* Next TD pointer(31-5), T(0) set
indicate invalid */
u32 size_ioc_sts; /* Total bytes (30-16), IOC (15),
MultO(11-10), STS (7-0) */
u32 buff_ptr0; /* Buffer pointer Page 0 */
u32 buff_ptr1; /* Buffer pointer Page 1 */
u32 buff_ptr2; /* Buffer pointer Page 2 */
u32 buff_ptr3; /* Buffer pointer Page 3 */
u32 buff_ptr4; /* Buffer pointer Page 4 */
u32 res;
/* 32 bytes */
dma_addr_t td_dma; /* dma address for this td */
/* virtual address of next td specified in next_td_ptr */
struct ep_td_struct *next_td_virt;
};
/* Endpoint Transfer Descriptor bit Masks */
#define DTD_NEXT_TERMINATE 0x00000001
#define DTD_IOC 0x00008000
#define DTD_STATUS_ACTIVE 0x00000080
#define DTD_STATUS_HALTED 0x00000040
#define DTD_STATUS_DATA_BUFF_ERR 0x00000020
#define DTD_STATUS_TRANSACTION_ERR 0x00000008
#define DTD_RESERVED_FIELDS 0x80007300
#define DTD_ADDR_MASK 0xFFFFFFE0
#define DTD_PACKET_SIZE 0x7FFF0000
#define DTD_LENGTH_BIT_POS 16
#define DTD_ERROR_MASK (DTD_STATUS_HALTED | \
DTD_STATUS_DATA_BUFF_ERR | \
DTD_STATUS_TRANSACTION_ERR)
/* Alignment requirements; must be a power of two */
#define DTD_ALIGNMENT 0x20
#define QH_ALIGNMENT 2048
/* Controller dma boundary */
#define UDC_DMA_BOUNDARY 0x1000
/*-------------------------------------------------------------------------*/
/* ### driver private data
*/
struct fsl_req {
struct usb_request req;
struct list_head queue;
/* ep_queue() func will add
a request->queue into a udc_ep->queue 'd tail */
struct fsl_ep *ep;
struct ep_td_struct *head, *tail; /* For dTD List
cpu endian Virtual addr */
unsigned int dtd_count;
};
#define REQ_UNCOMPLETE 1
struct fsl_ep {
struct usb_ep ep;
struct list_head queue;
struct fsl_udc *udc;
struct ep_queue_head *qh;
const struct usb_endpoint_descriptor *desc;
struct usb_gadget *gadget;
char name[14];
unsigned stopped:1;
};
#define EP_DIR_IN 1
#define EP_DIR_OUT 0
struct fsl_udc {
struct usb_gadget gadget;
struct usb_gadget_driver *driver;
struct completion *done; /* to make sure release() is done */
struct fsl_ep *eps;
unsigned int max_ep;
unsigned int irq;
struct usb_ctrlrequest local_setup_buff;
struct otg_transceiver *transceiver;
unsigned softconnect:1;
unsigned vbus_active:1;
unsigned stopped:1;
unsigned remote_wakeup:1;
struct ep_queue_head *ep_qh; /* Endpoints Queue-Head */
struct fsl_req *status_req; /* ep0 status request */
enum fsl_usb2_phy_modes phy_mode;
size_t ep_qh_size; /* size after alignment adjustment*/
dma_addr_t ep_qh_dma; /* dma address of QH */
u32 max_pipes; /* Device max pipes */
u32 resume_state; /* USB state to resume */
u32 usb_state; /* USB current state */
u32 ep0_state; /* Endpoint zero state */
u32 ep0_dir; /* Endpoint zero direction: can be
USB_DIR_IN or USB_DIR_OUT */
u8 device_address; /* Device USB address */
};
/*-------------------------------------------------------------------------*/
#ifdef DEBUG
#define DBG(fmt, args...) printk(KERN_DEBUG "[%s] " fmt "\n", \
__func__, ## args)
#else
#define DBG(fmt, args...) do{}while(0)
#endif
#if 0
static void dump_msg(const char *label, const u8 * buf, unsigned int length)
{
unsigned int start, num, i;
char line[52], *p;
if (length >= 512)
return;
DBG("%s, length %u:\n", label, length);
start = 0;
while (length > 0) {
num = min(length, 16u);
p = line;
for (i = 0; i < num; ++i) {
if (i == 8)
*p++ = ' ';
sprintf(p, " %02x", buf[i]);
p += 3;
}
*p = 0;
printk(KERN_DEBUG "%6x: %s\n", start, line);
buf += num;
start += num;
length -= num;
}
}
#endif
#ifdef VERBOSE
#define VDBG DBG
#else
#define VDBG(stuff...) do{}while(0)
#endif
#define ERR(stuff...) pr_err("udc: " stuff)
#define WARNING(stuff...) pr_warning("udc: " stuff)
#define INFO(stuff...) pr_info("udc: " stuff)
/*-------------------------------------------------------------------------*/
/* ### Add board specific defines here
*/
/*
* ### pipe direction macro from device view
*/
#define USB_RECV 0 /* OUT EP */
#define USB_SEND 1 /* IN EP */
/*
* ### internal used help routines.
*/
#define ep_index(EP) ((EP)->desc->bEndpointAddress&0xF)
#define ep_maxpacket(EP) ((EP)->ep.maxpacket)
#define ep_is_in(EP) ( (ep_index(EP) == 0) ? (EP->udc->ep0_dir == \
USB_DIR_IN ):((EP)->desc->bEndpointAddress \
& USB_DIR_IN)==USB_DIR_IN)
#define get_ep_by_pipe(udc, pipe) ((pipe == 1)? &udc->eps[0]: \
&udc->eps[pipe])
#define get_pipe_by_windex(windex) ((windex & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK) \
* 2 + ((windex & USB_DIR_IN) ? 1 : 0))
#define get_pipe_by_ep(EP) (ep_index(EP) * 2 + ep_is_in(EP))
static struct usb_dr_device *dr_regs;
static struct fsl_udc *udc_controller = NULL;
static const struct usb_endpoint_descriptor
fsl_ep0_desc = {
.bLength = USB_DT_ENDPOINT_SIZE,
.bDescriptorType = USB_DT_ENDPOINT,
.bEndpointAddress = 0,
.bmAttributes = USB_ENDPOINT_XFER_CONTROL,
.wMaxPacketSize = USB_MAX_CTRL_PAYLOAD,
};
static void fsl_ep_fifo_flush(struct usb_ep *_ep);
/*-----------------------------------------------------------------
* done() - retire a request; caller blocked irqs
* @status : request status to be set, only works when
* request is still in progress.
*--------------------------------------------------------------*/
static void done(struct fsl_ep *ep, struct fsl_req *req, int status)
{
struct fsl_udc *udc = NULL;
unsigned char stopped = ep->stopped;
struct ep_td_struct *curr_td, *next_td;
int j;
udc = (struct fsl_udc *)ep->udc;
/* Removed the req from fsl_ep->queue */
list_del_init(&req->queue);
/* req.status should be set as -EINPROGRESS in ep_queue() */
if (req->req.status == -EINPROGRESS)
req->req.status = status;
else
status = req->req.status;
/* Free dtd for the request */
next_td = req->head;
for (j = 0; j < req->dtd_count; j++) {
curr_td = next_td;
if (j != req->dtd_count - 1) {
next_td = curr_td->next_td_virt;
}
dma_free_coherent(curr_td);
}
dma_inv_range((unsigned long)req->req.buf,
(unsigned long)(req->req.buf + req->req.length));
if (status && (status != -ESHUTDOWN))
VDBG("complete %s req %p stat %d len %u/%u",
ep->ep.name, &req->req, status,
req->req.actual, req->req.length);
ep->stopped = 1;
/* complete() is from gadget layer,
* eg fsg->bulk_in_complete() */
if (req->req.complete)
req->req.complete(&ep->ep, &req->req);
ep->stopped = stopped;
}
/*-----------------------------------------------------------------
* nuke(): delete all requests related to this ep
* called with spinlock held
*--------------------------------------------------------------*/
static void nuke(struct fsl_ep *ep, int status)
{
ep->stopped = 1;
/* Flush fifo */
fsl_ep_fifo_flush(&ep->ep);
/* Whether this eq has request linked */
while (!list_empty(&ep->queue)) {
struct fsl_req *req = NULL;
req = list_entry(ep->queue.next, struct fsl_req, queue);
done(ep, req, status);
}
}
static int dr_controller_setup(struct fsl_udc *udc)
{
unsigned int tmp, portctrl;
uint64_t to;
/* Config PHY interface */
portctrl = readl(&dr_regs->portsc1);
portctrl &= ~(PORTSCX_PHY_TYPE_SEL | PORTSCX_PORT_WIDTH);
switch (udc->phy_mode) {
case FSL_USB2_PHY_ULPI:
portctrl |= PORTSCX_PTS_ULPI;
break;
case FSL_USB2_PHY_UTMI_WIDE:
portctrl |= PORTSCX_PTW_16BIT;
/* fall through */
case FSL_USB2_PHY_UTMI:
portctrl |= PORTSCX_PTS_UTMI;
break;
case FSL_USB2_PHY_SERIAL:
portctrl |= PORTSCX_PTS_FSLS;
break;
default:
return -EINVAL;
}
writel(portctrl, &dr_regs->portsc1);
/* Stop and reset the usb controller */
tmp = readl(&dr_regs->usbcmd);
tmp &= ~USB_CMD_RUN_STOP;
writel(tmp, &dr_regs->usbcmd);
tmp = readl(&dr_regs->usbcmd);
tmp |= USB_CMD_CTRL_RESET;
writel(tmp, &dr_regs->usbcmd);
/* Wait for reset to complete */
to = get_time_ns();
while (readl(&dr_regs->usbcmd) & USB_CMD_CTRL_RESET) {
if (is_timeout(to, SECOND)) {
printf("timeout waiting fo reset\n");
return -ENODEV;
}
}
/* Set the controller as device mode */
tmp = readl(&dr_regs->usbmode);
tmp |= USB_MODE_CTRL_MODE_DEVICE;
/* Disable Setup Lockout */
tmp |= USB_MODE_SETUP_LOCK_OFF;
writel(tmp, &dr_regs->usbmode);
/* Clear the setup status */
writel(0, &dr_regs->usbsts);
tmp = udc->ep_qh_dma;
tmp &= USB_EP_LIST_ADDRESS_MASK;
writel(tmp, &dr_regs->endpointlistaddr);
VDBG("vir[qh_base] is %p phy[qh_base] is 0x%8x reg is 0x%8x",
udc->ep_qh, (int)tmp,
readl(&dr_regs->endpointlistaddr));
return 0;
}
/* Enable DR irq and set controller to run state */
static void dr_controller_run(struct fsl_udc *udc)
{
u32 temp;
/* Enable DR irq reg */
temp = USB_INTR_INT_EN | USB_INTR_ERR_INT_EN
| USB_INTR_PTC_DETECT_EN | USB_INTR_RESET_EN
| USB_INTR_DEVICE_SUSPEND | USB_INTR_SYS_ERR_EN;
writel(temp, &dr_regs->usbintr);
/* Clear stopped bit */
udc->stopped = 0;
/* Set the controller as device mode */
temp = readl(&dr_regs->usbmode);
temp |= USB_MODE_CTRL_MODE_DEVICE;
writel(temp, &dr_regs->usbmode);
/* Set controller to Run */
temp = readl(&dr_regs->usbcmd);
temp |= USB_CMD_RUN_STOP;
writel(temp, &dr_regs->usbcmd);
return;
}
static void dr_controller_stop(struct fsl_udc *udc)
{
unsigned int tmp;
/* disable all INTR */
writel(0, &dr_regs->usbintr);
/* Set stopped bit for isr */
udc->stopped = 1;
/* disable IO output */
/* usb_sys_regs->control = 0; */
/* set controller to Stop */
tmp = readl(&dr_regs->usbcmd);
tmp &= ~USB_CMD_RUN_STOP;
writel(tmp, &dr_regs->usbcmd);
return;
}
static void dr_ep_setup(unsigned char ep_num, unsigned char dir,
unsigned char ep_type)
{
unsigned int tmp_epctrl = 0;
tmp_epctrl = readl(&dr_regs->endptctrl[ep_num]);
if (dir) {
if (ep_num)
tmp_epctrl |= EPCTRL_TX_DATA_TOGGLE_RST;
tmp_epctrl |= EPCTRL_TX_ENABLE;
tmp_epctrl |= ((unsigned int)(ep_type)
<< EPCTRL_TX_EP_TYPE_SHIFT);
} else {
if (ep_num)
tmp_epctrl |= EPCTRL_RX_DATA_TOGGLE_RST;
tmp_epctrl |= EPCTRL_RX_ENABLE;
tmp_epctrl |= ((unsigned int)(ep_type)
<< EPCTRL_RX_EP_TYPE_SHIFT);
}
writel(tmp_epctrl, &dr_regs->endptctrl[ep_num]);
}
static void
dr_ep_change_stall(unsigned char ep_num, unsigned char dir, int value)
{
u32 tmp_epctrl = 0;
tmp_epctrl = readl(&dr_regs->endptctrl[ep_num]);
if (value) {
/* set the stall bit */
if (dir)
tmp_epctrl |= EPCTRL_TX_EP_STALL;
else
tmp_epctrl |= EPCTRL_RX_EP_STALL;
} else {
/* clear the stall bit and reset data toggle */
if (dir) {
tmp_epctrl &= ~EPCTRL_TX_EP_STALL;
tmp_epctrl |= EPCTRL_TX_DATA_TOGGLE_RST;
} else {
tmp_epctrl &= ~EPCTRL_RX_EP_STALL;
tmp_epctrl |= EPCTRL_RX_DATA_TOGGLE_RST;
}
}
writel(tmp_epctrl, &dr_regs->endptctrl[ep_num]);
}
/* Get stall status of a specific ep
Return: 0: not stalled; 1:stalled */
static int dr_ep_get_stall(unsigned char ep_num, unsigned char dir)
{
u32 epctrl;
epctrl = readl(&dr_regs->endptctrl[ep_num]);
if (dir)
return (epctrl & EPCTRL_TX_EP_STALL) ? 1 : 0;
else
return (epctrl & EPCTRL_RX_EP_STALL) ? 1 : 0;
}
/*------------------------------------------------------------------
* struct_ep_qh_setup(): set the Endpoint Capabilites field of QH
* @zlt: Zero Length Termination Select (1: disable; 0: enable)
* @mult: Mult field
------------------------------------------------------------------*/
static void struct_ep_qh_setup(struct fsl_udc *udc, unsigned char ep_num,
unsigned char dir, unsigned char ep_type,
unsigned int max_pkt_len,
unsigned int zlt, unsigned char mult)
{
struct ep_queue_head *p_QH = &udc->ep_qh[2 * ep_num + dir];
unsigned int tmp = 0;
/* set the Endpoint Capabilites in QH */
switch (ep_type) {
case USB_ENDPOINT_XFER_CONTROL:
/* Interrupt On Setup (IOS). for control ep */
tmp = (max_pkt_len << EP_QUEUE_HEAD_MAX_PKT_LEN_POS)
| EP_QUEUE_HEAD_IOS;
break;
case USB_ENDPOINT_XFER_ISOC:
tmp = (max_pkt_len << EP_QUEUE_HEAD_MAX_PKT_LEN_POS)
| (mult << EP_QUEUE_HEAD_MULT_POS);
break;
case USB_ENDPOINT_XFER_BULK:
case USB_ENDPOINT_XFER_INT:
tmp = max_pkt_len << EP_QUEUE_HEAD_MAX_PKT_LEN_POS;
break;
default:
VDBG("error ep type is %d", ep_type);
return;
}
if (zlt)
tmp |= EP_QUEUE_HEAD_ZLT_SEL;
p_QH->max_pkt_length = cpu_to_le32(tmp);
p_QH->next_dtd_ptr = 1;
p_QH->size_ioc_int_sts = 0;
return;
}
/* Setup qh structure and ep register for ep0. */
static void ep0_setup(struct fsl_udc *udc)
{
/* the intialization of an ep includes: fields in QH, Regs,
* fsl_ep struct */
struct_ep_qh_setup(udc, 0, USB_RECV, USB_ENDPOINT_XFER_CONTROL,
USB_MAX_CTRL_PAYLOAD, 1, 0);
struct_ep_qh_setup(udc, 0, USB_SEND, USB_ENDPOINT_XFER_CONTROL,
USB_MAX_CTRL_PAYLOAD, 1, 0);
dr_ep_setup(0, USB_RECV, USB_ENDPOINT_XFER_CONTROL);
dr_ep_setup(0, USB_SEND, USB_ENDPOINT_XFER_CONTROL);
return;
}
/***********************************************************************
Endpoint Management Functions
***********************************************************************/
/*-------------------------------------------------------------------------
* when configurations are set, or when interface settings change
* for example the do_set_interface() in gadget layer,
* the driver will enable or disable the relevant endpoints
* ep0 doesn't use this routine. It is always enabled.
-------------------------------------------------------------------------*/
static int fsl_ep_enable(struct usb_ep *_ep,
const struct usb_endpoint_descriptor *desc)
{
struct fsl_udc *udc = NULL;
struct fsl_ep *ep = NULL;
unsigned short max = 0;
unsigned char mult = 0, zlt;
int retval = -EINVAL;
ep = container_of(_ep, struct fsl_ep, ep);
/* catch various bogus parameters */
if (!_ep || !desc || ep->desc
|| (desc->bDescriptorType != USB_DT_ENDPOINT))
return -EINVAL;
udc = ep->udc;
if (!udc->driver || (udc->gadget.speed == USB_SPEED_UNKNOWN))
return -ESHUTDOWN;
max = le16_to_cpu(desc->wMaxPacketSize);
/* Disable automatic zlp generation. Driver is reponsible to indicate
* explicitly through req->req.zero. This is needed to enable multi-td
* request. */
zlt = 1;
/* Assume the max packet size from gadget is always correct */
switch (desc->bmAttributes & 0x03) {
case USB_ENDPOINT_XFER_CONTROL:
case USB_ENDPOINT_XFER_BULK:
case USB_ENDPOINT_XFER_INT:
/* mult = 0. Execute N Transactions as demonstrated by
* the USB variable length packet protocol where N is
* computed using the Maximum Packet Length (dQH) and
* the Total Bytes field (dTD) */
mult = 0;
break;
case USB_ENDPOINT_XFER_ISOC:
/* Calculate transactions needed for high bandwidth iso */
mult = (unsigned char)(1 + ((max >> 11) & 0x03));
max = max & 0x8ff; /* bit 0~10 */
/* 3 transactions at most */
if (mult > 3)
goto en_done;
break;
default:
goto en_done;
}
ep->ep.maxpacket = max;
ep->desc = desc;
ep->stopped = 0;
/* Controller related setup */
/* Init EPx Queue Head (Ep Capabilites field in QH
* according to max, zlt, mult) */
struct_ep_qh_setup(udc, (unsigned char) ep_index(ep),
(unsigned char) ((desc->bEndpointAddress & USB_DIR_IN)
? USB_SEND : USB_RECV),
(unsigned char) (desc->bmAttributes
& USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK),
max, zlt, mult);
/* Init endpoint ctrl register */
dr_ep_setup((unsigned char) ep_index(ep),
(unsigned char) ((desc->bEndpointAddress & USB_DIR_IN)
? USB_SEND : USB_RECV),
(unsigned char) (desc->bmAttributes
& USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK));
retval = 0;
VDBG("enabled %s (ep%d%s) maxpacket %d",ep->ep.name,
ep->desc->bEndpointAddress & 0x0f,
(desc->bEndpointAddress & USB_DIR_IN)
? "in" : "out", max);
en_done:
printf("%s: %d\n", __func__, retval);
return retval;
}
/*---------------------------------------------------------------------
* @ep : the ep being unconfigured. May not be ep0
* Any pending and uncomplete req will complete with status (-ESHUTDOWN)
*---------------------------------------------------------------------*/
static int fsl_ep_disable(struct usb_ep *_ep)
{
struct fsl_udc *udc = NULL;
struct fsl_ep *ep = NULL;
u32 epctrl;
int ep_num;
ep = container_of(_ep, struct fsl_ep, ep);
if (!_ep || !ep->desc) {
VDBG("%s not enabled", _ep ? ep->ep.name : NULL);
return -EINVAL;
}
/* disable ep on controller */
ep_num = ep_index(ep);
epctrl = readl(&dr_regs->endptctrl[ep_num]);
if (ep_is_in(ep))
epctrl &= ~EPCTRL_TX_ENABLE;
else
epctrl &= ~EPCTRL_RX_ENABLE;
writel(epctrl, &dr_regs->endptctrl[ep_num]);
udc = (struct fsl_udc *)ep->udc;
/* nuke all pending requests (does flush) */
nuke(ep, -ESHUTDOWN);
ep->desc = NULL;
ep->stopped = 1;
VDBG("disabled %s OK", _ep->name);
return 0;
}
static void fsl_ep_fifo_flush(struct usb_ep *_ep)
{
struct fsl_ep *ep;
int ep_num, ep_dir;
u32 bits;
uint64_t to;
if (!_ep) {
return;
} else {
ep = container_of(_ep, struct fsl_ep, ep);
if (!ep->desc)
return;
}
ep_num = ep_index(ep);
ep_dir = ep_is_in(ep) ? USB_SEND : USB_RECV;
if (ep_num == 0)
bits = (1 << 16) | 1;
else if (ep_dir == USB_SEND)
bits = 1 << (16 + ep_num);
else
bits = 1 << ep_num;
do {
writel(bits, &dr_regs->endptflush);
/* Wait until flush complete */
to = get_time_ns();
while (readl(&dr_regs->endptflush)) {
if (is_timeout(to, SECOND)) {
printf("timeout waiting fo flush\n");
return;
}
}
/* See if we need to flush again */
} while (readl(&dr_regs->endptstatus) & bits);
}
/*---------------------------------------------------------------------
* allocate a request object used by this endpoint
* the main operation is to insert the req->queue to the eq->queue
* Returns the request, or null if one could not be allocated
*---------------------------------------------------------------------*/
static struct usb_request *
fsl_alloc_request(struct usb_ep *_ep)
{
struct fsl_req *req;
req = xzalloc(sizeof *req);
INIT_LIST_HEAD(&req->queue);
return &req->req;
}
static void fsl_free_request(struct usb_ep *_ep, struct usb_request *_req)
{
struct fsl_req *req = NULL;
req = container_of(_req, struct fsl_req, req);
if (_req)
kfree(req);
}
/*-------------------------------------------------------------------------*/
static void fsl_queue_td(struct fsl_ep *ep, struct fsl_req *req)
{
int i = ep_index(ep) * 2 + ep_is_in(ep);
u32 temp, bitmask, tmp_stat;
struct ep_queue_head *dQH = &ep->udc->ep_qh[i];
/* VDBG("QH addr Register 0x%8x", dr_regs->endpointlistaddr);
VDBG("ep_qh[%d] addr is 0x%8x", i, (u32)&(ep->udc->ep_qh[i])); */
bitmask = ep_is_in(ep)
? (1 << (ep_index(ep) + 16))
: (1 << (ep_index(ep)));
/* check if the pipe is empty */
if (!(list_empty(&ep->queue))) {
/* Add td to the end */
struct fsl_req *lastreq;
lastreq = list_entry(ep->queue.prev, struct fsl_req, queue);
lastreq->tail->next_td_ptr =
cpu_to_le32(req->head->td_dma & DTD_ADDR_MASK);
/* Read prime bit, if 1 goto done */
if (readl(&dr_regs->endpointprime) & bitmask)
goto out;
do {
/* Set ATDTW bit in USBCMD */
temp = readl(&dr_regs->usbcmd);
writel(temp | USB_CMD_ATDTW, &dr_regs->usbcmd);
/* Read correct status bit */
tmp_stat = readl(&dr_regs->endptstatus) & bitmask;
} while (!(readl(&dr_regs->usbcmd) & USB_CMD_ATDTW));
/* Write ATDTW bit to 0 */
temp = readl(&dr_regs->usbcmd);
writel(temp & ~USB_CMD_ATDTW, &dr_regs->usbcmd);
if (tmp_stat)
goto out;
}
/* Write dQH next pointer and terminate bit to 0 */
temp = req->head->td_dma & EP_QUEUE_HEAD_NEXT_POINTER_MASK;
dQH->next_dtd_ptr = cpu_to_le32(temp);
/* Clear active and halt bit */
temp = cpu_to_le32(~(EP_QUEUE_HEAD_STATUS_ACTIVE
| EP_QUEUE_HEAD_STATUS_HALT));
dQH->size_ioc_int_sts &= temp;
/* Ensure that updates to the QH will occure before priming. */
/* Prime endpoint by writing 1 to ENDPTPRIME */
temp = ep_is_in(ep)
? (1 << (ep_index(ep) + 16))
: (1 << (ep_index(ep)));
writel(temp, &dr_regs->endpointprime);
out:
return;
}
/* Fill in the dTD structure
* @req: request that the transfer belongs to
* @length: return actually data length of the dTD
* @dma: return dma address of the dTD
* @is_last: return flag if it is the last dTD of the request
* return: pointer to the built dTD */
static struct ep_td_struct *fsl_build_dtd(struct fsl_req *req, unsigned *length,
dma_addr_t *dma, int *is_last)
{
u32 swap_temp;
struct ep_td_struct *dtd;
/* how big will this transfer be? */
*length = min(req->req.length - req->req.actual,
(unsigned)EP_MAX_LENGTH_TRANSFER);
dtd = dma_alloc_coherent(sizeof(struct ep_td_struct));
if (dtd == NULL)
return dtd;
*dma = (dma_addr_t)virt_to_phys(dtd);
dtd->td_dma = *dma;
/* Clear reserved field */
swap_temp = cpu_to_le32(dtd->size_ioc_sts);
swap_temp &= ~DTD_RESERVED_FIELDS;
dtd->size_ioc_sts = cpu_to_le32(swap_temp);
/* Init all of buffer page pointers */
swap_temp = (u32) (req->req.buf + req->req.actual);
dtd->buff_ptr0 = cpu_to_le32(swap_temp);
dtd->buff_ptr1 = cpu_to_le32(swap_temp + 0x1000);
dtd->buff_ptr2 = cpu_to_le32(swap_temp + 0x2000);
dtd->buff_ptr3 = cpu_to_le32(swap_temp + 0x3000);
dtd->buff_ptr4 = cpu_to_le32(swap_temp + 0x4000);
req->req.actual += *length;
/* zlp is needed if req->req.zero is set */
if (req->req.zero) {
if (*length == 0 || (*length % req->ep->ep.maxpacket) != 0)
*is_last = 1;
else
*is_last = 0;
} else if (req->req.length == req->req.actual)
*is_last = 1;
else
*is_last = 0;
if ((*is_last) == 0)
VDBG("multi-dtd request!");
/* Fill in the transfer size; set active bit */
swap_temp = ((*length << DTD_LENGTH_BIT_POS) | DTD_STATUS_ACTIVE);
/* Enable interrupt for the last dtd of a request */
if (*is_last && !req->req.no_interrupt)
swap_temp |= DTD_IOC;
dtd->size_ioc_sts = cpu_to_le32(swap_temp);
VDBG("length = %d address= 0x%x", *length, (int)*dma);
return dtd;
}
/* Generate dtd chain for a request */
static int fsl_req_to_dtd(struct fsl_req *req)
{
unsigned count;
int is_last;
int is_first =1;
struct ep_td_struct *last_dtd = NULL, *dtd;
dma_addr_t dma;
do {
dtd = fsl_build_dtd(req, &count, &dma, &is_last);
if (dtd == NULL)
return -ENOMEM;
if (is_first) {
is_first = 0;
req->head = dtd;
} else {
last_dtd->next_td_ptr = cpu_to_le32(dma);
last_dtd->next_td_virt = dtd;
}
last_dtd = dtd;
req->dtd_count++;
} while (!is_last);
dtd->next_td_ptr = cpu_to_le32(DTD_NEXT_TERMINATE);
req->tail = dtd;
return 0;
}
/* queues (submits) an I/O request to an endpoint */
static int
fsl_ep_queue(struct usb_ep *_ep, struct usb_request *_req)
{
struct fsl_ep *ep = container_of(_ep, struct fsl_ep, ep);
struct fsl_req *req = container_of(_req, struct fsl_req, req);
struct fsl_udc *udc;
int is_iso = 0;
/* catch various bogus parameters */
if (!_req || !req->req.complete || !req->req.buf
|| !list_empty(&req->queue)) {
VDBG("%s, bad params", __func__);
return -EINVAL;
}
if (unlikely(!_ep || !ep->desc)) {
VDBG("%s, bad ep", __func__);
return -EINVAL;
}
if (ep->desc->bmAttributes == USB_ENDPOINT_XFER_ISOC) {
if (req->req.length > ep->ep.maxpacket)
return -EMSGSIZE;
is_iso = 1;
}
udc = ep->udc;
if (!udc->driver || udc->gadget.speed == USB_SPEED_UNKNOWN)
return -ESHUTDOWN;
req->ep = ep;
dma_flush_range((unsigned long)req->req.buf,
(unsigned long)(req->req.buf + req->req.length));
req->req.status = -EINPROGRESS;
req->req.actual = 0;
req->dtd_count = 0;
/* build dtds and push them to device queue */
if (!fsl_req_to_dtd(req)) {
fsl_queue_td(ep, req);
} else {
return -ENOMEM;
}
/* Update ep0 state */
if ((ep_index(ep) == 0))
udc->ep0_state = DATA_STATE_XMIT;
/* irq handler advances the queue */
if (req != NULL)
list_add_tail(&req->queue, &ep->queue);
return 0;
}
/* dequeues (cancels, unlinks) an I/O request from an endpoint */
static int fsl_ep_dequeue(struct usb_ep *_ep, struct usb_request *_req)
{
struct fsl_ep *ep = container_of(_ep, struct fsl_ep, ep);
struct fsl_req *req;
int ep_num, stopped, ret = 0;
u32 epctrl;
if (!_ep || !_req)
return -EINVAL;
stopped = ep->stopped;
/* Stop the ep before we deal with the queue */
ep->stopped = 1;
ep_num = ep_index(ep);
epctrl = readl(&dr_regs->endptctrl[ep_num]);
if (ep_is_in(ep))
epctrl &= ~EPCTRL_TX_ENABLE;
else
epctrl &= ~EPCTRL_RX_ENABLE;
writel(epctrl, &dr_regs->endptctrl[ep_num]);
/* make sure it's actually queued on this endpoint */
list_for_each_entry(req, &ep->queue, queue) {
if (&req->req == _req)
break;
}
if (&req->req != _req) {
ret = -EINVAL;
goto out;
}
/* The request is in progress, or completed but not dequeued */
if (ep->queue.next == &req->queue) {
_req->status = -ECONNRESET;
fsl_ep_fifo_flush(_ep); /* flush current transfer */
/* The request isn't the last request in this ep queue */
if (req->queue.next != &ep->queue) {
struct ep_queue_head *qh;
struct fsl_req *next_req;
qh = ep->qh;
next_req = list_entry(req->queue.next, struct fsl_req,
queue);
/* Point the QH to the first TD of next request */
writel((u32) next_req->head, &qh->curr_dtd_ptr);
}
/* The request hasn't been processed, patch up the TD chain */
} else {
struct fsl_req *prev_req;
prev_req = list_entry(req->queue.prev, struct fsl_req, queue);
writel(readl(&req->tail->next_td_ptr),
&prev_req->tail->next_td_ptr);
}
done(ep, req, -ECONNRESET);
/* Enable EP */
out: epctrl = readl(&dr_regs->endptctrl[ep_num]);
if (ep_is_in(ep))
epctrl |= EPCTRL_TX_ENABLE;
else
epctrl |= EPCTRL_RX_ENABLE;
writel(epctrl, &dr_regs->endptctrl[ep_num]);
ep->stopped = stopped;
return ret;
}
/*-------------------------------------------------------------------------*/
/*-----------------------------------------------------------------
* modify the endpoint halt feature
* @ep: the non-isochronous endpoint being stalled
* @value: 1--set halt 0--clear halt
* Returns zero, or a negative error code.
*----------------------------------------------------------------*/
static int fsl_ep_set_halt(struct usb_ep *_ep, int value)
{
struct fsl_ep *ep = NULL;
int status = -EOPNOTSUPP; /* operation not supported */
unsigned char ep_dir = 0, ep_num = 0;
struct fsl_udc *udc = NULL;
ep = container_of(_ep, struct fsl_ep, ep);
udc = ep->udc;
if (!_ep || !ep->desc) {
status = -EINVAL;
goto out;
}
if (ep->desc->bmAttributes == USB_ENDPOINT_XFER_ISOC) {
status = -EOPNOTSUPP;
goto out;
}
/* Attempt to halt IN ep will fail if any transfer requests
* are still queue */
if (value && ep_is_in(ep) && !list_empty(&ep->queue)) {
status = -EAGAIN;
goto out;
}
status = 0;
ep_dir = ep_is_in(ep) ? USB_SEND : USB_RECV;
ep_num = (unsigned char)(ep_index(ep));
dr_ep_change_stall(ep_num, ep_dir, value);
if (ep_index(ep) == 0) {
udc->ep0_state = WAIT_FOR_SETUP;
udc->ep0_dir = 0;
}
out:
VDBG(" %s %s halt stat %d", ep->ep.name,
value ? "set" : "clear", status);
return status;
}
static struct usb_ep_ops fsl_ep_ops = {
.enable = fsl_ep_enable,
.disable = fsl_ep_disable,
.alloc_request = fsl_alloc_request,
.free_request = fsl_free_request,
.queue = fsl_ep_queue,
.dequeue = fsl_ep_dequeue,
.set_halt = fsl_ep_set_halt,
.fifo_flush = fsl_ep_fifo_flush, /* flush fifo */
};
static void udc_reset_ep_queue(struct fsl_udc *udc, u8 pipe)
{
struct fsl_ep *ep = get_ep_by_pipe(udc, pipe);
if (ep->name)
nuke(ep, -ESHUTDOWN);
}
/* Clear up all ep queues */
static int reset_queues(struct fsl_udc *udc)
{
u8 pipe;
for (pipe = 0; pipe < udc->max_pipes; pipe++)
udc_reset_ep_queue(udc, pipe);
/* report disconnect; the driver is already quiesced */
udc->driver->disconnect(&udc->gadget);
return 0;
}
/* Tripwire mechanism to ensure a setup packet payload is extracted without
* being corrupted by another incoming setup packet */
static void tripwire_handler(struct fsl_udc *udc, u8 ep_num, u8 *buffer_ptr)
{
u32 temp;
struct ep_queue_head *qh;
qh = &udc->ep_qh[ep_num * 2 + EP_DIR_OUT];
/* Clear bit in ENDPTSETUPSTAT */
temp = readl(&dr_regs->endptsetupstat);
writel(temp | (1 << ep_num), &dr_regs->endptsetupstat);
/* while a hazard exists when setup package arrives */
do {
/* Set Setup Tripwire */
temp = readl(&dr_regs->usbcmd);
writel(temp | USB_CMD_SUTW, &dr_regs->usbcmd);
/* Copy the setup packet to local buffer */
memcpy(buffer_ptr, (u8 *) qh->setup_buffer, 8);
} while (!(readl(&dr_regs->usbcmd) & USB_CMD_SUTW));
/* Clear Setup Tripwire */
temp = readl(&dr_regs->usbcmd);
writel(temp & ~USB_CMD_SUTW, &dr_regs->usbcmd);
}
/* Set protocol stall on ep0, protocol stall will automatically be cleared
on new transaction */
static void ep0stall(struct fsl_udc *udc)
{
u32 tmp;
/* must set tx and rx to stall at the same time */
tmp = readl(&dr_regs->endptctrl[0]);
tmp |= EPCTRL_TX_EP_STALL | EPCTRL_RX_EP_STALL;
writel(tmp, &dr_regs->endptctrl[0]);
udc->ep0_state = WAIT_FOR_SETUP;
udc->ep0_dir = 0;
}
/* Prime a status phase for ep0 */
static int ep0_prime_status(struct fsl_udc *udc, int direction)
{
struct fsl_req *req = udc->status_req;
struct fsl_ep *ep;
if (direction == EP_DIR_IN)
udc->ep0_dir = USB_DIR_IN;
else
udc->ep0_dir = USB_DIR_OUT;
ep = &udc->eps[0];
udc->ep0_state = WAIT_FOR_OUT_STATUS;
req->ep = ep;
req->req.length = 0;
req->req.status = -EINPROGRESS;
req->req.actual = 0;
req->req.complete = NULL;
req->dtd_count = 0;
if (fsl_req_to_dtd(req) == 0)
fsl_queue_td(ep, req);
else
return -ENOMEM;
list_add_tail(&req->queue, &ep->queue);
return 0;
}
/*
* ch9 Set address
*/
static void ch9setaddress(struct fsl_udc *udc, u16 value, u16 index, u16 length)
{
/* Save the new address to device struct */
udc->device_address = (u8) value;
/* Update usb state */
udc->usb_state = USB_STATE_ADDRESS;
/* Status phase */
if (ep0_prime_status(udc, EP_DIR_IN))
ep0stall(udc);
}
/*
* ch9 Get status
*/
static void ch9getstatus(struct fsl_udc *udc, u8 request_type, u16 value,
u16 index, u16 length)
{
u16 tmp = 0; /* Status, cpu endian */
struct fsl_req *req;
struct fsl_ep *ep;
ep = &udc->eps[0];
if ((request_type & USB_RECIP_MASK) == USB_RECIP_DEVICE) {
/* Get device status */
tmp = 1 << USB_DEVICE_SELF_POWERED;
tmp |= udc->remote_wakeup << USB_DEVICE_REMOTE_WAKEUP;
} else if ((request_type & USB_RECIP_MASK) == USB_RECIP_INTERFACE) {
/* Get interface status */
/* We don't have interface information in udc driver */
tmp = 0;
} else if ((request_type & USB_RECIP_MASK) == USB_RECIP_ENDPOINT) {
/* Get endpoint status */
struct fsl_ep *target_ep;
target_ep = get_ep_by_pipe(udc, get_pipe_by_windex(index));
/* stall if endpoint doesn't exist */
if (!target_ep->desc)
goto stall;
tmp = dr_ep_get_stall(ep_index(target_ep), ep_is_in(target_ep))
<< USB_ENDPOINT_HALT;
}
udc->ep0_dir = USB_DIR_IN;
/* Borrow the per device status_req */
req = udc->status_req;
/* Fill in the reqest structure */
*((u16 *) req->req.buf) = cpu_to_le16(tmp);
req->ep = ep;
req->req.length = 2;
req->req.status = -EINPROGRESS;
req->req.actual = 0;
req->req.complete = NULL;
req->dtd_count = 0;
/* prime the data phase */
if ((fsl_req_to_dtd(req) == 0))
fsl_queue_td(ep, req);
else /* no mem */
goto stall;
list_add_tail(&req->queue, &ep->queue);
udc->ep0_state = DATA_STATE_XMIT;
return;
stall:
ep0stall(udc);
}
static void setup_received_irq(struct fsl_udc *udc,
struct usb_ctrlrequest *setup)
{
u16 wValue = le16_to_cpu(setup->wValue);
u16 wIndex = le16_to_cpu(setup->wIndex);
u16 wLength = le16_to_cpu(setup->wLength);
udc_reset_ep_queue(udc, 0);
/* We process some stardard setup requests here */
switch (setup->bRequest) {
case USB_REQ_GET_STATUS:
/* Data+Status phase from udc */
if ((setup->bRequestType & (USB_DIR_IN | USB_TYPE_MASK))
!= (USB_DIR_IN | USB_TYPE_STANDARD))
break;
ch9getstatus(udc, setup->bRequestType, wValue, wIndex, wLength);
return;
case USB_REQ_SET_ADDRESS:
/* Status phase from udc */
if (setup->bRequestType != (USB_DIR_OUT | USB_TYPE_STANDARD
| USB_RECIP_DEVICE))
break;
ch9setaddress(udc, wValue, wIndex, wLength);
return;
case USB_REQ_CLEAR_FEATURE:
case USB_REQ_SET_FEATURE:
/* Status phase from udc */
{
int rc = -EOPNOTSUPP;
if ((setup->bRequestType & (USB_RECIP_MASK | USB_TYPE_MASK))
== (USB_RECIP_ENDPOINT | USB_TYPE_STANDARD)) {
int pipe = get_pipe_by_windex(wIndex);
struct fsl_ep *ep;
if (wValue != 0 || wLength != 0 || pipe > udc->max_ep)
break;
ep = get_ep_by_pipe(udc, pipe);
rc = fsl_ep_set_halt(&ep->ep,
(setup->bRequest == USB_REQ_SET_FEATURE)
? 1 : 0);
} else if ((setup->bRequestType & (USB_RECIP_MASK
| USB_TYPE_MASK)) == (USB_RECIP_DEVICE
| USB_TYPE_STANDARD)) {
/* Note: The driver has not include OTG support yet.
* This will be set when OTG support is added */
if (!gadget_is_otg(&udc->gadget))
break;
else if (setup->bRequest == USB_DEVICE_B_HNP_ENABLE)
udc->gadget.b_hnp_enable = 1;
else if (setup->bRequest == USB_DEVICE_A_HNP_SUPPORT)
udc->gadget.a_hnp_support = 1;
else if (setup->bRequest ==
USB_DEVICE_A_ALT_HNP_SUPPORT)
udc->gadget.a_alt_hnp_support = 1;
else
break;
rc = 0;
} else
break;
if (rc == 0) {
if (ep0_prime_status(udc, EP_DIR_IN))
ep0stall(udc);
}
return;
}
default:
break;
}
/* Requests handled by gadget */
if (wLength) {
/* Data phase from gadget, status phase from udc */
udc->ep0_dir = (setup->bRequestType & USB_DIR_IN)
? USB_DIR_IN : USB_DIR_OUT;
if (udc->driver->setup(&udc->gadget,
&udc->local_setup_buff) < 0)
ep0stall(udc);
udc->ep0_state = (setup->bRequestType & USB_DIR_IN)
? DATA_STATE_XMIT : DATA_STATE_RECV;
} else {
/* No data phase, IN status from gadget */
udc->ep0_dir = USB_DIR_IN;
if (udc->driver->setup(&udc->gadget,
&udc->local_setup_buff) < 0)
ep0stall(udc);
udc->ep0_state = WAIT_FOR_OUT_STATUS;
}
}
/* Process reset interrupt */
static void reset_irq(struct fsl_udc *udc)
{
u32 temp;
uint64_t to;
/* Clear the device address */
temp = readl(&dr_regs->deviceaddr);
writel(temp & ~USB_DEVICE_ADDRESS_MASK, &dr_regs->deviceaddr);
udc->device_address = 0;
/* Clear usb state */
udc->resume_state = 0;
udc->ep0_dir = 0;
udc->ep0_state = WAIT_FOR_SETUP;
udc->remote_wakeup = 0; /* default to 0 on reset */
udc->gadget.b_hnp_enable = 0;
udc->gadget.a_hnp_support = 0;
udc->gadget.a_alt_hnp_support = 0;
/* Clear all the setup token semaphores */
temp = readl(&dr_regs->endptsetupstat);
writel(temp, &dr_regs->endptsetupstat);
/* Clear all the endpoint complete status bits */
temp = readl(&dr_regs->endptcomplete);
writel(temp, &dr_regs->endptcomplete);
to = get_time_ns();
while (readl(&dr_regs->endpointprime)) {
if (is_timeout(to, SECOND)) {
printf("timeout waiting fo reset\n");
return;
}
}
/* Write 1s to the flush register */
writel(0xffffffff, &dr_regs->endptflush);
if (readl(&dr_regs->portsc1) & PORTSCX_PORT_RESET) {
/* Reset all the queues, include XD, dTD, EP queue
* head and TR Queue */
reset_queues(udc);
udc->usb_state = USB_STATE_DEFAULT;
} else {
/* initialize usb hw reg except for regs for EP, not
* touch usbintr reg */
dr_controller_setup(udc);
/* Reset all internal used Queues */
reset_queues(udc);
ep0_setup(udc);
/* Enable DR IRQ reg, Set Run bit, change udc state */
dr_controller_run(udc);
udc->usb_state = USB_STATE_ATTACHED;
}
}
/* Process a port change interrupt */
static void port_change_irq(struct fsl_udc *udc)
{
u32 speed;
/* Bus resetting is finished */
if (!(readl(&dr_regs->portsc1) & PORTSCX_PORT_RESET)) {
/* Get the speed */
speed = (readl(&dr_regs->portsc1)
& PORTSCX_PORT_SPEED_MASK);
switch (speed) {
case PORTSCX_PORT_SPEED_HIGH:
udc->gadget.speed = USB_SPEED_HIGH;
break;
case PORTSCX_PORT_SPEED_FULL:
udc->gadget.speed = USB_SPEED_FULL;
break;
case PORTSCX_PORT_SPEED_LOW:
udc->gadget.speed = USB_SPEED_LOW;
break;
default:
udc->gadget.speed = USB_SPEED_UNKNOWN;
break;
}
}
/* Update USB state */
if (!udc->resume_state)
udc->usb_state = USB_STATE_DEFAULT;
}
/* Process request for Data or Status phase of ep0
* prime status phase if needed */
static void ep0_req_complete(struct fsl_udc *udc, struct fsl_ep *ep0,
struct fsl_req *req)
{
if (udc->usb_state == USB_STATE_ADDRESS) {
/* Set the new address */
u32 new_address = (u32) udc->device_address;
writel(new_address << USB_DEVICE_ADDRESS_BIT_POS,
&dr_regs->deviceaddr);
}
done(ep0, req, 0);
switch (udc->ep0_state) {
case DATA_STATE_XMIT:
/* receive status phase */
if (ep0_prime_status(udc, EP_DIR_OUT))
ep0stall(udc);
break;
case DATA_STATE_RECV:
/* send status phase */
if (ep0_prime_status(udc, EP_DIR_IN))
ep0stall(udc);
break;
case WAIT_FOR_OUT_STATUS:
udc->ep0_state = WAIT_FOR_SETUP;
break;
case WAIT_FOR_SETUP:
ERR("Unexpect ep0 packets\n");
break;
default:
ep0stall(udc);
break;
}
}
/* process-ep_req(): free the completed Tds for this req */
static int process_ep_req(struct fsl_udc *udc, int pipe,
struct fsl_req *curr_req)
{
struct ep_td_struct *curr_td;
int td_complete, actual, remaining_length, j, tmp;
int status = 0;
int errors = 0;
struct ep_queue_head *curr_qh = &udc->ep_qh[pipe];
int direction = pipe % 2;
curr_td = curr_req->head;
td_complete = 0;
actual = curr_req->req.length;
for (j = 0; j < curr_req->dtd_count; j++) {
remaining_length = (le32_to_cpu(curr_td->size_ioc_sts)
& DTD_PACKET_SIZE)
>> DTD_LENGTH_BIT_POS;
actual -= remaining_length;
if ((errors = le32_to_cpu(curr_td->size_ioc_sts) &
DTD_ERROR_MASK)) {
if (errors & DTD_STATUS_HALTED) {
ERR("dTD error %08x QH=%d\n", errors, pipe);
/* Clear the errors and Halt condition */
tmp = le32_to_cpu(curr_qh->size_ioc_int_sts);
tmp &= ~errors;
curr_qh->size_ioc_int_sts = cpu_to_le32(tmp);
status = -EPIPE;
/* FIXME: continue with next queued TD? */
break;
}
if (errors & DTD_STATUS_DATA_BUFF_ERR) {
VDBG("Transfer overflow");
status = -EPROTO;
break;
} else if (errors & DTD_STATUS_TRANSACTION_ERR) {
VDBG("ISO error");
status = -EILSEQ;
break;
} else
ERR("Unknown error has occured (0x%x)!\n",
errors);
} else if (le32_to_cpu(curr_td->size_ioc_sts)
& DTD_STATUS_ACTIVE) {
VDBG("Request not complete");
status = REQ_UNCOMPLETE;
return status;
} else if (remaining_length) {
if (direction) {
VDBG("Transmit dTD remaining length not zero");
status = -EPROTO;
break;
} else {
td_complete++;
break;
}
} else {
td_complete++;
VDBG("dTD transmitted successful");
}
if (j != curr_req->dtd_count - 1)
curr_td = (struct ep_td_struct *)curr_td->next_td_virt;
}
if (status)
return status;
curr_req->req.actual = actual;
return 0;
}
/* Process a DTD completion interrupt */
static void dtd_complete_irq(struct fsl_udc *udc)
{
u32 bit_pos;
int i, ep_num, direction, bit_mask, status;
struct fsl_ep *curr_ep;
struct fsl_req *curr_req, *temp_req;
/* Clear the bits in the register */
bit_pos = readl(&dr_regs->endptcomplete);
writel(bit_pos, &dr_regs->endptcomplete);
if (!bit_pos)
return;
for (i = 0; i < udc->max_ep * 2; i++) {
ep_num = i >> 1;
direction = i % 2;
bit_mask = 1 << (ep_num + 16 * direction);
if (!(bit_pos & bit_mask))
continue;
curr_ep = get_ep_by_pipe(udc, i);
/* If the ep is configured */
if (curr_ep->name == NULL) {
WARNING("Invalid EP?");
continue;
}
/* process the req queue until an uncomplete request */
list_for_each_entry_safe(curr_req, temp_req, &curr_ep->queue,
queue) {
status = process_ep_req(udc, i, curr_req);
VDBG("status of process_ep_req= %d, ep = %d\n",
status, ep_num);
if (status == REQ_UNCOMPLETE)
break;
/* write back status to req */
curr_req->req.status = status;
if (ep_num == 0) {
ep0_req_complete(udc, curr_ep, curr_req);
break;
} else
done(curr_ep, curr_req, status);
}
}
}
/*
* USB device controller interrupt handler
*/
int usb_gadget_poll(void)
{
struct fsl_udc *udc = udc_controller;
u32 irq_src;
int status = 0;
/* Disable ISR for OTG host mode */
if (udc->stopped)
return 0;
irq_src = readl(&dr_regs->usbsts) & readl(&dr_regs->usbintr);
/* Clear notification bits */
writel(irq_src, &dr_regs->usbsts);
/* USB Interrupt */
if (irq_src & USB_STS_INT) {
/* Setup package, we only support ep0 as control ep */
if (readl(&dr_regs->endptsetupstat) & EP_SETUP_STATUS_EP0) {
tripwire_handler(udc, 0,
(u8 *) (&udc->local_setup_buff));
setup_received_irq(udc, &udc->local_setup_buff);
status = 1;
}
/* completion of dtd */
if (readl(&dr_regs->endptcomplete)) {
dtd_complete_irq(udc);
status = 1;
}
}
/* SOF (for ISO transfer) */
if (irq_src & USB_STS_SOF) {
status = 1;
}
/* Port Change */
if (irq_src & USB_STS_PORT_CHANGE) {
port_change_irq(udc);
status = 1;
}
/* Reset Received */
if (irq_src & USB_STS_RESET) {
reset_irq(udc);
status = 1;
}
/* Sleep Enable (Suspend) */
if (irq_src & USB_STS_SUSPEND) {
udc->driver->disconnect(&udc_controller->gadget);
status = 1;
}
if (irq_src & (USB_STS_ERR | USB_STS_SYS_ERR))
printf("Error IRQ %x\n", irq_src);
return status;
}
/*----------------------------------------------------------------*
* Hook to gadget drivers
* Called by initialization code of gadget drivers
*----------------------------------------------------------------*/
int usb_gadget_register_driver(struct usb_gadget_driver *driver)
{
int retval = -ENODEV;
if (!udc_controller)
return -ENODEV;
if (!driver || (driver->speed != USB_SPEED_FULL
&& driver->speed != USB_SPEED_HIGH)
|| !driver->bind || !driver->disconnect
|| !driver->setup)
return -EINVAL;
if (udc_controller->driver)
return -EBUSY;
/* hook up the driver */
udc_controller->driver = driver;
/* bind udc driver to gadget driver */
retval = driver->bind(&udc_controller->gadget);
if (retval) {
VDBG("bind to %s --> %d", driver->driver.name, retval);
udc_controller->driver = NULL;
goto out;
}
/* Enable DR IRQ reg and Set usbcmd reg Run bit */
dr_controller_run(udc_controller);
udc_controller->usb_state = USB_STATE_ATTACHED;
udc_controller->ep0_state = WAIT_FOR_SETUP;
udc_controller->ep0_dir = 0;
out:
if (retval)
printk(KERN_WARNING "gadget driver register failed %d\n",
retval);
return retval;
}
EXPORT_SYMBOL(usb_gadget_register_driver);
/* Disconnect from gadget driver */
int usb_gadget_unregister_driver(struct usb_gadget_driver *driver)
{
struct fsl_ep *loop_ep;
if (!udc_controller)
return -ENODEV;
if (!driver || driver != udc_controller->driver || !driver->unbind)
return -EINVAL;
/* stop DR, disable intr */
dr_controller_stop(udc_controller);
/* in fact, no needed */
udc_controller->usb_state = USB_STATE_ATTACHED;
udc_controller->ep0_state = WAIT_FOR_SETUP;
udc_controller->ep0_dir = 0;
/* stand operation */
udc_controller->gadget.speed = USB_SPEED_UNKNOWN;
nuke(&udc_controller->eps[0], -ESHUTDOWN);
list_for_each_entry(loop_ep, &udc_controller->gadget.ep_list,
ep.ep_list)
nuke(loop_ep, -ESHUTDOWN);
/* report disconnect; the controller is already quiesced */
driver->disconnect(&udc_controller->gadget);
/* unbind gadget and unhook driver. */
driver->unbind(&udc_controller->gadget);
udc_controller->driver = NULL;
return 0;
}
EXPORT_SYMBOL(usb_gadget_unregister_driver);
static int struct_udc_setup(struct fsl_udc *udc,
struct device_d *dev)
{
struct fsl_usb2_platform_data *pdata = dev->platform_data;
size_t size;
udc->phy_mode = pdata->phy_mode;
udc->eps = kzalloc(sizeof(struct fsl_ep) * udc->max_ep, GFP_KERNEL);
if (!udc->eps) {
ERR("malloc fsl_ep failed\n");
return -1;
}
/* initialized QHs, take care of alignment */
size = udc->max_ep * sizeof(struct ep_queue_head);
if (size < QH_ALIGNMENT)
size = QH_ALIGNMENT;
else if ((size % QH_ALIGNMENT) != 0) {
size += QH_ALIGNMENT + 1;
size &= ~(QH_ALIGNMENT - 1);
}
udc->ep_qh = dma_alloc_coherent(size);
if (!udc->ep_qh) {
ERR("malloc QHs for udc failed\n");
kfree(udc->eps);
return -1;
}
udc->ep_qh_dma = (dma_addr_t)virt_to_phys(udc->ep_qh);
udc->ep_qh_size = size;
/* Initialize ep0 status request structure */
/* FIXME: fsl_alloc_request() ignores ep argument */
udc->status_req = container_of(fsl_alloc_request(NULL),
struct fsl_req, req);
/* allocate a small amount of memory to get valid address */
udc->status_req->req.buf = xmalloc(8);
udc->resume_state = USB_STATE_NOTATTACHED;
udc->usb_state = USB_STATE_POWERED;
udc->ep0_dir = 0;
udc->remote_wakeup = 0; /* default to 0 on reset */
return 0;
}
/*----------------------------------------------------------------------
* Get the current frame number (from DR frame_index Reg )
*----------------------------------------------------------------------*/
static int fsl_get_frame(struct usb_gadget *gadget)
{
return (int)(readl(&dr_regs->frindex) & USB_FRINDEX_MASKS);
}
/*-----------------------------------------------------------------------
* Tries to wake up the host connected to this gadget
-----------------------------------------------------------------------*/
static int fsl_wakeup(struct usb_gadget *gadget)
{
struct fsl_udc *udc = container_of(gadget, struct fsl_udc, gadget);
u32 portsc;
/* Remote wakeup feature not enabled by host */
if (!udc->remote_wakeup)
return -EINVAL;
portsc = readl(&dr_regs->portsc1);
/* not suspended? */
if (!(portsc & PORTSCX_PORT_SUSPEND))
return 0;
/* trigger force resume */
portsc |= PORTSCX_PORT_FORCE_RESUME;
writel(portsc, &dr_regs->portsc1);
return 0;
}
static int can_pullup(struct fsl_udc *udc)
{
return udc->driver && udc->softconnect && udc->vbus_active;
}
/* Notify controller that VBUS is powered, Called by whatever
detects VBUS sessions */
static int fsl_vbus_session(struct usb_gadget *gadget, int is_active)
{
struct fsl_udc *udc;
udc = container_of(gadget, struct fsl_udc, gadget);
VDBG("VBUS %s", is_active ? "on" : "off");
udc->vbus_active = (is_active != 0);
if (can_pullup(udc))
writel((readl(&dr_regs->usbcmd) | USB_CMD_RUN_STOP),
&dr_regs->usbcmd);
else
writel((readl(&dr_regs->usbcmd) & ~USB_CMD_RUN_STOP),
&dr_regs->usbcmd);
return 0;
}
/* constrain controller's VBUS power usage
* This call is used by gadget drivers during SET_CONFIGURATION calls,
* reporting how much power the device may consume. For example, this
* could affect how quickly batteries are recharged.
*
* Returns zero on success, else negative errno.
*/
static int fsl_vbus_draw(struct usb_gadget *gadget, unsigned mA)
{
return -EINVAL;
}
/* Change Data+ pullup status
* this func is used by usb_gadget_connect/disconnet
*/
static int fsl_pullup(struct usb_gadget *gadget, int is_on)
{
struct fsl_udc *udc;
udc = container_of(gadget, struct fsl_udc, gadget);
udc->softconnect = (is_on != 0);
if (can_pullup(udc))
writel((readl(&dr_regs->usbcmd) | USB_CMD_RUN_STOP),
&dr_regs->usbcmd);
else
writel((readl(&dr_regs->usbcmd) & ~USB_CMD_RUN_STOP),
&dr_regs->usbcmd);
return 0;
}
/* defined in gadget.h */
static struct usb_gadget_ops fsl_gadget_ops = {
.get_frame = fsl_get_frame,
.wakeup = fsl_wakeup,
/* .set_selfpowered = fsl_set_selfpowered, */ /* Always selfpowered */
.vbus_session = fsl_vbus_session,
.vbus_draw = fsl_vbus_draw,
.pullup = fsl_pullup,
};
/*----------------------------------------------------------------
* Setup the fsl_ep struct for eps
* Link fsl_ep->ep to gadget->ep_list
* ep0out is not used so do nothing here
* ep0in should be taken care
*--------------------------------------------------------------*/
static int __init struct_ep_setup(struct fsl_udc *udc, unsigned char index,
char *name, int link)
{
struct fsl_ep *ep = &udc->eps[index];
ep->udc = udc;
strcpy(ep->name, name);
ep->ep.name = ep->name;
ep->ep.ops = &fsl_ep_ops;
ep->stopped = 0;
/* for ep0: maxP defined in desc
* for other eps, maxP is set by epautoconfig() called by gadget layer
*/
ep->ep.maxpacket = (unsigned short) ~0;
/* the queue lists any req for this ep */
INIT_LIST_HEAD(&ep->queue);
/* gagdet.ep_list used for ep_autoconfig so no ep0 */
if (link)
list_add_tail(&ep->ep.ep_list, &udc->gadget.ep_list);
ep->gadget = &udc->gadget;
ep->qh = &udc->ep_qh[index];
return 0;
}
static int fsl_udc_probe(struct device_d *dev)
{
int ret, i;
u32 dccparams;
udc_controller = xzalloc(sizeof(*udc_controller));
udc_controller->stopped = 1;
dr_regs = (void *)dev->map_base;
/* Read Device Controller Capability Parameters register */
dccparams = readl(&dr_regs->dccparams);
if (!(dccparams & DCCPARAMS_DC)) {
dev_err(dev, "This SOC doesn't support device role\n");
ret = -ENODEV;
goto err_out;
}
/* Get max device endpoints */
/* DEN is bidirectional ep number, max_ep doubles the number */
udc_controller->max_ep = (dccparams & DCCPARAMS_DEN_MASK) * 2;
/* Initialize the udc structure including QH member and other member */
if (struct_udc_setup(udc_controller, dev)) {
ERR("Can't initialize udc data structure\n");
ret = -ENOMEM;
goto err_out;
}
/* initialize usb hw reg except for regs for EP,
* leave usbintr reg untouched */
dr_controller_setup(udc_controller);
/* Setup gadget structure */
udc_controller->gadget.ops = &fsl_gadget_ops;
udc_controller->gadget.is_dualspeed = 1;
udc_controller->gadget.ep0 = &udc_controller->eps[0].ep;
INIT_LIST_HEAD(&udc_controller->gadget.ep_list);
udc_controller->gadget.speed = USB_SPEED_UNKNOWN;
udc_controller->gadget.name = "fsl-usb2-udc";
/* setup QH and epctrl for ep0 */
ep0_setup(udc_controller);
/* setup udc->eps[] for ep0 */
struct_ep_setup(udc_controller, 0, "ep0", 0);
/* for ep0: the desc defined here;
* for other eps, gadget layer called ep_enable with defined desc
*/
udc_controller->eps[0].desc = &fsl_ep0_desc;
udc_controller->eps[0].ep.maxpacket = USB_MAX_CTRL_PAYLOAD;
/* setup the udc->eps[] for non-control endpoints and link
* to gadget.ep_list */
for (i = 1; i < (int)(udc_controller->max_ep / 2); i++) {
char name[14];
sprintf(name, "ep%dout", i);
struct_ep_setup(udc_controller, i * 2, name, 1);
sprintf(name, "ep%din", i);
struct_ep_setup(udc_controller, i * 2 + 1, name, 1);
}
return 0;
err_out:
return ret;
}
static struct driver_d fsl_udc_driver = {
.name = "fsl-udc",
.probe = fsl_udc_probe,
};
static int fsl_udc_init(void)
{
register_driver(&fsl_udc_driver);
return 0;
}
device_initcall(fsl_udc_init);